Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.
Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.

Vi ställde Borgå stifts nya medvandrare mot väggen!

BORGÅ STIFT.

Borgå stift har fyra nya präster och en ny diakon. Vi ställde några frågor till dem.

19.1.2022 kl. 13:02

1. Var och när ska du börja jobba som präst/diakon?

2. Var har du vuxit upp och var bor du idag?

3. Vad ser du mest fram emot med jobbet?

4. Har du en hemlig talang, nånting du är bra på som kanske alla inte känner till?Terese Norrvik

1. Jag börjar jobba som församlingspastor i Ingå församling den 15 januari.

2. Jag har vuxit upp i Kristinestad. Nu har vi bott i Degerby i Ingå i 20 år.

3. Att få vara en del av kyrkan, en medvandrare till församlingsmedlemmarna och föra fram glädjebudskapet som vi har.

4. Jag är en handarbetsmänniska som älskar böcker och katter, men det är det nog många som vet.


Jona Granlund

1. I Grankulla svenska församling direkt efter prästvigningen.

2. Esse och numera i Helsingfors.

3. Nya utmaningar, det blir intressant att hitta sin egen roll och sitt eget sätt att vara präst även om det knappast sist och slutligen skiljer sig från hur det är att vara ungdomsarbetsledare, som jag jobbat med innan, eller hur det är att vara jag.

4. Jag gör lite allt möjligt, men kanske spraymålning, matlagning och DM (Dungeon Master i spelet Dungeons and Dragons).


Ingrid Björkskog

1. Jag har tidigare jobbat som teolog i Finström-Geta församling som nu är en del av Norra Ålands församling. Till den tjänsten har jag nu blivit prästvigd och har redan börjat som präst.

2. Jag har vuxit upp i Larsmo och bor nu i Jomala på Åland.

3. Jag ser mest fram emot att få förvalta sakramenten och möta människor i olika livsskeden och livssituationer.

4. Min hemliga talang är att steka plättar. Fast jag behöver träna lite till för att få dem lika goda som mammas.


Eva-Maria Ilmoni

1. Jag har jobbat i Jakobstad som sjukhusteolog sedan början av oktober, men från och med den 6 januari jobbar jag som sjukhuspräst. Till mitt arbete hör att besöka två avdelningar på sjukhuset, två ålderdomshem och ett stödboende.

2. Jag är uppvuxen i Helsingfors, där jag bott största delen av mitt liv. Nu bor jag i Jakobstad, men på grund av deltidsarbetet har jag en möjlighet att pendla till Helsingfors.

3. Mest ser jag fram emot att i jobbet som sjukhuspräst också i fortsättningen få bemöta människor, prata med dem och be för dem om de så önskar. Jag hoppas kunna vara till hjälp och till välsignelse för andra. Jag hoppas även att andakterna skulle vara till välsignelse, det är en glädje att få sprida Guds ord.

4. Jag har nog ingen hemlig talang. Jag är till exempel bra på att baka, men det är ingen hemlig talang, det är ju roligt att bjuda på bakverken åt andra!Nenne Lappalainen

1. Jag arbetar sedan oktober 2021 som tf diakoniarbetare i Åbo svenska församling.

2. Jag har vuxit upp i Grankulla och Esbo, idag bor jag i S:t Karins.

3. Att få träffa och lära känna nya människor. Att finnas till för alla som behöver någon att tala med och vara lätt att ta och få kontakt med.

4. Den var svår ... Jag tycker om att baka semlor och hittar gärna på egna recept, och bjuder sedan till nära och kära.

Text: Sofia Torvalds & Ulrika Hansson
Foto: Linnea Ekstrand


– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16

– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56