Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

Var nionde kristen drabbas av allvarlig förföljelse

World Watch List.

Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan.

16.1.2019 kl. 16:18

245 miljoner kristna världen över utsätts för allvarlig förföljelse. World Watch List 2019 har följt med läget för kristna i 150 länder och listar de 50 där förföljelsen är som värst. Bakom den årliga rapporten står den internationella hjälporganisationen Open Doors.

Det som granskas är förföljelse mot kristna, men World Watch List är även en bra indikator på det allmänna människorättsläget, säger Miika Auvinen som är verksamhetsledare för Open Doors Finland.

– Religionsfrihet är en central mänsklig rättighet. Där religionsfriheten inte förverkligas gör sällan andra mänskliga rättigheter det heller.

Han konstaterar att nationalism och radikal islamism är två starka trender som påverkar kristnas situation i dag.

Afghanistan närmar sig Nordkorea

För 18:e året i rad placerar sig Nordkorea i toppen av listan. I Nordkorea ses kristna som statens fiender och de deporteras till arbetsläger eller dödas.

I Afghanistan är läget för kristna nästan lika kritiskt. Landet får liksom Nordkorea 94 poäng av 100 möjliga. Den islamska republiken förbjuder människor att lämna islam och konvertering uppfattas som förräderi mot sin stam och sin familj.

Somalia, Libyen och Pakistan utgör återstoden av topp fem. Radikal islamism samt organiserad korruption och brottslighet är grundorsaker till förföljelsen i de här länderna.

Kristnas frihet begränsas i världens folkrikaste länder

I Kina är situationen för kristna värre än på flera årtionden. Landet steg från plats 43 till 27 bland annat på grund av ny lagstiftning som begränsar religionsutövning. Kinas 100 miljoner kristna upplevs som ett hot mot det kommunistiska partiet. Användningen av internet begränsas, liksom arbete med barn och unga. Övervakningskameror och ny teknologi för ansiktsigenkänning gör det möjligt att effektivt övervaka medborgarna.

Indien steg i sin tur in i topp tio. Religiös nationalism är grundorsaken till förföljelsen. Hindunationalistiska partiet BJP har stor makt och våld mot kristna och andra minoriteter stoppas inte av myndigheterna. Speciellt på landsbygden har kyrkor förstörts och kyrkoledare misshandlats eller dödats.

Över 3700 kristna mördades i Nigeria

Under den tidsperiod rapporten sträcker sig över dödades 4 136 kristna för sin tros skull. Av dessa mord skedde nästan 90 procent i norra och mellersta Nigeria där islamistiska grupper förstört hela kristna byar. Sannolikt är det fler än så som dödats för sin tro – rapporten räknar endast fall där kopplingen mellan mordet och personens religiösa övertygelse är uppenbar.

World Watch List har publicerats årligen sedan 1992. World Watch Unit som sammanställer listan skiljer på två typer av förföljelse: förtryck och våld. Den press som kristna utsätts för inom privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet mäts. Förekomsten av våld utgör det sjätte mätområdet.

Här finns hela listan på finska och på svenska.

Emelie Wikblad

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00