Hösten kommer med nystart i församlingarna

Grupper.

Känner du att du vill pröva något nytt eller hitta en gemenskap i höst? Vill du kanske sjunga i kör, diskutera livsfrågor eller gå på babyrytmik? Församlingarna erbjuder en mängd olika grupper för olika åldrar. Hitta din grupp i mångfalden!

22.8.2019 kl. 11:00

MUSIK

Mer information om församlingarnas körer hittar du här.

Barnkörer
+ Petrus barnkör: Onsdagar kl. 15–16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övning 11.9. Körledare: Peter Hilli.
& S:t Jacobs barnkör: Tisdagar kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övning 3.9 kl. 15–16.
# Matteus barnkör: övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors.
# Matteus församlings popkör: för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen.

Kyrkokörer
& S:t Jacobskören: Tisdagar kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 10.9 kl. 18.30.
# Matteus kyrkokör: Tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteuskyrkan.
& aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors: Onsdagar kl. 18–20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare från och med onsdagen den 4.9.

Körer med låg tröskel
# VårTon: Onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan.
& Roströsten: Torsdagar kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 5.9 kl. 18.30–20.30.
& Passionärerna, Johannes församlings seniorkör: Torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Första övningen är 12.9 kl. 10.30–12.

Ensembler
+ Petrus vokalensemble: Varannan onsdag kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övningen är 11.9. Körledare: Peter Hilli
& Tomas vokalensemble: Första övningen är torsdag 5.9 kl. 19–20.45. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist.

Lovsång
+ Lovsångsgruppen: Varannan tisdag (jämna veckor) kl.18–19 i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Första kvällen är 17.9.

Allsång
+ Varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första gången 18.9.


BARN OCH FAMILJER

Mer information om verksamhet för barn och familjer hittar du här.

& Musiklek i Hörnan: Måndagar 16.15–16.45 och fredagar kl. 10 Högbergsgatan 10. Ingen anmälan.
& Babyrytmik i Hörnan: Tisdagar kl. 10–12. Ingen anmälan.
& Musiklek i S:t Jacobs kyrka: Torsdagar kl. 10, Kvarnbergsbrinken 1.
& Musiklek i Bokvillan: Tisdagar kl. 13.30, Tavastvägen 125.
+ Musiklek i Hagasalen (torsdagar) och Malms kyrka (tisdagar): kl. 10. Anmälan till Petrus kansli.
# Knatte- och babyrytmik Klapp & Klang: (för 1–4 -åringar): tisdagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
# Knatte- och babyrytmik Gung & Sjung: (för 0–1 -åringar): tisdagar kl 11 i Matteuskyrkan.
& Kantelekurs: startar den 2.9 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
# Sportklubben (åk 1–4): Tisdagar kl. 15.15–16.15 i Rastis, Nordsjö.
# Pysselklubben: Ordnas i Degerö lågstadium, Botby grundskola och Östersundom skola.


VUXNA
# Matteus stickklubb: Varannan torsdag kl. 11–13 i Matteuskyrkan.
# Kvinnor mitt i livet: Samlas i Matteuskyrkan ungefär en kväll i månaden för att diskutera, reflektera och umgås tillsammans. Den 30.9 kl. 18 är det öppet tillfälle där Pastor John från Indien (via Open doors) kommer att komma på besök. Höstens övriga datum specificeras efter den öppna träffen.
# Samling för män: I Matteuskyrkan. En grupp för män som tillsammans vill diskutera och reflektera över tro och aktuella ämnen tillsammans med intressanta talare. Första gången är fredag 13.9 kl. 18. Sen fredagarna 18.10, 15.11 och 29.11.
+ Samtalsgrupp för män på Café Torpet: Kaffe och diskussion kring aktuella ämnen med beröring till den kristna tron. En gång i månaden kl. 19: 16.9, 14.10, 11.11, 2.12.

KURSER
+ Alphakurs: Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 25.9.
+ Vägen Vidare sorgekurs: Onsdagar kl. 18. Vägen vidare är för dig som mist någon nyligen eller för länge sedan, start 25.9. Anmälan till Petrus kansli.
& Sorgegrupp: I Folkhälsanhuset, Minnenas rum, Mannerheimvägen 97. Gruppen samlas 12.9, 26.9, 10.10 24.10 och 21.11 kl. 18-20. Anmälningar till Johannes församlings pastorskansli.

GEMENSKAP

Mer information om grupper för daglediga hittar du här.

+ Dagscafé: Tisdagar udda veckor kl. 13 i Petruskyrkan. Andakt, kaffe och litet program. Start 10.9.
& Måndagsträff med lunch i Högbergssalen. Varje måndag kl. 12.15–13.30 från och med 9.9.2019.
& Samtalsgruppen i Majblomman: Måndagar kl. 13. Gruppen träffas 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12.
& Kaffe med Johannes församling: Tredje måndagen i månaden kl 13–15 i Folkhälsanhuset/Verkstaden, Mannerheimvägen 97. Barbro Ollberg.
& Öppet hus för ungdomar: Måndagar kl. 14–20 i Tian.
& Samtalsgruppen Bibel, tro och tvivel: Måndagar kl. 18–20 i Hörnan. Gunvor Frände. Vi träffas 16.9, 30.9, 21.10, 11.11 och 2.12.

Mer information hittar du också genom att besöka respektive församlings webbsida eller genom att ringa församlingens kansli.

# Matteus församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.

& Johannes församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10–14, on kl. 13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.

+ Petrus församling
www.petrusforsamling.net
Kansliet: må–ti, to–fre kl. 10–13, ons kl. 13–16, Skogsbäcksvägen 15, tel. 09-2340 7100.

Erika Rönngård
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Barn i kyrkan. Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj. 17.10.2019 kl. 00:01
Du kan dela ljusbilder under hashtaggen #delaljus.

hopp. Dagarna blir mörkare, men när timmarna med dagsljus blir allt färre vill kyrkan ta fasta på att vi kan dela ljus och hopp med varandra. 17.10.2019 kl. 00:01
Louise Häggström jobbar som informatör i Johannes församling. Hennes favoritplats i stan är någonstans vid havet.

Saknad. "Kan man sakna något man aldrig haft?" 17.10.2019 kl. 00:01
Syskonen Christel och Robin Runne har båda två döpts inför sina respektive konfirmationer. Konfirmationen var ändå en större grej, säger de.

konfirmation. Om man inte blivit döpt som barn men ändå vill gå på konfirmandläger – hur gör man då? Det korta svaret på frågan är: anmäl dig till konfirmandundervisningen. 3.10.2019 kl. 10:39
Rofa Blauberg är lärare i modersmål och litteratur. Hans favoritplats i stan är den gamla turbåtsbryggan nära Humleuddsvägen på Degerö.

Studentskrivningar. "Ett L i franska eller ett A i matematik beskriver en enstaka prestation, men missar nästan allt det som är viktigt på riktigt." 3.10.2019 kl. 10:01

sparkrav. Ungdomarna i Matteus församling är djupt besvikna över församlingsrådets beslut att skära i ungdomsverksamheten. 3.10.2019 kl. 09:00
Svamprisotto och sallad med lyxig känsla på Snellu Café.

Matsvinn. Waste & Feast-serveringarna omvandlar matsvinn till måltidsgemenskap. Vi testar hur det fungerar att äta lunch (och mellanmål) på mat som räddats innan den hamnade i soporna. 3.10.2019 kl. 09:27
"Det tog länge innan jag kom fram till att ljuset är lika verkligt som mörkret", säger Susanne Ringell.

Helsingfors . Kan orden överbrygga vår ensamhet? Medan höstmörkret sänker sig över staden delar författarna Tua Forsström och Susanne Ringell tankar och texter om saknad, ensamhet och längtan. 1.10.2019 kl. 17:33
– I sin allra enklaste form är en ängel en budbärare. Det är någon annan än ängeln som är källa till budskapet, säger Stefan Forsén.

änglar. Alla människor kan säkert beskriva budskap som de på olika sätt fått som en sorts änglanärvaro i sina liv, säger Stefan Forsén. 25.9.2019 kl. 10:00

ensamhet. Ensamheten gör ont i själen och är en hälsorisk. Nu sträcker Johannes församling ut sina händer, frågar ”Var är du?” och vill nå de ensamma. 19.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått