Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.
Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.

Fler valde att förhandsrösta

Valet.

Fler har förhandsröstat i de svenska församlingarna i Helsingfors än vid förra församlingsvalet. På den egentliga valdagen ordnas program som ska locka väljare.

15.11.2018 kl. 00:00

I de svenska församlingarna i Helsingfors röstade 1079 personer under förhandsröstningsveckan. Det är en klar ökning jämfört med förra valet år 2014 då 896 personer förhandsröstade i de svenska församlingarna i Helsingfors.

De gemensamma röstningsställena på bland annat Narinken drog däremot in något färre röster än tidigare år.

Den preliminära röstningsprocenten för hela Helsingfors ligger nu på 5,7 procent.

Bland de inkomna rösterna finns också röster som gäller i andra församlingar än den församling där rösten getts, eftersom det gick att förhandsrösta var som helst i hela landet. Nu skickas rösterna från alla förhandsröstningsställen till den församling som rösterna gäller.

Nu på söndag 18.11 infaller den egentliga valdagen. Då är det endast möjligt att rösta på röstningsstället i den egna församlingen. Alla medlemmar som fyller 16 år senast 18.11 har rösträtt.

Jämförelse av valdeltagande i förhandsröstningen i de svenska församlingarna i Helsingfors

Församling 2018 2014

Johannes 364 300

Matteus 445 349

Petrus 270 247

PROGRAM PÅ VALDAGEN

Johannes församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen sker på Högbergsgatan 10.

Program under valdagen:

kl. 10: Högmässa i Johanneskyrkan.

kl. 11: Kyrklunch i Högbergssalen.

kl. 13: Konsert med barnorkestern Raka Bananer.

kl. 14: Kafé och samvaro.

kl. 18: Allsång och visor: Sånger om hopp!

Fontana Media har en pop up bokhandel i församlingshemmet.

Petrus församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen
sker på vån 1, Vespervägen 12A.

Program under valdagen:

kl. 16.30: Puls-gudstjänst med pizza och kaffe i Hagasalen.

Matteus församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen sker i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

Program under valdagen:

kl. 10: Högmässa, Stefan Forséns ”time-out” kaffe i Olavussalen.

kl. 16: Workshop med Furahakören.

kl. 18: Furahakörens konsert med andakt.

HÄR KAN DU RÖSTA!

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

Johannes församling

18.11 kl. 11–20 Högbergsgården Högbergsgatan 10 E, vån. 2.

Petrus församling

18.11 kl. 11–20 Södra Haga kyrka Vespervägen 12, vån. 1.

Matteus församling

18.11 kl. 11–20 Matteuskyrkan Åbohusvägen 3.

Nina Österholm

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00