Sorggruppen som börjar träffas i februari passar både sådana som nyligen upplevt sorg och sådana som har äldre sorg att bearbeta.
Sorggruppen som börjar träffas i februari passar både sådana som nyligen upplevt sorg och sådana som har äldre sorg att bearbeta.

Att bearbeta sorg tillsammans

Grupp.

Sorg bearbetas väldigt olika. Snart startar en grupp för dem som vill dela bördan med andra.

24.1.2019 kl. 00:00

– Vi kommer att samlas fem gånger för att ge deltagarna en möjlighet att prata om sin sorg, säger Karin Salenius som jobbar som diakonissa i Johannes församling.

Hon leder gruppen tillsammans med församlingspastor Johan Terho.

– Och man får förstås både prata och sitta tyst, med hänsyn till vad som känns bäst, tillägger hon.

Under träffarna använder både Salenius och Terho egna erfarenheter av att ha bearbetat sorg.

– För mig har det varit viktigt att få dela med mig av mina känslor och att få ta tid för min sorg, säger Johan Terho.

– Att få prata och låta tiden gå, att inte ha bråttom, är något som har hjälpt mig. Tidvis är det viktigt att bara få vara, säger Karin Salenius.

I kursen utgår de också från John Vikströms bok Hemma i livet – tankar om livsmening och hälsa.

Förhoppningar

Gruppen passar både sådana som nyligen upplevt sorg och sådana som har äldre sorg att bearbeta.

– Vi hoppas att deltagarna efter de här träffarna ska få känna hopp, tacksamhet och att de har ett sammanhang. En glädje över det som varit, ett lugn i nuet och en tro på framtiden, säger Salenius.

De tror båda att kyrkan och församlingsanställda är en resurs just när det kommer till människors bearbetning av sorg.

– Kyrkans väsen är att ingjuta hopp och ge ett sammanhang. Vi har vandrat tillsammans med många sörjande och är inte rädda för att möta det svåra. Kyrkans budskap är ett kärlekens och hoppets budskap, säger Karin Salenius.

Sorgegrupp

  • Sista anmälningsdag är fredag 1.2 till Karin Salenius tfn: 050 3800867 eller karin.salenius@evl.fi.
  • Gruppen samlas i Folkhälsanhusets ”Minnenas rum” i Brunakärr, Mannerheimvägen 97.
  • Kursen är öppen för alla, oberoende av var du bor eller vilken församling du tillhör.
  • Träffarna infaller 28.2, 14.3, 28.3, 11.4 och 6.6. kl. 18–20.
  • I höst startar ytterligare en sorgegrupp: Datum: 12.9, 26.9, 10.10, 24.10 och 21.11. Sista anmälningsdag: 16.8.2019 till församlingspastor Johan Terho tfn: 050 3800807 eller johan.terho@evl.fi.
Ulrika Hansson

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00