Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

Var nionde kristen drabbas av allvarlig förföljelse

World Watch List.

Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan.

16.1.2019 kl. 16:18

245 miljoner kristna världen över utsätts för allvarlig förföljelse. World Watch List 2019 har följt med läget för kristna i 150 länder och listar de 50 där förföljelsen är som värst. Bakom den årliga rapporten står den internationella hjälporganisationen Open Doors.

Det som granskas är förföljelse mot kristna, men World Watch List är även en bra indikator på det allmänna människorättsläget, säger Miika Auvinen som är verksamhetsledare för Open Doors Finland.

– Religionsfrihet är en central mänsklig rättighet. Där religionsfriheten inte förverkligas gör sällan andra mänskliga rättigheter det heller.

Han konstaterar att nationalism och radikal islamism är två starka trender som påverkar kristnas situation i dag.

Afghanistan närmar sig Nordkorea

För 18:e året i rad placerar sig Nordkorea i toppen av listan. I Nordkorea ses kristna som statens fiender och de deporteras till arbetsläger eller dödas.

I Afghanistan är läget för kristna nästan lika kritiskt. Landet får liksom Nordkorea 94 poäng av 100 möjliga. Den islamska republiken förbjuder människor att lämna islam och konvertering uppfattas som förräderi mot sin stam och sin familj.

Somalia, Libyen och Pakistan utgör återstoden av topp fem. Radikal islamism samt organiserad korruption och brottslighet är grundorsaker till förföljelsen i de här länderna.

Kristnas frihet begränsas i världens folkrikaste länder

I Kina är situationen för kristna värre än på flera årtionden. Landet steg från plats 43 till 27 bland annat på grund av ny lagstiftning som begränsar religionsutövning. Kinas 100 miljoner kristna upplevs som ett hot mot det kommunistiska partiet. Användningen av internet begränsas, liksom arbete med barn och unga. Övervakningskameror och ny teknologi för ansiktsigenkänning gör det möjligt att effektivt övervaka medborgarna.

Indien steg i sin tur in i topp tio. Religiös nationalism är grundorsaken till förföljelsen. Hindunationalistiska partiet BJP har stor makt och våld mot kristna och andra minoriteter stoppas inte av myndigheterna. Speciellt på landsbygden har kyrkor förstörts och kyrkoledare misshandlats eller dödats.

Över 3700 kristna mördades i Nigeria

Under den tidsperiod rapporten sträcker sig över dödades 4 136 kristna för sin tros skull. Av dessa mord skedde nästan 90 procent i norra och mellersta Nigeria där islamistiska grupper förstört hela kristna byar. Sannolikt är det fler än så som dödats för sin tro – rapporten räknar endast fall där kopplingen mellan mordet och personens religiösa övertygelse är uppenbar.

World Watch List har publicerats årligen sedan 1992. World Watch Unit som sammanställer listan skiljer på två typer av förföljelse: förtryck och våld. Den press som kristna utsätts för inom privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet mäts. Förekomsten av våld utgör det sjätte mätområdet.

Här finns hela listan på finska och på svenska.

Emelie Wikblad
Ulla-Maj Wideroos

förtroendevald. När Ulla-Maj Wideroos inte ställde upp i riksdagsvalet för fyra år sedan ville hon i stället engagera sig i lokalsamhället i Närpes. Men att det engagemanget skulle vara i församlingen hade hon inte tänkt. 3.4.2019 kl. 07:00

polisutredning. Polisen utreder om Martyrkyrkans vänner gjort sig skyldiga till penninginsamlingsbrott. Misstanken har lett till att Österbottens tingsrätt belagt föreningens tillgångar, motsvarande 2,58 miljoner euro, med kvarstad. 27.3.2019 kl. 13:36
"Det är ingen fars", säger Jörn Donner om att blir gammal.

Bok. Magbesvär. Svindel. Inkontinens. Ihållande trötthet. Olust. Ensamhet. Jörn Donner har skrivit en bok om att bli gammal och kanske obehövlig. 22.3.2019 kl. 11:00
Bengt Klemets föreslår att de fyra svenska församlingarna i Pedersörenejden ska bli en.

sammanslagning. De fyra svenska församlingarna i Pedersöre kyrkliga samfällighet föreslås bilda en ny gemensam Pedersöre svenska församling. Den nya församlingen får över 18 000 medlemmar och blir därmed den största i Borgå stift. 20.3.2019 kl. 15:38

Analys. Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop. 19.3.2019 kl. 19:22
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

biskopsval . Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell. 19.3.2019 kl. 16:53
Det blir antingen Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand som blir nästa biskop i Borgå stift.

biskopsval. Det blir Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand som går vidare till den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift. 19.3.2019 kl. 14:33
Det är glada och spända miner på domkapitlet inför att omröstningen ska börja.

biskopsvalet. Om några timmar klarnar det om det är Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell eller Bo-Göran Åstrand som går vidare i biskopsvalets första omgång. 19.3.2019 kl. 12:51
Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är idag  kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store kyrkoherde medan Wallis och Saitajoki blir kaplaner i en gemensam församling.

sammanslagning. Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1 januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång i går kväll. Besluten var enhälliga. 14.3.2019 kl. 13:17

nytt från domkapitlet. Borgå stifts domkapitel fastställde ett nytt handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. 12.3.2019 kl. 16:14
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00