Bo-Göran Åstrand
Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrands lista inlämnad

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43

Nu är den andra kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift officiellt uppställd. På måndag lämnades listan för Bo-Göran Åstrands valmansförening in till domkapitlet.

Ombud är Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling och vice ombud Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde i Nykarleby.

För att ställa upp en kandidat i biskopsvalet krävs en valmansförening med minst 30 röstberättigade personer. 15 januari är sista datum att lämna in stiftelseurkunderna till domkapitlet.

Undertecknare av stiftelseurkunden:

Johan Westerlund, kyrkoherde, assessor, Karis
Robert Lemberg, kaplan, Borgå
Lars-Runar Knuts, fil lic, Åbo
Anders Wikström, medelanskaffningschef, Helsingfors
Stefan Vikström, flygkapten, Borgå
Ulf Vikström, diplomingenjör, Helsingfors
Virva Nyback, stiftssekreterare, Helsingfors
Monica Heikel-Nyberg, prost, Grankulla
Åsa A. Westerlund, läkare, Karis
Ulrika Wikström, bibliotekarie, pensionär, Karis
Stefan Forsén, direktör, Helsingfors
Anders Blomberg, sjukskötare, Esbo
Heidi Juslin-Sandin, TM, programchef, Esbo
Linda Jordas, teologiekandidat, Helsingfors
Mats Edman, kaplan, Nykarleby
Jan-Erik Nyberg, rost, Jakobstad
Monika Grägg, lärare, Jakobstad
Cecilia Åminne, lärare, Jakobstad
Harald Wester, yrkeslärare,Jakobstad
Rainer Karvonen, bankdirektör, Jakobstad
Gunilla Nybäck, pensionär, hälsovårdare, Jakobstad
Catharina Englund, sjukhuspräst, Jakobstad
Ann-Sofi Nylund, sjukhuspräst, Jakobstad
Rune Lindblom, församlingspastor, Sundom
Mikael Forslund, kyrkoherde, Vasa
Anders Lundström, kaplan, Kvevlax
Mia Bäck, kyrkoherde, Åbo
Bror Gammals, verksamhetsledare, Mariehamn
Jon Lindeman, kyrkoherde, Pålsböle
Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Jakobstad
Kenth Häggblom, statistiker, Jomala
Carolina Lindström, tf kyrkoherde, Saltvik

Edit: Namnlistan kompletterad kl. 18.00 med titlar och hemort.

May Wikström
"Det är ingen fars", säger Jörn Donner om att blir gammal.

Bok. Magbesvär. Svindel. Inkontinens. Ihållande trötthet. Olust. Ensamhet. Jörn Donner har skrivit en bok om att bli gammal och kanske obehövlig. 22.3.2019 kl. 11:00
Bengt Klemets föreslår att de fyra svenska församlingarna i Pedersörenejden ska bli en.

sammanslagning. De fyra svenska församlingarna i Pedersöre kyrkliga samfällighet föreslås bilda en ny gemensam Pedersöre svenska församling. Den nya församlingen får över 18 000 medlemmar och blir därmed den största i Borgå stift. 20.3.2019 kl. 15:38

Analys. Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop. 19.3.2019 kl. 19:22
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

biskopsval . Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell. 19.3.2019 kl. 16:53
Det blir antingen Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand som blir nästa biskop i Borgå stift.

biskopsval. Det blir Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand som går vidare till den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift. 19.3.2019 kl. 14:33
Det är glada och spända miner på domkapitlet inför att omröstningen ska börja.

biskopsvalet. Om några timmar klarnar det om det är Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell eller Bo-Göran Åstrand som går vidare i biskopsvalets första omgång. 19.3.2019 kl. 12:51
Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är idag  kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store kyrkoherde medan Wallis och Saitajoki blir kaplaner i en gemensam församling.

sammanslagning. Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1 januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång i går kväll. Besluten var enhälliga. 14.3.2019 kl. 13:17

nytt från domkapitlet. Borgå stifts domkapitel fastställde ett nytt handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. 12.3.2019 kl. 16:14
Mingel, mat och glad stämning var viktiga ingredienser när Petruskyrkan invigdes med mässa och festprogram.

fest. Petrus församling i Helsingfors har nått en milstolpe. Den första helt egna kyrkan i Månsas invigdes på söndag eftermiddag och samtidigt firades Petrus församlings tioårsjubileum. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen. 10.3.2019 kl. 20:46
Camilla Ekholm och Karl af Hällström har sökt kyrkoherdetjänsten i Sibbo.

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling har sökts av Camilla Ekholm och Karl af Hällström. 7.3.2019 kl. 16:50
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00