Responsen från dem som deltog i fjolårets Blomma-konferens var mycket god berättar en av arrangörerna Elina Koivisto.
Responsen från dem som deltog i fjolårets Blomma-konferens var mycket god berättar en av arrangörerna Elina Koivisto.

Inspirationsdag för kvinnor

Blomma.

Mod, misslyckanden, parförhållanden och självbiografiskt skrivande är några av ingredienserna i årets Blomma-konferens.

4.10.2018 kl. 00:00

– Kraven på kvinnor är många och stora. Och kvinnor kan också vara verkligt hårda mot varandra på många plan, säger Elina Koivisto som är en av arrangörerna bakom inspirationsdagen kallad Blomma.

Med inspirationsdagen som nu ordnas för andra året är tanken att lyfta fram och främja gemenskapen mellan kvinnor.

– Vi vill ge kraft och glädje under en dag och uppmuntra kvinnor att själva använda sina gåvor för andra kvinnor, få dem att uppleva att de har något att ge, säger Koivisto.

Workshops och mässa

Programmet under dagen är tvåspråkigt och man kan välja att delta i en workshop på förmiddagen och en på eftermiddagen om man vill.

–Men alla har så väldigt mycket, så jag förstår att det är en uppoffring att ge en dag av sin tid. Men det krävs inga anmälningar om man vill delta och man kan också välja att bara vara med på en programpunkt.

En del av det svenskspråkiga programmet består av en föreläsning med Sofia Torvalds om att våga göra saker fastän man riskerar att misslyckas, workshops om självbiografiskt skrivande, självkännedom, parförhållanden, att växa upp mellan olika kulturer, och om personlig och global förändring.

Ett stort utbud av finska workshops finns också där man satsat mycket på kreativa aktiviteter som dans och konst i olika former.

Från klockan 18 ordnas en tvåspråkig kvällsfest och en del av det svenskspråkiga programmet då är en intervju med Christa Mickelsson som för drygt ett år sedan drabbades av en stroke (intervju i KP 27–28/2018). Hela dagen avslutas med en kvällsmässa.

Blomma

  • En tvåspråkig endagskonferens för att inspirera kvinnor andligt, kroppsligt och själsligt.
  • Ordnas lördag 27.10 i Helsingfors.
  • Det svenska programmet äger rum i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22 B. Det tvåspråkiga kvällsprogrammet ordnas i Berghälls kyrka.
  • Inga anmälningar och helt kostnadsfritt program.
  • Mer info på www.puhkea-
    kukkaan.fi.
  • Arrangör är Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Ulrika Hansson

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00