Responsen från dem som deltog i fjolårets Blomma-konferens var mycket god berättar en av arrangörerna Elina Koivisto.
Responsen från dem som deltog i fjolårets Blomma-konferens var mycket god berättar en av arrangörerna Elina Koivisto.

Inspirationsdag för kvinnor

Blomma.

Mod, misslyckanden, parförhållanden och självbiografiskt skrivande är några av ingredienserna i årets Blomma-konferens.

4.10.2018 kl. 00:00

– Kraven på kvinnor är många och stora. Och kvinnor kan också vara verkligt hårda mot varandra på många plan, säger Elina Koivisto som är en av arrangörerna bakom inspirationsdagen kallad Blomma.

Med inspirationsdagen som nu ordnas för andra året är tanken att lyfta fram och främja gemenskapen mellan kvinnor.

– Vi vill ge kraft och glädje under en dag och uppmuntra kvinnor att själva använda sina gåvor för andra kvinnor, få dem att uppleva att de har något att ge, säger Koivisto.

Workshops och mässa

Programmet under dagen är tvåspråkigt och man kan välja att delta i en workshop på förmiddagen och en på eftermiddagen om man vill.

–Men alla har så väldigt mycket, så jag förstår att det är en uppoffring att ge en dag av sin tid. Men det krävs inga anmälningar om man vill delta och man kan också välja att bara vara med på en programpunkt.

En del av det svenskspråkiga programmet består av en föreläsning med Sofia Torvalds om att våga göra saker fastän man riskerar att misslyckas, workshops om självbiografiskt skrivande, självkännedom, parförhållanden, att växa upp mellan olika kulturer, och om personlig och global förändring.

Ett stort utbud av finska workshops finns också där man satsat mycket på kreativa aktiviteter som dans och konst i olika former.

Från klockan 18 ordnas en tvåspråkig kvällsfest och en del av det svenskspråkiga programmet då är en intervju med Christa Mickelsson som för drygt ett år sedan drabbades av en stroke (intervju i KP 27–28/2018). Hela dagen avslutas med en kvällsmässa.

Blomma

  • En tvåspråkig endagskonferens för att inspirera kvinnor andligt, kroppsligt och själsligt.
  • Ordnas lördag 27.10 i Helsingfors.
  • Det svenska programmet äger rum i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22 B. Det tvåspråkiga kvällsprogrammet ordnas i Berghälls kyrka.
  • Inga anmälningar och helt kostnadsfritt program.
  • Mer info på www.puhkea-
    kukkaan.fi.
  • Arrangör är Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Ulrika Hansson
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Ärkebiskop Tapio Luoma.

kyrkomöte. Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade kyrkomötet i Åbo på tisdag morgon. I sitt öppningstal efterlyste Luoma en konstruktiv syn på nationalism. 7.5.2019 kl. 13:26
Vid Snoan.

retreat. Tyst retreat. Hur fungerar det? Vad gör man hela dagarna? Ska vi faktiskt vara tysta i nästan två dygn? Får jag alls ha min telefon? Nyfikenheten ledde en retreat-nybörjare till Snoan. 6.5.2019 kl. 11:21
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00