Tonja Paavola är med och fixar inför julafton i Matteus församling
Tonja Paavola är med och fixar inför julafton i Matteus församling

Om du vill fira julafton med andra finns det plats i församlingen!

Afton.

Det finns många sätt att fira jul på. Om man vill göra det tillsammans med andra erbjuder Helsingforsförsamlingarna mat och kravlös gemenskap.

12.12.2018 kl. 00:00

Julen framställs ofta som den självklara familjehögtiden. Men det finns många som kanske inte kan eller vill fira tillsammans med familj och släkt, eller så räcker krafterna inte till för att fixa allt själv. Då kan en julmiddag eller -lunch i församlingens regi vara ett alternativ.

Jul i Matteus

Klockan 16 ordnas julbön i Matteuskyrkan.

– Sedan fortsätter julfirandet för den som vill med en gemensam julmiddag, julsånger och fri samvaro. Vi avslutar kvällen kl. 20. Man kan komma för en stund eller stanna hela kvällen, säger Tonja Paavola som är ungdomsarbetsledare i Matteus församling.

Församlingen ordnar skjuts om det behövs, och kvällen är öppen för alla: familjer, ensamma, unga och gamla.

– Vår julafton är till för dem som vill fira en lite annorlunda jul, för dem som inte vill eller orkar pynta eller laga mat och för dem som vill träffa andra.

Man kan anmäla sig på förhand, men det är inget måste.

– Man kan också bjuda med sig någon eller komma på egen hand, säger Paavola.

Jul i Johannes

I Johannes församling ordnas en jullunch mellan kl. 12 och 14.

– Vi vänder oss till alla som vill komma: ung som gammal, familjer, sådana med sällskap eller utan. Alla är välkomna, säger Anna Maria Böckerman som är kantor i Johannes församling.

Anna maria Böckerman bjuder in till jullunch i Johannes församling.

Tiden är anpassad så att man kan delta i julbönen i Johanneskyrkan kl. 14.

– Vi har stående bord med julmat och man kan droppa in mellan kl 12 och 14 och stanna så länge man vill. Vi äter och har det trevligt tillsammans och sjunger lite julsånger.

Jul hos familjen Björk

I Petrus församling ordnas inte en traditionell församlingsmåltid, i stället öppnar kyrkoherden Daniel Björk och hans fru Rebecka Björk sin egen dörr för intresserade julfirare.

Rebecka och Daniel Björk öppnar sitt hem för julfirande.

– Om man av någon anledning inte har någon att fira julafton med är man varmt välkommen hem till oss i Malmgård på middag kl 16.30 och framåt, säger Rebecka Björk.

En avspänd atmosfär är viktig för dem.

– Vi fixar lite enkel julmat tillsammans, lär känna varandra och sjunger kanske några stämningsfulla julsånger. Vi vill gärna umgås med dem som är intresserade!

Anmälningar

  • Jul i Matteus: Anmälan vardagar kl. 9–14, tel: 09 2340 7300 eller matteus.fors@evl.fi (nämn om du har matallergier och/eller behöver skjuts).
  • Jul i Johannes: Anmälning till lunchen före 20.12 till bettina.stenback@evl.fi.
  • Jul hos familjen Björk: Hör av dig till rebecka.bjork@evl.fi.
  • Också en del finska församlingar i Helsingfors bjuder på mat och gemenskap på julafton, bl.a. Malmin seurakunta. Mera info på helsinginseurakunnat.fi.
Ulrika Hansson
"Det är ingen fars", säger Jörn Donner om att blir gammal.

Bok. Magbesvär. Svindel. Inkontinens. Ihållande trötthet. Olust. Ensamhet. Jörn Donner har skrivit en bok om att bli gammal och kanske obehövlig. 22.3.2019 kl. 11:00
Bengt Klemets föreslår att de fyra svenska församlingarna i Pedersörenejden ska bli en.

sammanslagning. De fyra svenska församlingarna i Pedersöre kyrkliga samfällighet föreslås bilda en ny gemensam Pedersöre svenska församling. Den nya församlingen får över 18 000 medlemmar och blir därmed den största i Borgå stift. 20.3.2019 kl. 15:38

Analys. Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop. 19.3.2019 kl. 19:22
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

biskopsval . Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell. 19.3.2019 kl. 16:53
Det blir antingen Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand som blir nästa biskop i Borgå stift.

biskopsval. Det blir Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand som går vidare till den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift. 19.3.2019 kl. 14:33
Det är glada och spända miner på domkapitlet inför att omröstningen ska börja.

biskopsvalet. Om några timmar klarnar det om det är Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell eller Bo-Göran Åstrand som går vidare i biskopsvalets första omgång. 19.3.2019 kl. 12:51
Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är idag  kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store kyrkoherde medan Wallis och Saitajoki blir kaplaner i en gemensam församling.

sammanslagning. Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1 januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång i går kväll. Besluten var enhälliga. 14.3.2019 kl. 13:17

nytt från domkapitlet. Borgå stifts domkapitel fastställde ett nytt handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. 12.3.2019 kl. 16:14
Mingel, mat och glad stämning var viktiga ingredienser när Petruskyrkan invigdes med mässa och festprogram.

fest. Petrus församling i Helsingfors har nått en milstolpe. Den första helt egna kyrkan i Månsas invigdes på söndag eftermiddag och samtidigt firades Petrus församlings tioårsjubileum. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen. 10.3.2019 kl. 20:46
Camilla Ekholm och Karl af Hällström har sökt kyrkoherdetjänsten i Sibbo.

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling har sökts av Camilla Ekholm och Karl af Hällström. 7.3.2019 kl. 16:50
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00