Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.
Lisa Enckell Àr kandidat i biskopsvalet.

Lisa Enckells lista inlÀmnad till domkapitlet

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44

För att ställa upp en kandidat i biskopsvalet krävs en valmansförening med minst 30 röstberättigade personer. 15 januari är sista datum att lämna in stiftelseurkunderna till domkapitlet. Domkapitlet kommer att granska stiftelseurkunderna 17.1 och begära eventuella rättelser. Valets första omgång hålls 19 mars 2019.

Undertecknare av Lisa Enckells stiftelseurkund:

Ann-Sofi Storbacka, chef för familjerådgivningscentralen Raseborg, Dragsvik
Karl Gustav Storgårds, överste, Helsingfors
Pia Kummel-Myrskog, FM, chef för det kyrkliga arbetet, präst, Helsingfors
Yvonne Terlinden, TD, psykoterapeut, församlingspastor, Karis
Malin Eriksson, TM , överinspektör för bildningsväsendet, Pargas
Peter Gustavson, prost, Åbo
Rose-Maj Friman, sjukhuspräst, Tölby
Maria Repo-Rostedt, präst, Helsingfors
Peter Nynäs, professor, Åbo
Patricia Högnabba, präst, Helsingfors
Mats Lillhannus, musiker, Åbo
Maria Wikstedt, församlingspastor, Åbo
Tuija Wilman, församlingspastor, Kyrkslätt
Malena Björkgren, TD, församlingspastor, Åbo
Olle Victorzon, pensionär, Vasa
Malin Lindblom, kaplan, Sundom
Henry Byskata, prost, Vasa
Siv-Britt Höglund, lektor, pensionär, Vasa
Bengt Klemets, docent, Sundom
Ulla Salmenheimo-West, pensionär, Vasa
Siv Jern, familjerådgivare, Vasa
Ulla-Maj Wideroos, pensionär, Närpes
Johan Backholm, ped.mag, Vasa
Kerstin Ollandt, lärare, Munsala
Anita Ismark, kommunalråd, Korsnäs
Maria Widen, präst, Mariehamn
Gyrid Högman, pensionerad rektor, Mariehamn
Sirkka Liisa Enqvist, prost, Mariehamn
Katarina Gäddnäs, församlingspastor, Godby
Helene Liljeström, kyrkoherde, Sibbo

Nicklas Storbjörk
En debatt om homosexualitet har lett till kritikstorm mot prästerna i Kristinestad.

debatt. Den häftiga debatten om de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexualitet diskuteras vid församlingsrådets möte nästa vecka. 18.1.2019 kl. 13:08
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

nytt frĂ„n domkapitlet. Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts. 17.1.2019 kl. 16:15
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

World Watch List. Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan. 16.1.2019 kl. 16:18
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Carla Ihatsu jobbar som vaktmästare i Finlands antagligen mest fotograferade byggnad, Helsingfors domkyrka. På domkyrkotorget breder den glittrande julmarknaden ut sig.

StĂ€mning. Tidigt på julaftons morgon står hon i en tyst domkyrka och stryker altardukar. ”Det är bästa stunden på dagen”, säger vaktmästare Carla Ihatsu. 21.12.2018 kl. 11:32

kaplansval. Med en rösts marginal valdes Ann-Mari Audas-Willman till ny kaplan i Närpes församling. Kyrkofullmäktige förrättade valet. 20.12.2018 kl. 23:09
Slutet nÄtt

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00