Skogmans fond delade ut 10 000 euro

utdelning.

Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård.

24.5.2019 kl. 14:09

Fonden är en allmännyttig fond för kristen verksamhet i hemlandet och utlandet., ich det är församlingsrådet i Kristinestads svenska församling som slagit fast fördelningen.

Bidragen går till:
Förbundet Kyrkans Ungdom: KU:s sommardagar 2019, 500 euro och Unga vuxna-helgen ”Community” på Pörkenäs i Jakobstad, 500 euro. SLEF: Arbetsgruppen för Kyrkhelg i Nord 13-15.9.2019, 500 euro och För att starta upp en kristen bokhandel i Jakobstad, 500 euro och För American Bluegrass Gospel Night 2019, 500 euro. Church Hill Boys rf: kostnader i samband med körresor, 500 euro. Närpes församling: för inköp av litteratur till barnverksamheten, 500 euro. Svenska Lutherska Evangeliföreningens Fridskärs lägerområde: för digitalt piano, 1 050 euro. Betesdaförsamlingen i Yttermark: för tältmötesserie med Gunilla och Johan Sigvardsson, 500 euro. Jimmy Österbacka: forskningsprojekt om Peter Halldorf, 500 euro. Maria Wallin: för bokutgivning om hennes tid som missionär i Afrika, 500 euro. Stina och Ludvig Romar: ungdomsprojekt i Kenya i samarbete med SLEF, 500 euro. SLEF:s avdelning i Kristinestad-Tjöck: för resa med internationella bibelstudiegruppen, 500 euro. Åbo Svenska Evangeliska Lutherska Studentmissionen rf: projekt Mission Week 2019 i Åbo, 500 euro. Ande och Liv rf: för sommarkonferans i Yttermark, 500 euro. SLEF:s avdelning i Näsby: för att arrangera konsert med Kristoffer Sträng, 500 euro. Karelen vännerna rf: för verksamheten i Lahdenpohja församlingen, 500 euro. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland: för anordnande av apologetikhelg i Vasa, 500 euro. Ulrika Lindholm: för införskaffande av en klassuppsättning psalmböcker, 450 euro.

Sofia Torvalds
När han mådde så dåligt att färgerna försvann ur hans liv började Matti Aspvik fotografera.

Depression. Vi är alla beroende av något, vi är alla missbrukare, säger Matti Aspvik. 13.12.2019 kl. 17:25
Han kallar sig en rastös rebell som hittat hem. Magnus Persson, tidigare pastor i partykyrkan United är nu lutherska präst.

präst. Han var pastor i en uppmärksammad och framgångsrik pingstförsamling i Malmö. Men ändå saknades något. Det var startskottet för en resa som ledde till Luther och till Evangeliska-Fosterlands Stiftelsen, EFS. Idag är Magnus Persson prästvigd och anställd av EFS. 13.12.2019 kl. 16:05

Esse. En donation på ett sexsiffrigt belopp av två privatpersoner har gett församlingshemmet i Esse en orgel. 13.12.2019 kl. 11:12

film. I Guds namn är en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 13.12.2019 kl. 15:28
Måste julklappen vara något man kan paketera?

julklappar. Julklapparna måste inte vara ett hot mot miljön eller plånboken, säger den gröna bloggaren Julia Degerth. Men hon vet att det inte är en enkel fråga. 12.12.2019 kl. 15:11
Jonas Jansson gillar jobbet på Intek i Jakobstad. Men ibland längtar han efter omväxling.

profilen. Jonas Jansson tycker om att prata med Gud och med sina grannar. Han skulle vilja att alla fick känna sig duktiga och fina. – Det viktigaste är att visa omtanke och bära varandras bördor. 13.12.2019 kl. 12:56
Stina Lindgård har tilldelats Pro ecclesia-medalj.

förtjänstmedalj. Kyrkostyrelsen har beviljat Pro ecclesia-utmärkelse till fyra personer. En av dem är Stina Lindgård som är kyrkoherde i Agricola svenska församling. 10.12.2019 kl. 17:28

lediga tjänster. Två tjänster har varit lediganslagna i stiftet och en sökande vardera. 10.12.2019 kl. 16:45
Välkommen till Matteus för att fira jul med bland andra diakoniarbetare Mari Johnson och frivilligarbetarna Marina Alén och Annica Söderström, eller till Petrus där julaftonen firas hemma hos Rebecka och Daniel Björk med familj.

julafton. I Matteus och Petrus församlingar sträcker sig julaftonens gemenskap ännu längre än julbönen. I Matteus firar man tillsammans i kyrkan och i Petrus hemma hos kyrkoherden. 12.12.2019 kl. 00:01
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13
Slutet nått