Brottsmisstanke fryser MKV:s tilllgångar

polisutredning.

Polisen utreder om Martyrkyrkans vänner gjort sig skyldiga till penninginsamlingsbrott. Misstanken har lett till att Österbottens tingsrätt belagt föreningens tillgångar, motsvarande 2,58 miljoner euro, med kvarstad.

27.3.2019 kl. 13:36

Samtidigt är också föreningens grundare och ordförande, prosten Johan Candelin, misstänkt för grovt skattebedrägeri, skriver Vasabladet.

I Vasabladet tillbakavisar Candelin alla misstankar om brott, både vad gäller föreningen och honom själv.

Martyrkyrkans vänner (MKV) har sänt ut rundbrev åt personer som beställt det. I samma kuvert som rundbrevet finns ett inbetalningskort. Enligt de två jurister som MKV anlitat behövs inte penninginsamlingstillstånd då inbetalningskortet inte riktar sig till allmänheten utan till rundbrevets prenumeranter. Den här tolkningen delar inte polisen.

Skatteförvaltningen har inte ställt några krav på uteblivna skatter.

Kvarstaden betyder i praktiken att Martyrkyrkans vänner inte kan fortsätta med sin verksamhet – att stöda förföljda kristna medan polisutredningen pågår. Den beräknas pågå i månader.

MKV har tre ekonomiska åtaganden som nu inte kan fullföljas: Att köpa loss kristna pakistanska flyktingar som sitter i fängelse i Bangkok för att deras visum gått ut, att köpa ris till kristna i Burma och att hjälpa flyktingar i Tanger som sover på gatorna och blir utnyttjade sexuellt.

– Det smärtar mig att vi inte kan hjälpa medan polisutredningen pågår, säger Candelin till Kyrkpressen.

I övrigt vill han inte kommentera utredningen. Han hänvisar till ett uttalande som föreningens styrelse enhälligt gjort: "Martyrkyrkans vänner är föremål för en utredning gällande penninginsamlingstillstånd. Föreningens medelsanskaffning baseras på två juristers utlåtanden, enligt vilka föreningen inte behöver penninginsamlingstillstånd. Föreningens medel är för tillfället belagda med kvarstad, men föreningen har för avsikt att fortsätta sin verksamhet som tidigare när processen är avslutad. Föreningens samtliga bokslut har reviderats och godkänts utan anmärkningar och inga medel saknas utan har använts i enlighet med donatorernas avsikt.”

– Det viktiga är att inga pengar är försvunna. Allt har gått dit det ska och allt är bokfört och godkänt. Och ingen påstår något annat heller, säger Candelin till Vasabladet.

Johan Sandberg

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00