Du duger som fadder!

fadderdagen.

Hör du till dem som känner fadderskam? Du kanske inte hinner som du tänkt eller känner att du inte vet hur man bäst finns till för någon annans barn. Men just du är den bästa faddern, säger Eeva Salonen.

16.5.2019 kl. 00:01

Församlingarna i storstadsområdet ordnar gemensamt den så kallade Fadderdagen som firas den 2.6. Eeva Salonen på Helsingfors kyrkliga samfällighet är en av de drivande i projektet.

Hur ska man tänka om man tycker att man är en usel fadder som aldrig hinner ägna sig åt sina fadderbarn?
– Du är den bästa faddern, aldrig usel. Många säger att de har dåligt samvete över sitt fadderskap. Men det räcker att du tänker på ditt fadderbarn ibland, en tanke kan vara som en bön. Fadderskapet gäller dig och ditt fadderbarn, inga andra. Ni själva bestämmer vad ett gott fadderskap betyder för er. Att fadderbarnet vet att faddern finns – det räcker.

Vad är Fadderdagen? Varför görs en sådan satsning?
– Fadderdagen är en dag då församlingarna satsar på samarbete med olika parter så att man kan göra någonting speciellt med sin fadder eller sitt fadderbarn. Fadderdagen arrangerades första gången i Vanda för fyra år sedan. Helsingfors är med för tredje gången i år. Detta år blir Fadderdagen landsomfattande då den firas i alla stift i Finland. Olika besöksmål har subventionerade priser om man kommer i sällskap med sitt fadderbarn.
– Fadderskapet är jätteviktigt och en sådan här satsning görs för att ge alla faddrar och fadderbarn möjlighet att delta och påminnas om hur viktiga dom är för varandra.

Hurdan fadder är du själv?
– Jag har fyra fadderbarn. Med mitt första fadderbarn hann jag göra mera för att jag själv var sexton när jag fick henne som fadderbarn. Det blev ett jättespeciellt förhållande. Hon är nu fadder till mitt yngsta barn. De andra tre har jag försökt träffa när jag kunnat, men det har inte blivit så ofta som jag tänkt mig. Men de har alltid en speciell plats i mitt hjärta, och det är viktigt för mig att de vet att jag finns där för dem.

Har du haft god kontakt till dina egna faddrar?
– Jag hade en väldigt god kontakt och ett gott förhållande till en av mina faddrar, som var min mors tvillingsyster. Tyvärr är hon död nu, men hennes man är fortfarande särskilt viktig för mig för att han är min fadder.
– Fadderskap betyder olika saker i olika delar av Finland. I Satakunda har man ansett att fadderskapet slutar då fadderbarnet fyller femton, vilket betyder att jag inte haft så mycket kontakt med mina andra faddrar sedan den tiden. Men de är fortfarande viktiga personer för mig. För mig har faddern alltid varit en speciell vuxen som finns där för mig. Jag hoppas att andra får tänka detsamma om sina faddrar.

Olika besöksmål har subventionerade priser om man kommer i sällskap med sitt fadderbarn på fadderdagen den 2.6.

I Helsingfors erbjuder följande besöksmål subventionerade priser under dagen: Svartholmen, Sea Life på Borgbacken, Klätterväggen i köpcentret Redi, Helsingfors stadsmuseum och Korjaamo Kino.
I Vanda kan man exempelvis besöka Katrineholms djurpark eller Heureka.
Superpark är Fadderdagens första landsomfattande samarbetspartner och superparker finns båda i Vanda och Esbo.
Mer information finns på på Helsingforsförsamlingarnas sida om fadderdagen och på Fadderdagens Facebook-evenemang.

