Skogmans fond delade ut 10 000 euro

utdelning.

Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård.

24.5.2019 kl. 14:09

Fonden är en allmännyttig fond för kristen verksamhet i hemlandet och utlandet., ich det är församlingsrådet i Kristinestads svenska församling som slagit fast fördelningen.

Bidragen går till:
Förbundet Kyrkans Ungdom: KU:s sommardagar 2019, 500 euro och Unga vuxna-helgen ”Community” på Pörkenäs i Jakobstad, 500 euro. SLEF: Arbetsgruppen för Kyrkhelg i Nord 13-15.9.2019, 500 euro och För att starta upp en kristen bokhandel i Jakobstad, 500 euro och För American Bluegrass Gospel Night 2019, 500 euro. Church Hill Boys rf: kostnader i samband med körresor, 500 euro. Närpes församling: för inköp av litteratur till barnverksamheten, 500 euro. Svenska Lutherska Evangeliföreningens Fridskärs lägerområde: för digitalt piano, 1 050 euro. Betesdaförsamlingen i Yttermark: för tältmötesserie med Gunilla och Johan Sigvardsson, 500 euro. Jimmy Österbacka: forskningsprojekt om Peter Halldorf, 500 euro. Maria Wallin: för bokutgivning om hennes tid som missionär i Afrika, 500 euro. Stina och Ludvig Romar: ungdomsprojekt i Kenya i samarbete med SLEF, 500 euro. SLEF:s avdelning i Kristinestad-Tjöck: för resa med internationella bibelstudiegruppen, 500 euro. Åbo Svenska Evangeliska Lutherska Studentmissionen rf: projekt Mission Week 2019 i Åbo, 500 euro. Ande och Liv rf: för sommarkonferans i Yttermark, 500 euro. SLEF:s avdelning i Näsby: för att arrangera konsert med Kristoffer Sträng, 500 euro. Karelen vännerna rf: för verksamheten i Lahdenpohja församlingen, 500 euro. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland: för anordnande av apologetikhelg i Vasa, 500 euro. Ulrika Lindholm: för införskaffande av en klassuppsättning psalmböcker, 450 euro.

Sofia Torvalds

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00