Hösten kommer med nystart i församlingarna

Grupper.

Känner du att du vill pröva något nytt eller hitta en gemenskap i höst? Vill du kanske sjunga i kör, diskutera livsfrågor eller gå på babyrytmik? Församlingarna erbjuder en mängd olika grupper för olika åldrar. Hitta din grupp i mångfalden!

22.8.2019 kl. 11:00

MUSIK

Mer information om församlingarnas körer hittar du här.

Barnkörer
+ Petrus barnkör: Onsdagar kl. 15–16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övning 11.9. Körledare: Peter Hilli.
& S:t Jacobs barnkör: Tisdagar kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övning 3.9 kl. 15–16.
# Matteus barnkör: övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors.
# Matteus församlings popkör: för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen.

Kyrkokörer
& S:t Jacobskören: Tisdagar kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 10.9 kl. 18.30.
# Matteus kyrkokör: Tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteuskyrkan.
& aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors: Onsdagar kl. 18–20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare från och med onsdagen den 4.9.

Körer med låg tröskel
# VårTon: Onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan.
& Roströsten: Torsdagar kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 5.9 kl. 18.30–20.30.
& Passionärerna, Johannes församlings seniorkör: Torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Första övningen är 12.9 kl. 10.30–12.

Ensembler
+ Petrus vokalensemble: Varannan onsdag kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övningen är 11.9. Körledare: Peter Hilli
& Tomas vokalensemble: Första övningen är torsdag 5.9 kl. 19–20.45. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist.

Lovsång
+ Lovsångsgruppen: Varannan tisdag (jämna veckor) kl.18–19 i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Första kvällen är 17.9.

Allsång
+ Varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första gången 18.9.


BARN OCH FAMILJER

Mer information om verksamhet för barn och familjer hittar du här.

& Musiklek i Hörnan: Måndagar 16.15–16.45 och fredagar kl. 10 Högbergsgatan 10. Ingen anmälan.
& Babyrytmik i Hörnan: Tisdagar kl. 10–12. Ingen anmälan.
& Musiklek i S:t Jacobs kyrka: Torsdagar kl. 10, Kvarnbergsbrinken 1.
& Musiklek i Bokvillan: Tisdagar kl. 13.30, Tavastvägen 125.
+ Musiklek i Hagasalen (torsdagar) och Malms kyrka (tisdagar): kl. 10. Anmälan till Petrus kansli.
# Knatte- och babyrytmik Klapp & Klang: (för 1–4 -åringar): tisdagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
# Knatte- och babyrytmik Gung & Sjung: (för 0–1 -åringar): tisdagar kl 11 i Matteuskyrkan.
& Kantelekurs: startar den 2.9 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
# Sportklubben (åk 1–4): Tisdagar kl. 15.15–16.15 i Rastis, Nordsjö.
# Pysselklubben: Ordnas i Degerö lågstadium, Botby grundskola och Östersundom skola.


VUXNA
# Matteus stickklubb: Varannan torsdag kl. 11–13 i Matteuskyrkan.
# Kvinnor mitt i livet: Samlas i Matteuskyrkan ungefär en kväll i månaden för att diskutera, reflektera och umgås tillsammans. Den 30.9 kl. 18 är det öppet tillfälle där Pastor John från Indien (via Open doors) kommer att komma på besök. Höstens övriga datum specificeras efter den öppna träffen.
# Samling för män: I Matteuskyrkan. En grupp för män som tillsammans vill diskutera och reflektera över tro och aktuella ämnen tillsammans med intressanta talare. Första gången är fredag 13.9 kl. 18. Sen fredagarna 18.10, 15.11 och 29.11.
+ Samtalsgrupp för män på Café Torpet: Kaffe och diskussion kring aktuella ämnen med beröring till den kristna tron. En gång i månaden kl. 19: 16.9, 14.10, 11.11, 2.12.

KURSER
+ Alphakurs: Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 25.9.
+ Vägen Vidare sorgekurs: Onsdagar kl. 18. Vägen vidare är för dig som mist någon nyligen eller för länge sedan, start 25.9. Anmälan till Petrus kansli.
& Sorgegrupp: I Folkhälsanhuset, Minnenas rum, Mannerheimvägen 97. Gruppen samlas 12.9, 26.9, 10.10 24.10 och 21.11 kl. 18-20. Anmälningar till Johannes församlings pastorskansli.

GEMENSKAP

Mer information om grupper för daglediga hittar du här.

+ Dagscafé: Tisdagar udda veckor kl. 13 i Petruskyrkan. Andakt, kaffe och litet program. Start 10.9.
& Måndagsträff med lunch i Högbergssalen. Varje måndag kl. 12.15–13.30 från och med 9.9.2019.
& Samtalsgruppen i Majblomman: Måndagar kl. 13. Gruppen träffas 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12.
& Kaffe med Johannes församling: Tredje måndagen i månaden kl 13–15 i Folkhälsanhuset/Verkstaden, Mannerheimvägen 97. Barbro Ollberg.
& Öppet hus för ungdomar: Måndagar kl. 14–20 i Tian.
& Samtalsgruppen Bibel, tro och tvivel: Måndagar kl. 18–20 i Hörnan. Gunvor Frände. Vi träffas 16.9, 30.9, 21.10, 11.11 och 2.12.

Mer information hittar du också genom att besöka respektive församlings webbsida eller genom att ringa församlingens kansli.

# Matteus församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.

& Johannes församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10–14, on kl. 13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.

+ Petrus församling
www.petrusforsamling.net
Kansliet: må–ti, to–fre kl. 10–13, ons kl. 13–16, Skogsbäcksvägen 15, tel. 09-2340 7100.

Erika Rönngård
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Hanna Wiik jobbar som modersmålslärare vid ett gymnasium i huvudstadsregionen. Hennes favoritplats i stan är Sveaborg.

vardagsmöten. "Under hela den här märkliga tiden har jag konstant bett Gud: fyll min vardag med liv." 19.5.2020 kl. 00:01

telefonsamtal. Varsågod, här kommer Kyrkpressens ring-bingo! Spela ring-bingo och fundera på vems ensamhet du kan lindra för en stund genom ett telefonsamtal. 19.5.2020 kl. 00:01
Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling. 

fadderskap. "En alldeles egen vän, med ett livslångt uppdrag att finnas till hands med råd och dåd, som Guds utsträckta armar." 6.5.2020 kl. 00:01

fadderdagen. Fyra personer berättar om hur man kan vara fadder – och om hur man umgås med sitt fadderbarn i coronatider. 6.5.2020 kl. 00:00
De senaste deltagarna i Transform, från vänster: Johan Myrskog, Elias Ahlskog, Henna Ala-Keturi, ledaren Ida Pekkarinen, Matilda Enlund och Jessica Norrbäck.

Lärjungaskola. Transform är Petrus församlings lärjungaskola. Den ger deltagarna redskap att bättre förstå sin identitet i Gud och att praktisera sin tro i vardagen. 6.5.2020 kl. 00:01
Vuxenskriftskolan genomförs som samtal med en präst.

livsfrågor. Det är aldrig för sent att gå skriftskolan, och man behöver inte vara säker på att man vill bli konfirmerad för att börja. Konformationsundervisningen från vuxna utgår från konfirmandens frågor och livssituation. 22.4.2020 kl. 00:01
Tonja Paavola jobbar som som ungdomsarbetsledare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är Lekholmen.

acceptans. "Det är så många 'tänk om' som varit aktuella, så många planer som gått i kras." 22.4.2020 kl. 00:01

Göra gott. Coronaviruset kom i vägen för Petrus församlings godhetshelg. I stället uppmuntrar de oss alla att sprida godhet till människor i vår närhet under hela våren. 22.4.2020 kl. 00:01
Slutet nått