Prislapp på Borgå stift

01.03.2012
En medeltida struktur behöver inte vara dålig. Få av dagens byggnader klår våra gråstenskyrkor från 1400-talet i hållbarhet. Också kyrksocknen står sig som förvaltningsprincip: Ett avgränsat befolkningsunderlag – en församling – som taxeras för kalaset men som via sina representanter håller i notan. Kyrksocknen gav sitt folk en identitet på köpet, man visste var man hörde hemma.
Kommunerna med kyrksocknen i botten har med tiden fått fler uppgifter som egentligen kräver olika befolkningsunderlag –  specialsjukvården räknar med ett underlag på upp emot en halv miljon. Att det här inte beaktats skakar den kommunala strukturen i grunden. Då reformen påbörjas genom ett förslag som gör slut på den lokala identiteten har det gått snett från början.

Den kyrkliga reformen utgår från att det inte går att hålla administrativ och teknisk expertis i varje enskild församling. Förvaltningen måste skötas mera rationellt, med fler församlingar per enhet.
Också den reformen påverkas naturligtvis av stormen kring det kommunala. De svenska strukturerna har dessutom hamnat i kyrklig motvind.

Det gamla stiftsfullmäktige som i april ska ge sitt utlåtande om den kyrkliga förvaltningsreformen tvingas börja med att ge bakläxa. Reformen saknar en bedömning av de språkliga konsekvenserna. Hela kyrkan är förresten utan språkstrategi.

De svenska församlingarna finns kvar, men de hamnar i marginalen när det gäller beslut och makt.

Stiftsfullmäktige har alternativa metoder att bekanta sig med. Ett förslag är att kommande storkommuner kunde uppdelas i flere kyrkliga enheter på språklig grund. Oberoende av om de kallas prosterier eller samfälligheter. Problemfritt är det inte, det kan skapa behov av en extra samordnande förvaltningsnivå. Illa är det om möjligheten inte ens utreds.

De svenska ombuden på kyrkomötet har – liksom många andra – diskuterat möjligheterna att gå ett steg längre och frikoppla församlingsgränserna från kommungränserna. Det skulle kunna ge de svenska förvaltningsenheterna tillräcklig storlek.  Också utredningen av den modellen saknar vind i seglen.

I dag köper kyrkan församlingarnas skatteuppbörd av skatteförvaltningen. Liksom hos övriga förvaltningar är skattmasens databas ett specialsytt program som lappats på i många omgångar. Alla känner till hur den offentliga hälsovårdens olika dataprogram inte fås att rationellt kommunicera sinsemellan.

Så det kan hända att det är en utomstående aktör inom it-branschen som till slut sätter prislappen på stiftets möjligheter att överleva.
Rolf af Hällström
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59