Ulrika Hansson
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
Victoria Airola, mentorn Ben Fernström och Nadine Mabinda i soffan i Petruskyrkan.

petrus. Petrus församlings färska projekt parar ihop unga som behöver en vuxen att prata med med en mentor som förbinder sig till att ge av sin tid under minst ett års tid. 31.5.2023 kl. 08:00

Kolumn. Under en vanlig söndagsgudstjänst, i mitten av mars, börjar en bekant melodi spelas från synten. Min hjärna och mun förbereder sig för att inleda ”Härlig är jorden …”, tills jag några sekunder senare inser att texten är på engelska och med ett annat budskap. Jag befinner mig långt hemifrån, och deltar i en gudstjänst i den protestantiska kyrkan i Oman. 31.5.2023 kl. 08:00

petrus. Han är designstuderande vid Aalto­universitetet och konstnären bakom det nya konstverket i Petrus­kyrkan. 31.5.2023 kl. 08:00
Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.

pilgrimsvandring. Pilgrimsvandring är populärt. Mobilapplikationen Citynomadi hjälper vandraren hitta lugnet. 17.5.2023 kl. 08:00
Malin Lindholm är förtroendevald i Johannes församling och studerar pedagogik.

Kolumn. Millenialerna är den stora och osynliga målgruppen. – In i Johanneskyrkan brukade jag stiga en gång om året för att gå på julkonsert. I min bubbla är en liknande relation till församlingen väldigt normal. 17.5.2023 kl. 08:00

Fadder. Hugo Korhonen är nio år och han har tre faddrar. – Om vi alla hoppar samtidigt så flyger jag säkert ut ur hoppborgen eftersom jag är minst. 17.5.2023 kl. 08:00
I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas
familjeläger i Helsingfors. 
De erbjuder Mini-Nepsy 
utbildning för både pedagoger och föräldrar.

Helsingfors. Kanske har du ett utmanande barn – eller kanske har du själv utmaningar som kunde hänga ihop med ADHD? – Kyrkan har ett enormt ansvar i att möta de här barnen, säger Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck, som leder en lägerworkshop om ADHD. 3.5.2023 kl. 08:00
Sonja Jakobsson jobbar som studentpräst vid Helsingfors universitet, Hanken och Arcada.

KOLUM. I mitt arbete som studentpräst träffar jag unga studerande som söker sig till mig för samtal. Deras värld har mörknat så mycket att de har klivit över den tämligen höga tröskeln att söka hjälp hos en präst. 24.4.2023 kl. 08:00

Helsingfors. Han ser möjligheter till bredare samarbete mellan församlingarna i centrum. – En kyrka som inte tjänar, tjänar ingenting till. För mig är det viktigt att församlingen är lättillgänglig och stöder sina medlemmar i vardagen. 3.5.2023 kl. 08:00
Kyrkoherde Johan Westerlund, Martina Harms-Aalto och Henrik Stenbäck från församlingsrådet ser fram emot att träffa och lyssna till medlemmarnas behov under fyra kvällar under våren.

Helsingfors. Johannes församling åker på turné under våren för att få veta en hurdan församling medlemmarna vill ha. 19.4.2023 kl. 11:54

Kolumn. Har du redan gått ut i våren och låtit ditt glada vårskrik väcka förvånade reaktioner bland fåglar och djur, som hastar omkring för att bygga bo i vårsolen? 19.4.2023 kl. 12:02

MATTEUS FÖRSAMLING. Marianne Tast ser missionsarbetet som en naturlig del av församlingen, såväl hemma som utomlands. 19.4.2023 kl. 11:58

ENKÄT. Som en del av projektet Familjeliv genomför Petrus församling två enkäter: En för dig som har barn och en för dig som inte har barn. Fyll i och vinn ett spadygn! 19.4.2023 kl. 11:14
Mattias och Emelie Kallman deltar i kursen för småbarnsföräldrar som Petrus församling ordnar under våren. Ännu hinner man hoppa på kursen!

Helsingfors. I bästa fall märker man att andra kämpar med samma saker som man själv gör. 5.4.2023 kl. 07:00