Brottsmisstanke fryser MKV:s tilllgångar

polisutredning.

Polisen utreder om Martyrkyrkans vänner gjort sig skyldiga till penninginsamlingsbrott. Misstanken har lett till att Österbottens tingsrätt belagt föreningens tillgångar, motsvarande 2,58 miljoner euro, med kvarstad.

27.3.2019 kl. 13:36

Samtidigt är också föreningens grundare och ordförande, prosten Johan Candelin, misstänkt för grovt skattebedrägeri, skriver Vasabladet.

I Vasabladet tillbakavisar Candelin alla misstankar om brott, både vad gäller föreningen och honom själv.

Martyrkyrkans vänner (MKV) har sänt ut rundbrev åt personer som beställt det. I samma kuvert som rundbrevet finns ett inbetalningskort. Enligt de två jurister som MKV anlitat behövs inte penninginsamlingstillstånd då inbetalningskortet inte riktar sig till allmänheten utan till rundbrevets prenumeranter. Den här tolkningen delar inte polisen.

Skatteförvaltningen har inte ställt några krav på uteblivna skatter.

Kvarstaden betyder i praktiken att Martyrkyrkans vänner inte kan fortsätta med sin verksamhet – att stöda förföljda kristna medan polisutredningen pågår. Den beräknas pågå i månader.

MKV har tre ekonomiska åtaganden som nu inte kan fullföljas: Att köpa loss kristna pakistanska flyktingar som sitter i fängelse i Bangkok för att deras visum gått ut, att köpa ris till kristna i Burma och att hjälpa flyktingar i Tanger som sover på gatorna och blir utnyttjade sexuellt.

– Det smärtar mig att vi inte kan hjälpa medan polisutredningen pågår, säger Candelin till Kyrkpressen.

I övrigt vill han inte kommentera utredningen. Han hänvisar till ett uttalande som föreningens styrelse enhälligt gjort: "Martyrkyrkans vänner är föremål för en utredning gällande penninginsamlingstillstånd. Föreningens medelsanskaffning baseras på två juristers utlåtanden, enligt vilka föreningen inte behöver penninginsamlingstillstånd. Föreningens medel är för tillfället belagda med kvarstad, men föreningen har för avsikt att fortsätta sin verksamhet som tidigare när processen är avslutad. Föreningens samtliga bokslut har reviderats och godkänts utan anmärkningar och inga medel saknas utan har använts i enlighet med donatorernas avsikt.”

– Det viktiga är att inga pengar är försvunna. Allt har gått dit det ska och allt är bokfört och godkänt. Och ingen påstår något annat heller, säger Candelin till Vasabladet.

Johan Sandberg
Gud är inte småsint, säger Tuija Tiihonen. Man får komma till honom och gnälla även om man inte höll tät kontakt när allt gick bra.

sjukdom. För knappt två år sedan fick Tuija Tiihonen veta att hon lider av obotlig cancer. Sedan dess har hon börjat måla, blogga och be. Gud har inte gjort henne frisk, men Han har gjort henne hel. 18.4.2019 kl. 14:05

Påsktraditioner. Vilka traditioner hör påsken till? Hur kan påskfirande se ut i Esbo, Karleby och Senegal? Vi diskuterade med tre personer. 17.4.2019 kl. 14:20
Att fira påsk tillsammans med familjen känns viktigt för Merete Mazzarella.

Minnen. Påsken är Merete Mazzarellas favorithögtid. Den är både mörker och ljus. Hon minns allt från hemlagad memma till en ensam påsk som tolvåring. Och hon brukade älska påskalamm, men det fick ett abrupt slut. 17.4.2019 kl. 00:00

pressmeddelande. Styrelsen för Fontana Media meddelar idag att May Wikström avgår som företagets vd och chefredaktör för Kyrkpressen. 15.4.2019 kl. 12:19

sammanslagning. Domkapitlet föreslår nu att de tre församlingarna i Pedersöre ska bli en medan Jakobstads svenska församling fortsätter självständigt som tidigare. 11.4.2019 kl. 16:05
Bo-Göran Åstrand är ny Biskop i Borgå stift.

biskopsval . Det blev Bo-Göran Åstrand som segrade i biskopsvalets andra omgång. Han fick 309 röster och motkandidaten Sixten Ekstrand fick 265 röster. 10.4.2019 kl. 14:09
Glada miner inför biskopsvalets andra omgång.

biskopsval. Snart klarnar det om det är Bo-Göran Åstrand eller Sixten Ekstrand som blir nästa biskop i Borgå stift. 10.4.2019 kl. 12:58
Dagens styrkeövning är knäböj. Ralf Bergholm har lastat vikter på skivstången.

reportage. Kan det vara diakoni att svettas och lyfta vikter? Ja, tycker Heidi Salminen i Vanda svenska församling. Församlingen ser till människan som en helhet och kompletterar mathjälp och själavård med knäböj och axelpressar. 10.4.2019 kl. 09:00
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

kyrkoherde. Mia Bäck är kyrkoherde och gift med Anna. Ibland måste hon gå in i sammanhang där hon vet att det finns människor som tycker att hennes familj – det finaste Gud gett henne – är ”avskyvärd”. 4.4.2019 kl. 13:36
Ulla-Maj Wideroos

förtroendevald. När Ulla-Maj Wideroos inte ställde upp i riksdagsvalet för fyra år sedan ville hon i stället engagera sig i lokalsamhället i Närpes. Men att det engagemanget skulle vara i församlingen hade hon inte tänkt. 3.4.2019 kl. 07:00
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00