Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.
Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.

Fler valde att förhandsrösta

Valet.

Fler har förhandsröstat i de svenska församlingarna i Helsingfors än vid förra församlingsvalet. På den egentliga valdagen ordnas program som ska locka väljare.

15.11.2018 kl. 00:00

I de svenska församlingarna i Helsingfors röstade 1079 personer under förhandsröstningsveckan. Det är en klar ökning jämfört med förra valet år 2014 då 896 personer förhandsröstade i de svenska församlingarna i Helsingfors.

De gemensamma röstningsställena på bland annat Narinken drog däremot in något färre röster än tidigare år.

Den preliminära röstningsprocenten för hela Helsingfors ligger nu på 5,7 procent.

Bland de inkomna rösterna finns också röster som gäller i andra församlingar än den församling där rösten getts, eftersom det gick att förhandsrösta var som helst i hela landet. Nu skickas rösterna från alla förhandsröstningsställen till den församling som rösterna gäller.

Nu på söndag 18.11 infaller den egentliga valdagen. Då är det endast möjligt att rösta på röstningsstället i den egna församlingen. Alla medlemmar som fyller 16 år senast 18.11 har rösträtt.

Jämförelse av valdeltagande i förhandsröstningen i de svenska församlingarna i Helsingfors

Församling 2018 2014

Johannes 364 300

Matteus 445 349

Petrus 270 247

PROGRAM PÅ VALDAGEN

Johannes församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen sker på Högbergsgatan 10.

Program under valdagen:

kl. 10: Högmässa i Johanneskyrkan.

kl. 11: Kyrklunch i Högbergssalen.

kl. 13: Konsert med barnorkestern Raka Bananer.

kl. 14: Kafé och samvaro.

kl. 18: Allsång och visor: Sånger om hopp!

Fontana Media har en pop up bokhandel i församlingshemmet.

Petrus församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen
sker på vån 1, Vespervägen 12A.

Program under valdagen:

kl. 16.30: Puls-gudstjänst med pizza och kaffe i Hagasalen.

Matteus församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen sker i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

Program under valdagen:

kl. 10: Högmässa, Stefan Forséns ”time-out” kaffe i Olavussalen.

kl. 16: Workshop med Furahakören.

kl. 18: Furahakörens konsert med andakt.

HÄR KAN DU RÖSTA!

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

Johannes församling

18.11 kl. 11–20 Högbergsgården Högbergsgatan 10 E, vån. 2.

Petrus församling

18.11 kl. 11–20 Södra Haga kyrka Vespervägen 12, vån. 1.

Matteus församling

18.11 kl. 11–20 Matteuskyrkan Åbohusvägen 3.

Nina Österholm
När han mådde så dåligt att färgerna försvann ur hans liv började Matti Aspvik fotografera.

Depression. Vi är alla beroende av något, vi är alla missbrukare, säger Matti Aspvik. 13.12.2019 kl. 17:25
Han kallar sig en rastös rebell som hittat hem. Magnus Persson, tidigare pastor i partykyrkan United är nu lutherska präst.

präst. Han var pastor i en uppmärksammad och framgångsrik pingstförsamling i Malmö. Men ändå saknades något. Det var startskottet för en resa som ledde till Luther och till Evangeliska-Fosterlands Stiftelsen, EFS. Idag är Magnus Persson prästvigd och anställd av EFS. 13.12.2019 kl. 16:05

Esse. En donation på ett sexsiffrigt belopp av två privatpersoner har gett församlingshemmet i Esse en orgel. 13.12.2019 kl. 11:12

film. I Guds namn är en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 13.12.2019 kl. 15:28
Måste julklappen vara något man kan paketera?

julklappar. Julklapparna måste inte vara ett hot mot miljön eller plånboken, säger den gröna bloggaren Julia Degerth. Men hon vet att det inte är en enkel fråga. 12.12.2019 kl. 15:11
Jonas Jansson gillar jobbet på Intek i Jakobstad. Men ibland längtar han efter omväxling.

profilen. Jonas Jansson tycker om att prata med Gud och med sina grannar. Han skulle vilja att alla fick känna sig duktiga och fina. – Det viktigaste är att visa omtanke och bära varandras bördor. 13.12.2019 kl. 12:56
Stina Lindgård har tilldelats Pro ecclesia-medalj.

förtjänstmedalj. Kyrkostyrelsen har beviljat Pro ecclesia-utmärkelse till fyra personer. En av dem är Stina Lindgård som är kyrkoherde i Agricola svenska församling. 10.12.2019 kl. 17:28

lediga tjänster. Två tjänster har varit lediganslagna i stiftet och en sökande vardera. 10.12.2019 kl. 16:45
Välkommen till Matteus för att fira jul med bland andra diakoniarbetare Mari Johnson och frivilligarbetarna Marina Alén och Annica Söderström, eller till Petrus där julaftonen firas hemma hos Rebecka och Daniel Björk med familj.

julafton. I Matteus och Petrus församlingar sträcker sig julaftonens gemenskap ännu längre än julbönen. I Matteus firar man tillsammans i kyrkan och i Petrus hemma hos kyrkoherden. 12.12.2019 kl. 00:01
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13
Slutet nått