Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling.
Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling.

Ge inte upp!

Tålamod.

"Hur skulle våra liv se ut ifall vi inte tillät oss att betrakta någon som ett hopplöst fall?"

31.10.2019 kl. 00:01

För en tid sedan lät jag utföra en reparation som jag fick garanti på. Mot slutet av garantitiden uppkom ett fel som kunde kopplas till den föregående reparationen. Jag kontaktade därför samma företag. Jag fick veta att felet inte var stort. Det skulle fixas, inte gratis, men med beaktande av den föregående reparationen.

De lovade återkomma. En vecka gick, två veckor gick, tre veckor – ingenting hördes. Garantin höll på att gå ut. Jag blev nervös. Jag försökte ringa, men ingen svarade. Fyra veckor gick. Fantasin skenade iväg. Hur stort var egentligen felet?

Jag övervägde att göra som man ofta gör i liknande fall. Jag övervägde att ge upp och vända mig till någon annan, men jag upplevde att jag behöver ge dem en chans att fixa felet.

Jag ringde på nytt. Den här gången svarade någon. De hade helt enkelt glömt bort mig. Det fanns ingen större dramatik i det hela. Felet reparerades och till ett betydligt lägre pris än min vilda fantasi hade hunnit föreställa sig.

Den här händelsen blev för mig en påminnelse om hur viktigt det är att vi inte ger upp för lätt. Oberoende av om det gäller ett företag som vi köper en tjänst av, vår arbetsplats, vår familj, våra vänner eller studiekamrater så handlar det om människor.

Det finns situationer när det är bäst att glömma och gå vidare, men det finns inga hopplösa människor. Det finns bara människor som ibland lyckas bättre, ibland sämre. Hur skulle våra relationer se ut om vi hade större tålamod med varandra? Hur skulle våra liv se ut ifall vi inte tillät oss att betrakta någon som ett hopplöst fall? Det blir inte alltid rätt från början och vi behöver ge varandra en möjlighet att försöka på nytt.Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling.

Hans favoritplats i stan är Lillhoplaxparken – parken och närheten till vattnet gör att själen finner vila.

Erika Rönngård
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Nicolina Grönroos är ungdomsarbetsledare i Johannes församling. Hennes favoritplats i stan är Kampens bottenvåning mitt i morgonrusningen.

rasism. "Jag trodde länge att det var ovanligt i Finland, och att det räckte med att jag själv inte sade fula saker." 16.6.2020 kl. 00:01
Erik Nyström jobbar för tillfället i Helsingfors i stället för i Uganda.

solidaritet. – Människor i svåra situationer är ofta väldigt handlingskraftiga. Medan utrikesnyheterna vanligen fokuserar på problem och katastrofer lyfter Erik Nyström vid Kyrkans Utlandshjälp fram den normala vardagen och den positiva utvecklingen. 16.6.2020 kl. 00:01
Sofia Palmén och Niclas Lemström är de första holmledarna som jobbar i stan.

sommaraktiviteter. I sommar landar något av gemenskapen och stämningen från Lekholmen runt om i Helsingfors på tisdagar och onsdagar i form av Barnens tisdagar och ungdomskvällar. 16.6.2020 kl. 00:01
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51
Caroline Sandström tipsar om Mejlans arboretum, Henrik Andersén om naturen i Nordsjö.

Grönområden. Den här sommaren får många av oss hålla oss närmare hemmet än vanligt. Vi bad två Helsingforsbor tipsa om platser värda att besöka och berätta om sina sommarplaner. 3.6.2020 kl. 00:01
Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

livsöden. "Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter." 3.6.2020 kl. 00:01
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Slutet nått