Responsen från dem som deltog i fjolårets Blomma-konferens var mycket god berättar en av arrangörerna Elina Koivisto.
Responsen frÄn dem som deltog i fjolÄrets Blomma-konferens var mycket god berÀttar en av arrangörerna Elina Koivisto.

Inspirationsdag för kvinnor

Blomma.

Mod, misslyckanden, parförhållanden och självbiografiskt skrivande är några av ingredienserna i årets Blomma-konferens.

4.10.2018 kl. 00:00

– Kraven på kvinnor är många och stora. Och kvinnor kan också vara verkligt hårda mot varandra på många plan, säger Elina Koivisto som är en av arrangörerna bakom inspirationsdagen kallad Blomma.

Med inspirationsdagen som nu ordnas för andra året är tanken att lyfta fram och främja gemenskapen mellan kvinnor.

– Vi vill ge kraft och glädje under en dag och uppmuntra kvinnor att själva använda sina gåvor för andra kvinnor, få dem att uppleva att de har något att ge, säger Koivisto.

Workshops och mässa

Programmet under dagen är tvåspråkigt och man kan välja att delta i en workshop på förmiddagen och en på eftermiddagen om man vill.

–Men alla har så väldigt mycket, så jag förstår att det är en uppoffring att ge en dag av sin tid. Men det krävs inga anmälningar om man vill delta och man kan också välja att bara vara med på en programpunkt.

En del av det svenskspråkiga programmet består av en föreläsning med Sofia Torvalds om att våga göra saker fastän man riskerar att misslyckas, workshops om självbiografiskt skrivande, självkännedom, parförhållanden, att växa upp mellan olika kulturer, och om personlig och global förändring.

Ett stort utbud av finska workshops finns också där man satsat mycket på kreativa aktiviteter som dans och konst i olika former.

Från klockan 18 ordnas en tvåspråkig kvällsfest och en del av det svenskspråkiga programmet då är en intervju med Christa Mickelsson som för drygt ett år sedan drabbades av en stroke (intervju i KP 27–28/2018). Hela dagen avslutas med en kvällsmässa.

Blomma

  • En tvåspråkig endagskonferens för att inspirera kvinnor andligt, kroppsligt och själsligt.
  • Ordnas lördag 27.10 i Helsingfors.
  • Det svenska programmet äger rum i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22 B. Det tvåspråkiga kvällsprogrammet ordnas i Berghälls kyrka.
  • Inga anmälningar och helt kostnadsfritt program.
  • Mer info på www.puhkea-
    kukkaan.fi.
  • Arrangör är Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Ulrika Hansson

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsĂ„ngerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26

församlingsvalet. Närpes. Femton platser av 23. Framgången för den nya listan i Närpes överraskar även initiativtagaren och röstmagneten Ulla-Maj Wideroos. 19.11.2018 kl. 18:20

församlingsvalet. Borgå stift höll ställningarna när det gäller röstningsaktivitet. 16 procent av församlingsmedlemmarna röstade mot 15,7 i förra valet. Mest ökade aktiviteten i Replots församling. 19.11.2018 kl. 18:09
Lisa Enckell

biskopsval. Lisa Enckell, präst som jobbat som sjukhuspräst, missionär och nu är journalist på Yle ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. En valmansförening för henne håller på att bildas. 19.11.2018 kl. 09:40

församlingsvalet. Resultaten från församlingsvalet börjar ramla in. I Borgå stift verkar det igen en gång som att österbottningarna varit pigga att ta sig till valurnorna. I Esse deltog 46,8 procent av de röstberättigade och också i Larsmo steg valdeltagandet till hela 37,1 procent. I Närpes steg valdeltagandet också rejält jämfört med senaste val. 18.11.2018 kl. 22:50
Slutet nÄtt

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

VĂ€lgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30