Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

Lisa Enckells lista inlämnad till domkapitlet

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44

För att ställa upp en kandidat i biskopsvalet krävs en valmansförening med minst 30 röstberättigade personer. 15 januari är sista datum att lämna in stiftelseurkunderna till domkapitlet. Domkapitlet kommer att granska stiftelseurkunderna 17.1 och begära eventuella rättelser. Valets första omgång hålls 19 mars 2019.

Undertecknare av Lisa Enckells stiftelseurkund:

Ann-Sofi Storbacka, chef för familjerådgivningscentralen Raseborg, Dragsvik
Karl Gustav Storgårds, överste, Helsingfors
Pia Kummel-Myrskog, FM, chef för det kyrkliga arbetet, präst, Helsingfors
Yvonne Terlinden, TD, psykoterapeut, församlingspastor, Karis
Malin Eriksson, TM , överinspektör för bildningsväsendet, Pargas
Peter Gustavson, prost, Åbo
Rose-Maj Friman, sjukhuspräst, Tölby
Maria Repo-Rostedt, präst, Helsingfors
Peter Nynäs, professor, Åbo
Patricia Högnabba, präst, Helsingfors
Mats Lillhannus, musiker, Åbo
Maria Wikstedt, församlingspastor, Åbo
Tuija Wilman, församlingspastor, Kyrkslätt
Malena Björkgren, TD, församlingspastor, Åbo
Olle Victorzon, pensionär, Vasa
Malin Lindblom, kaplan, Sundom
Henry Byskata, prost, Vasa
Siv-Britt Höglund, lektor, pensionär, Vasa
Bengt Klemets, docent, Sundom
Ulla Salmenheimo-West, pensionär, Vasa
Siv Jern, familjerådgivare, Vasa
Ulla-Maj Wideroos, pensionär, Närpes
Johan Backholm, ped.mag, Vasa
Kerstin Ollandt, lärare, Munsala
Anita Ismark, kommunalråd, Korsnäs
Maria Widen, präst, Mariehamn
Gyrid Högman, pensionerad rektor, Mariehamn
Sirkka Liisa Enqvist, prost, Mariehamn
Katarina Gäddnäs, församlingspastor, Godby
Helene Liljeström, kyrkoherde, Sibbo

Nicklas Storbjörk

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00