Redaktionen

Redaktionschef (tf ansvarig redaktör), Nicklas Storbjörk
nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316545

Redaktör, Ulrika Hansson
ulrika.hansson@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316788

Redaktör, Johan Sandberg
johan.sandberg@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8313599

Redaktör, Sofia Torvalds
sofia.torvalds@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316748

Redaktör, Erika Rönngård
erika.ronngard@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316322

Redaktör, Emelie Wikblad
emelie.wikblad@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316836

Layout, Malin Aho
malin.aho@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316902

Redaktör, Christa Mickelsson

christa.mickelsson@kyrkpressen.fi