Janne Silfverberg kan lite om mycket, en god egenskap hos en församlingssekreterare.
Janne Silfverberg kan lite om mycket, en god egenskap hos en församlingssekreterare.

Hjälper med stort och smått

FÖRSAMLINGSKANSLI.

Församlingskansliet är spindeln i nätet som ser till att församlingen fungerar. Det är också nästan alltid kansliet som utgör den första kontakten mellan församlingen och dess medlemmar.

5.1.2022 kl. 06:00

Oberoende av ärende är kansliet ofta den första kontakten mellan församlingen och dess medlemmar. Janne Silfverberg som är församlingssekreterare i Petrus församling beskriver kansliet som församlingars ansikte utåt.

– Vi är alltid på plats och kan skicka folk vidare till präster och kantorer eller så kan vi hjälpa med något praktiskt ärende. Under mina fyra år här har jag lärt mig vem man ska fråga och vart man ska vända sig med olika ärenden.

Förutom kontakten till församlingsmedlemmar är församlingssekreteraren, tillsammans med kyrkoherden, den anställda i församlingen som har kontakt till myndigheter och omvärlden.

– Kansliets uppgift är också att göra livet lättare för den övriga personalen så att de kan göra sitt arbete utan att behöva fundera på det byråkratiska.

Många ärenden blir digitala

Hur ska då den enskilde församlingsmedlemmen numera sköta sina ärenden som angår kyrkan? Digitaliseringen har gjort att mycket förändrats och numera görs det mesta online, också sådant som tidigare skett på församlingskansliet.

– Så gott som alla praktiska saker som till exempel ämbetsbevis fås numera från samfälligheten. Vi på kansliet gör grovjobbet som att fylla i dopformulär, skriver på papper och stadfäster men det är via samfälligheten det mesta sköts. Information om olika ärenden får man genom samfällighetens hemsida eller genom att ringa dit, säger Silfverberg.

Finns det alls något ärende längre som kräver ett besök till kansliet eller har allt flyttat över till det digitala?

– Härifrån kansliet får man dopsockor, dop- och familjebiblar och här i församlingen ordnas också till exempel dopsamtal med en präst. Och så hjälper vi förstås till med alla möjliga olika små eller stora ärenden som behöver hitta lösningar.

Fysiska kansliet är oersättligt

Pia Valtanen är byrå- och informationssekreterare på Helsingfors kyrkliga samfällighet. Hon understryker att det är oerhört viktigt att det finns en balans mellan digitalisering och fysiska platser dit man kan vända sig eller besöka.

– Det är jättebra att nästan alla ärenden numera kan göras online men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att alla inte har den möjligheten. Det måste också finnas lokala, fysiska platser dit människor kan komma med stort eller smått.

Valtanen konstaterar att digitaliseringen lett till att kontakten och samtalen mellan församlingen och dess medlemmar på många sätt flyttat till nätet. Men alls inte helt och hållet.

– Digitaliseringen leder till färre fysiska människomöten men fortsättningsvis kommer människor till församlingen med alla slags ärenden. Jag kommer till exempel att tänka på en person som hade en del gamla biblar och psalmböcker och undrade om församlingen kunde ta emot dem.

Vintertid tycker Pia Valtanen att det är en bra idé att ha en termos med glögg i aulan för dem som tittar in och kanske behöver en liten pratstund.

– Kansliet är den första kontakten och tröskeln att ta kontakt ska vara jättelåg.

Hurdan personlighet behöver man ha för att jobba i kansliet i en församling?

– Man behöver nog kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Det är bra att veta lite om mycket, vara tålmodig och vänlig och känna till både församlingen och samhället väl. Ju fler språk man kan, ens några fraser, desto lättare har man.

Johan Myrskog


Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43
Jan-Erik Andelin har bland annat jobbat som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet.

journalist. Jan-Erik Andelin börjar jobba för Kyrkpressen i februari. De senaste tolv åren har han varit journalist vid HBL. 19.1.2022 kl. 17:25

europa. Via sitt arbete som Svenska Yles medarbetare i Baltikum har Gustaf Antell genom åren fått en god insikt i det politiska läget i Östeuropa. – Jag har ingen större passion för att berätta historier men älskar samtidigt att ge en röst åt dem som inte hörs. 20.1.2022 kl. 06:00
Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Borgå stift har fyra nya präster och en ny diakon. Vi ställde några frågor till dem. 19.1.2022 kl. 13:02

BORGÅ STIFT. På trettondagen vigdes fyra nya präster och en ny diakon i Borgå domkyrka. 11.1.2022 kl. 09:04

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar (UK) som skulle ordnas i januari 2022 kommer på grund av rådande coronarestriktioner att flyttas fram och hålls istället 21-24 april på Lärkkulla i Raseborg. 10.1.2022 kl. 13:33
Patrica Strömbäck är tf kyrkoherde i Solf från årskiftet.

Profil. Patrica Strömbäck är ny tf kyrkoherde i Solf. – Solfborna tycker om och värnar om sin församling, tror jag. 5.1.2022 kl. 14:13
När grannens vedlider
gapar tomt rycker församlingen och Leif Galls ut med ved.

diakoni. Runebergs dikt om bonden Paavo och president Kyösti Kallios bön under vinterkriget formulerar den teologi som Leif Galls förespråkar. 4.1.2022 kl. 11:14
Efter att ha varit det yngre barnet blev Lotta Keskinen plötsligt ett endabarn.

FÖRLUST. Mitt under coronapandemin dog Lotta Keskinens syster. – När inser man att någon inte kommer tillbaka? Har jag insett det än? 2.1.2022 kl. 09:14
Hanna och hennes kollegor, en pingstpastor, en imam, en serbisk ortodox präst och en diakon, är de enda som får röra sig fritt på fängelset. Men det är många säkerhetsåtgärder att hålla i åtanke.

FÄNGELSEPRÄST. Hanna Backman har gjort resan från en frikyrka i Österbotten via journalistik i Helsingfors och kriminologstudier i England till jobbet som fängelsepräst i Stockholm. Hon har hittat sitt kall. – Det var som att något ploppade ner från huvudet till hjärtat – det här vill jag göra. 31.12.2021 kl. 15:40
Jan-Erik Andelin börjar jobba på Kyrkpressen i februari.

NYANSTÄLLNING. Från den 1 februari 2022 förstärker Kyrkpressen den redaktionella bemanningen då Jan-Erik Andelin ansluter till tidningen. Jan-Erik Andelin kommer närmast från KSF Media där han jobbat sedan 2004, bland annat som chefredaktör på Borgåbladet, på Hufvudstadsbladets ledaravdelning samt som tidningens korrespondent i Stockholm. 28.12.2021 kl. 19:34

Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43