Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.
Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

Vilket ord beskriver vår tid bäst?

Tempo. "Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro", skriver Jonas Gehlin i veckans Sökruta. 13.9.2018 kl. 13:42

Strax före millennieskiftet utlystes en tävling i ett radioprogram. Tävlingsfrågan var: Vilket ord beskriver vår tid bäst? Ordet ”fortare” blev det vinnande ordet. Jag tror att detta lilla ord i hög grad passar även i dag, arton år senare. Mycket går fort. Vi förväntar oss ofta snabba svar och snabba lösningar på saker som dyker upp.

När jag för många år sedan började studera vid universitetet läste jag en intervju i utbildningskatalogen. En fascinerad forskare berättade att man numera kunde skicka ett så kallat mail till en kollega i USA och få svar, kanske redan samma dag! Det nya sättet att kommunicera öppnade upp nya fantastiska möjligheter. Men det är inte alltid som problem och utmaningar blir lösta genom snabba svar eller quick fix-lösningar. En del saker behöver och måste få ta tid. Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro.

Det höga tempot leder ofta vår uppmärksamhet bort från nuet och lockar i stället fram morgondagens bekymmer. Vi kan då få vägledning i Bergspredikan där Jesus säger: ”Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” (Matt 6:25–27). Vad händer när vi försöker praktisera dessa ord om bekymmerslöshet? Som kontrast mot samtidsbruset, distraktionerna och den ständiga jakten på snabba lösningar, kan orden inspirera oss att värna om de sammanhang där vår tro fördjupas och där vi mognar som människor. Sammanhang där vi får vara, vila och växa i gemenskap med Gud.

Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

I dag tänker han på styrkan i svagheten och behovet av tillit i vår värld.

Hans tips: Var där du är när du är där!

Hans kalenderglimt är höstens diskussionskvällar med angelägna ämnen i S:t Jakobs kyrka. Start 27.9 kl 18.30.

Jonas Gehlin

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Slutet nått

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00