Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

Var nionde kristen drabbas av allvarlig förföljelse

World Watch List.

Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan.

16.1.2019 kl. 16:18

245 miljoner kristna världen över utsätts för allvarlig förföljelse. World Watch List 2019 har följt med läget för kristna i 150 länder och listar de 50 där förföljelsen är som värst. Bakom den årliga rapporten står den internationella hjälporganisationen Open Doors.

Det som granskas är förföljelse mot kristna, men World Watch List är även en bra indikator på det allmänna människorättsläget, säger Miika Auvinen som är verksamhetsledare för Open Doors Finland.

– Religionsfrihet är en central mänsklig rättighet. Där religionsfriheten inte förverkligas gör sällan andra mänskliga rättigheter det heller.

Han konstaterar att nationalism och radikal islamism är två starka trender som påverkar kristnas situation i dag.

Afghanistan närmar sig Nordkorea

För 18:e året i rad placerar sig Nordkorea i toppen av listan. I Nordkorea ses kristna som statens fiender och de deporteras till arbetsläger eller dödas.

I Afghanistan är läget för kristna nästan lika kritiskt. Landet får liksom Nordkorea 94 poäng av 100 möjliga. Den islamska republiken förbjuder människor att lämna islam och konvertering uppfattas som förräderi mot sin stam och sin familj.

Somalia, Libyen och Pakistan utgör återstoden av topp fem. Radikal islamism samt organiserad korruption och brottslighet är grundorsaker till förföljelsen i de här länderna.

Kristnas frihet begränsas i världens folkrikaste länder

I Kina är situationen för kristna värre än på flera årtionden. Landet steg från plats 43 till 27 bland annat på grund av ny lagstiftning som begränsar religionsutövning. Kinas 100 miljoner kristna upplevs som ett hot mot det kommunistiska partiet. Användningen av internet begränsas, liksom arbete med barn och unga. Övervakningskameror och ny teknologi för ansiktsigenkänning gör det möjligt att effektivt övervaka medborgarna.

Indien steg i sin tur in i topp tio. Religiös nationalism är grundorsaken till förföljelsen. Hindunationalistiska partiet BJP har stor makt och våld mot kristna och andra minoriteter stoppas inte av myndigheterna. Speciellt på landsbygden har kyrkor förstörts och kyrkoledare misshandlats eller dödats.

Över 3700 kristna mördades i Nigeria

Under den tidsperiod rapporten sträcker sig över dödades 4 136 kristna för sin tros skull. Av dessa mord skedde nästan 90 procent i norra och mellersta Nigeria där islamistiska grupper förstört hela kristna byar. Sannolikt är det fler än så som dödats för sin tro – rapporten räknar endast fall där kopplingen mellan mordet och personens religiösa övertygelse är uppenbar.

World Watch List har publicerats årligen sedan 1992. World Watch Unit som sammanställer listan skiljer på två typer av förföljelse: förtryck och våld. Den press som kristna utsätts för inom privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet mäts. Förekomsten av våld utgör det sjätte mätområdet.

Här finns hela listan på finska och på svenska.

Emelie Wikblad
Anders Österback är viceordförande i församlingsrådet i Kristinestads svenska församling.

Kristinestad. Församlingsrådet uppmanar kyrkoherde Daniel Norrback att lägga av med debatter i sociala medier. – Min uppfattning är att kyrkoherden inte tog uppmaningen till sig, säger församlingsrådets viceordförande Anders Österback. 24.1.2019 kl. 12:54
Christina Harald har bytt vintern i Nykarleby mot det tropiska klimatet i Bangladesh.

profilen. Sex år lyckades hemstaden Nykarleby hålla i Christina Harald innan hennes längtan bort blev alltför stark igen. Nu har hon åkt till Bangladesh för biståndsarbete. 24.1.2019 kl. 09:53
En debatt om homosexualitet har lett till kritikstorm mot prästerna i Kristinestad.

debatt. Den häftiga debatten om de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexualitet diskuteras vid församlingsrådets möte nästa vecka. 18.1.2019 kl. 13:08
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

nytt från domkapitlet. Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts. 17.1.2019 kl. 16:15
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00