Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.
Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.

Fler valde att förhandsrösta

Valet.

Fler har förhandsröstat i de svenska församlingarna i Helsingfors än vid förra församlingsvalet. På den egentliga valdagen ordnas program som ska locka väljare.

15.11.2018 kl. 00:00

I de svenska församlingarna i Helsingfors röstade 1079 personer under förhandsröstningsveckan. Det är en klar ökning jämfört med förra valet år 2014 då 896 personer förhandsröstade i de svenska församlingarna i Helsingfors.

De gemensamma röstningsställena på bland annat Narinken drog däremot in något färre röster än tidigare år.

Den preliminära röstningsprocenten för hela Helsingfors ligger nu på 5,7 procent.

Bland de inkomna rösterna finns också röster som gäller i andra församlingar än den församling där rösten getts, eftersom det gick att förhandsrösta var som helst i hela landet. Nu skickas rösterna från alla förhandsröstningsställen till den församling som rösterna gäller.

Nu på söndag 18.11 infaller den egentliga valdagen. Då är det endast möjligt att rösta på röstningsstället i den egna församlingen. Alla medlemmar som fyller 16 år senast 18.11 har rösträtt.

Jämförelse av valdeltagande i förhandsröstningen i de svenska församlingarna i Helsingfors

Församling 2018 2014

Johannes 364 300

Matteus 445 349

Petrus 270 247

PROGRAM PÅ VALDAGEN

Johannes församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen sker på Högbergsgatan 10.

Program under valdagen:

kl. 10: Högmässa i Johanneskyrkan.

kl. 11: Kyrklunch i Högbergssalen.

kl. 13: Konsert med barnorkestern Raka Bananer.

kl. 14: Kafé och samvaro.

kl. 18: Allsång och visor: Sånger om hopp!

Fontana Media har en pop up bokhandel i församlingshemmet.

Petrus församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen
sker på vån 1, Vespervägen 12A.

Program under valdagen:

kl. 16.30: Puls-gudstjänst med pizza och kaffe i Hagasalen.

Matteus församling

Valurnan öppnas kl. 11 och stängs kl. 20. Röstningen sker i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

Program under valdagen:

kl. 10: Högmässa, Stefan Forséns ”time-out” kaffe i Olavussalen.

kl. 16: Workshop med Furahakören.

kl. 18: Furahakörens konsert med andakt.

HÄR KAN DU RÖSTA!

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

Johannes församling

18.11 kl. 11–20 Högbergsgården Högbergsgatan 10 E, vån. 2.

Petrus församling

18.11 kl. 11–20 Södra Haga kyrka Vespervägen 12, vån. 1.

Matteus församling

18.11 kl. 11–20 Matteuskyrkan Åbohusvägen 3.

Nina Österholm
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00