Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland. Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.
Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland. Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.

En möjlighet att bryta invanda mönster

fasta.

"Jag har under senare år allt mer kommit att uppskatta kyrkoårets växlingar som ger en viss rytm och en möjlighet att fokusera på livet i hela dess mångfald såväl i ljus och glädje som i mörker och sorg."

26.2.2020 kl. 00:01

Många av oss lever ett hektiskt liv med arbetsuppgifter som hopar sig, strama tidtabeller och kanske människor i vår näromgivning som behöver vår hjälp. Mitt i stressen kan fastetiden bli ett tillfälle att stanna upp, söka lugn och ro och samla krafter.

Fastan är en förberedelse inför påsken. Liksom Jesus fastade fyrtio dagar i öknen varar fastan i fyrtio dagar, från askonsdag till påsk. Under fastan får vi tid för bön, rannsakan och stillhet. Fastan är en period under kyrkoåret som ger oss tillfälle att varva ned, välja bort och förbereda oss inför den största kristna högtiden, påsken. Vi följer Kristi lidande och död mot uppståndelse och nytt liv. Jag har under senare år allt mer kommit att uppskatta kyrkoårets växlingar som ger en viss rytm och en möjlighet att fokusera på livet i hela dess mångfald såväl i ljus och glädje som i mörker och sorg.

Också i år kan vi under fastetiden dels gå in i oss själva i tystnad och stillhet, dels tänka över vad vi kunde lämna bort och avstå ifrån. I ett större sammanhang kan vi under fastan tänka på vår omvärld och miljö, Guds skapelse. Hur utnyttjar vi våra naturresurser och hur tar vi hand om vårt jordklot? Vi kan ta tillfället i akt och tänka över vår konsumtion, kanske lämna bort något i vår dagliga kost, kanske avstå från att köpa nya kläder och tänka på hur mycket vatten vi förbrukar.

Jag vill avsluta med några rofyllda rader ur en av Martin Lönnebos böner:

”I tystnaden ber vi, de ordlösa,
till dig, du Oändlige, och du förstår.
I tystnaden betraktar vi dig,
i tystnaden lyssnar vi,
i tystnaden lämnar vi allt till dig,
i tystnaden vilar vi,
belysta av din visdom
värmda av din nåd.”

Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland.

Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.

Caroline Sandström

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått