Tonja Paavola är med och fixar inför julafton i Matteus församling
Tonja Paavola Àr med och fixar inför julafton i Matteus församling

Om du vill fira julafton med andra finns det plats i församlingen!

Afton.

Det finns många sätt att fira jul på. Om man vill göra det tillsammans med andra erbjuder Helsingforsförsamlingarna mat och kravlös gemenskap.

12.12.2018 kl. 00:00

Julen framställs ofta som den självklara familjehögtiden. Men det finns många som kanske inte kan eller vill fira tillsammans med familj och släkt, eller så räcker krafterna inte till för att fixa allt själv. Då kan en julmiddag eller -lunch i församlingens regi vara ett alternativ.

Jul i Matteus

Klockan 16 ordnas julbön i Matteuskyrkan.

– Sedan fortsätter julfirandet för den som vill med en gemensam julmiddag, julsånger och fri samvaro. Vi avslutar kvällen kl. 20. Man kan komma för en stund eller stanna hela kvällen, säger Tonja Paavola som är ungdomsarbetsledare i Matteus församling.

Församlingen ordnar skjuts om det behövs, och kvällen är öppen för alla: familjer, ensamma, unga och gamla.

– Vår julafton är till för dem som vill fira en lite annorlunda jul, för dem som inte vill eller orkar pynta eller laga mat och för dem som vill träffa andra.

Man kan anmäla sig på förhand, men det är inget måste.

– Man kan också bjuda med sig någon eller komma på egen hand, säger Paavola.

Jul i Johannes

I Johannes församling ordnas en jullunch mellan kl. 12 och 14.

– Vi vänder oss till alla som vill komma: ung som gammal, familjer, sådana med sällskap eller utan. Alla är välkomna, säger Anna Maria Böckerman som är kantor i Johannes församling.

Anna maria Böckerman bjuder in till jullunch i Johannes församling.

Tiden är anpassad så att man kan delta i julbönen i Johanneskyrkan kl. 14.

– Vi har stående bord med julmat och man kan droppa in mellan kl 12 och 14 och stanna så länge man vill. Vi äter och har det trevligt tillsammans och sjunger lite julsånger.

Jul hos familjen Björk

I Petrus församling ordnas inte en traditionell församlingsmåltid, i stället öppnar kyrkoherden Daniel Björk och hans fru Rebecka Björk sin egen dörr för intresserade julfirare.

Rebecka och Daniel Björk öppnar sitt hem för julfirande.

– Om man av någon anledning inte har någon att fira julafton med är man varmt välkommen hem till oss i Malmgård på middag kl 16.30 och framåt, säger Rebecka Björk.

En avspänd atmosfär är viktig för dem.

– Vi fixar lite enkel julmat tillsammans, lär känna varandra och sjunger kanske några stämningsfulla julsånger. Vi vill gärna umgås med dem som är intresserade!

Anmälningar

  • Jul i Matteus: Anmälan vardagar kl. 9–14, tel: 09 2340 7300 eller matteus.fors@evl.fi (nämn om du har matallergier och/eller behöver skjuts).
  • Jul i Johannes: Anmälning till lunchen före 20.12 till bettina.stenback@evl.fi.
  • Jul hos familjen Björk: Hör av dig till rebecka.bjork@evl.fi.
  • Också en del finska församlingar i Helsingfors bjuder på mat och gemenskap på julafton, bl.a. Malmin seurakunta. Mera info på helsinginseurakunnat.fi.
Ulrika Hansson
En debatt om homosexualitet har lett till kritikstorm mot prästerna i Kristinestad.

debatt. Den häftiga debatten om de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexualitet diskuteras vid församlingsrådets möte nästa vecka. 18.1.2019 kl. 13:08
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

nytt frĂ„n domkapitlet. Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts. 17.1.2019 kl. 16:15
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

World Watch List. Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan. 16.1.2019 kl. 16:18
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Carla Ihatsu jobbar som vaktmästare i Finlands antagligen mest fotograferade byggnad, Helsingfors domkyrka. På domkyrkotorget breder den glittrande julmarknaden ut sig.

StĂ€mning. Tidigt på julaftons morgon står hon i en tyst domkyrka och stryker altardukar. ”Det är bästa stunden på dagen”, säger vaktmästare Carla Ihatsu. 21.12.2018 kl. 11:32
Slutet nÄtt

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00