Tonja Paavola är med och fixar inför julafton i Matteus församling
Tonja Paavola är med och fixar inför julafton i Matteus församling

Om du vill fira julafton med andra finns det plats i församlingen!

Afton.

Det finns många sätt att fira jul på. Om man vill göra det tillsammans med andra erbjuder Helsingforsförsamlingarna mat och kravlös gemenskap.

12.12.2018 kl. 00:00

Julen framställs ofta som den självklara familjehögtiden. Men det finns många som kanske inte kan eller vill fira tillsammans med familj och släkt, eller så räcker krafterna inte till för att fixa allt själv. Då kan en julmiddag eller -lunch i församlingens regi vara ett alternativ.

Jul i Matteus

Klockan 16 ordnas julbön i Matteuskyrkan.

– Sedan fortsätter julfirandet för den som vill med en gemensam julmiddag, julsånger och fri samvaro. Vi avslutar kvällen kl. 20. Man kan komma för en stund eller stanna hela kvällen, säger Tonja Paavola som är ungdomsarbetsledare i Matteus församling.

Församlingen ordnar skjuts om det behövs, och kvällen är öppen för alla: familjer, ensamma, unga och gamla.

– Vår julafton är till för dem som vill fira en lite annorlunda jul, för dem som inte vill eller orkar pynta eller laga mat och för dem som vill träffa andra.

Man kan anmäla sig på förhand, men det är inget måste.

– Man kan också bjuda med sig någon eller komma på egen hand, säger Paavola.

Jul i Johannes

I Johannes församling ordnas en jullunch mellan kl. 12 och 14.

– Vi vänder oss till alla som vill komma: ung som gammal, familjer, sådana med sällskap eller utan. Alla är välkomna, säger Anna Maria Böckerman som är kantor i Johannes församling.

Anna maria Böckerman bjuder in till jullunch i Johannes församling.

Tiden är anpassad så att man kan delta i julbönen i Johanneskyrkan kl. 14.

– Vi har stående bord med julmat och man kan droppa in mellan kl 12 och 14 och stanna så länge man vill. Vi äter och har det trevligt tillsammans och sjunger lite julsånger.

Jul hos familjen Björk

I Petrus församling ordnas inte en traditionell församlingsmåltid, i stället öppnar kyrkoherden Daniel Björk och hans fru Rebecka Björk sin egen dörr för intresserade julfirare.

Rebecka och Daniel Björk öppnar sitt hem för julfirande.

– Om man av någon anledning inte har någon att fira julafton med är man varmt välkommen hem till oss i Malmgård på middag kl 16.30 och framåt, säger Rebecka Björk.

En avspänd atmosfär är viktig för dem.

– Vi fixar lite enkel julmat tillsammans, lär känna varandra och sjunger kanske några stämningsfulla julsånger. Vi vill gärna umgås med dem som är intresserade!

Anmälningar

  • Jul i Matteus: Anmälan vardagar kl. 9–14, tel: 09 2340 7300 eller matteus.fors@evl.fi (nämn om du har matallergier och/eller behöver skjuts).
  • Jul i Johannes: Anmälning till lunchen före 20.12 till bettina.stenback@evl.fi.
  • Jul hos familjen Björk: Hör av dig till rebecka.bjork@evl.fi.
  • Också en del finska församlingar i Helsingfors bjuder på mat och gemenskap på julafton, bl.a. Malmin seurakunta. Mera info på helsinginseurakunnat.fi.
Ulrika Hansson

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00