Redaktionen

Redaktionschef (tf ansvarig redaktör), Nicklas Storbjörk
nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316545

Redaktör, Ulrika Hansson (tjänstledig)

Redaktör, Johan Sandberg
johan.sandberg@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8313599

Redaktör, Sofia Torvalds
sofia.torvalds@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316748

Redaktör, Erika Rönngård
erika.ronngard@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316322

Redaktör, Emelie Wikblad
emelie.wikblad@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316836

Layout, Malin Aho
malin.aho@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316902

Redaktör, Christa Mickelsson (Tjänstledig)

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00