Bo-Göran Åstrand
Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrands lista inlämnad

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43

Nu är den andra kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift officiellt uppställd. På måndag lämnades listan för Bo-Göran Åstrands valmansförening in till domkapitlet.

Ombud är Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling och vice ombud Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde i Nykarleby.

För att ställa upp en kandidat i biskopsvalet krävs en valmansförening med minst 30 röstberättigade personer. 15 januari är sista datum att lämna in stiftelseurkunderna till domkapitlet.

Undertecknare av stiftelseurkunden:

Johan Westerlund, kyrkoherde, assessor, Karis
Robert Lemberg, kaplan, Borgå
Lars-Runar Knuts, fil lic, Åbo
Anders Wikström, medelanskaffningschef, Helsingfors
Stefan Vikström, flygkapten, Borgå
Ulf Vikström, diplomingenjör, Helsingfors
Virva Nyback, stiftssekreterare, Helsingfors
Monica Heikel-Nyberg, prost, Grankulla
Åsa A. Westerlund, läkare, Karis
Ulrika Wikström, bibliotekarie, pensionär, Karis
Stefan Forsén, direktör, Helsingfors
Anders Blomberg, sjukskötare, Esbo
Heidi Juslin-Sandin, TM, programchef, Esbo
Linda Jordas, teologiekandidat, Helsingfors
Mats Edman, kaplan, Nykarleby
Jan-Erik Nyberg, rost, Jakobstad
Monika Grägg, lärare, Jakobstad
Cecilia Åminne, lärare, Jakobstad
Harald Wester, yrkeslärare,Jakobstad
Rainer Karvonen, bankdirektör, Jakobstad
Gunilla Nybäck, pensionär, hälsovårdare, Jakobstad
Catharina Englund, sjukhuspräst, Jakobstad
Ann-Sofi Nylund, sjukhuspräst, Jakobstad
Rune Lindblom, församlingspastor, Sundom
Mikael Forslund, kyrkoherde, Vasa
Anders Lundström, kaplan, Kvevlax
Mia Bäck, kyrkoherde, Åbo
Bror Gammals, verksamhetsledare, Mariehamn
Jon Lindeman, kyrkoherde, Pålsböle
Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Jakobstad
Kenth Häggblom, statistiker, Jomala
Carolina Lindström, tf kyrkoherde, Saltvik

Edit: Namnlistan kompletterad kl. 18.00 med titlar och hemort.

May Wikström

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00