Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

Lisa Enckells lista inlämnad till domkapitlet

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44

För att ställa upp en kandidat i biskopsvalet krävs en valmansförening med minst 30 röstberättigade personer. 15 januari är sista datum att lämna in stiftelseurkunderna till domkapitlet. Domkapitlet kommer att granska stiftelseurkunderna 17.1 och begära eventuella rättelser. Valets första omgång hålls 19 mars 2019.

Undertecknare av Lisa Enckells stiftelseurkund:

Ann-Sofi Storbacka, chef för familjerådgivningscentralen Raseborg, Dragsvik
Karl Gustav Storgårds, överste, Helsingfors
Pia Kummel-Myrskog, FM, chef för det kyrkliga arbetet, präst, Helsingfors
Yvonne Terlinden, TD, psykoterapeut, församlingspastor, Karis
Malin Eriksson, TM , överinspektör för bildningsväsendet, Pargas
Peter Gustavson, prost, Åbo
Rose-Maj Friman, sjukhuspräst, Tölby
Maria Repo-Rostedt, präst, Helsingfors
Peter Nynäs, professor, Åbo
Patricia Högnabba, präst, Helsingfors
Mats Lillhannus, musiker, Åbo
Maria Wikstedt, församlingspastor, Åbo
Tuija Wilman, församlingspastor, Kyrkslätt
Malena Björkgren, TD, församlingspastor, Åbo
Olle Victorzon, pensionär, Vasa
Malin Lindblom, kaplan, Sundom
Henry Byskata, prost, Vasa
Siv-Britt Höglund, lektor, pensionär, Vasa
Bengt Klemets, docent, Sundom
Ulla Salmenheimo-West, pensionär, Vasa
Siv Jern, familjerådgivare, Vasa
Ulla-Maj Wideroos, pensionär, Närpes
Johan Backholm, ped.mag, Vasa
Kerstin Ollandt, lärare, Munsala
Anita Ismark, kommunalråd, Korsnäs
Maria Widen, präst, Mariehamn
Gyrid Högman, pensionerad rektor, Mariehamn
Sirkka Liisa Enqvist, prost, Mariehamn
Katarina Gäddnäs, församlingspastor, Godby
Helene Liljeström, kyrkoherde, Sibbo

Nicklas Storbjörk
"Det är ingen fars", säger Jörn Donner om att blir gammal.

Bok. Magbesvär. Svindel. Inkontinens. Ihållande trötthet. Olust. Ensamhet. Jörn Donner har skrivit en bok om att bli gammal och kanske obehövlig. 22.3.2019 kl. 11:00
Bengt Klemets föreslår att de fyra svenska församlingarna i Pedersörenejden ska bli en.

sammanslagning. De fyra svenska församlingarna i Pedersöre kyrkliga samfällighet föreslås bilda en ny gemensam Pedersöre svenska församling. Den nya församlingen får över 18 000 medlemmar och blir därmed den största i Borgå stift. 20.3.2019 kl. 15:38

Analys. Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop. 19.3.2019 kl. 19:22
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

biskopsval . Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell. 19.3.2019 kl. 16:53
Det blir antingen Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand som blir nästa biskop i Borgå stift.

biskopsval. Det blir Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand som går vidare till den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift. 19.3.2019 kl. 14:33
Det är glada och spända miner på domkapitlet inför att omröstningen ska börja.

biskopsvalet. Om några timmar klarnar det om det är Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell eller Bo-Göran Åstrand som går vidare i biskopsvalets första omgång. 19.3.2019 kl. 12:51
Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är idag  kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store kyrkoherde medan Wallis och Saitajoki blir kaplaner i en gemensam församling.

sammanslagning. Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1 januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång i går kväll. Besluten var enhälliga. 14.3.2019 kl. 13:17

nytt från domkapitlet. Borgå stifts domkapitel fastställde ett nytt handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. 12.3.2019 kl. 16:14
Mingel, mat och glad stämning var viktiga ingredienser när Petruskyrkan invigdes med mässa och festprogram.

fest. Petrus församling i Helsingfors har nått en milstolpe. Den första helt egna kyrkan i Månsas invigdes på söndag eftermiddag och samtidigt firades Petrus församlings tioårsjubileum. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen. 10.3.2019 kl. 20:46
Camilla Ekholm och Karl af Hällström har sökt kyrkoherdetjänsten i Sibbo.

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling har sökts av Camilla Ekholm och Karl af Hällström. 7.3.2019 kl. 16:50
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00