Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.
Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

Vilket ord beskriver vår tid bäst?

Tempo. "Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro", skriver Jonas Gehlin i veckans Sökruta. 13.9.2018 kl. 13:42

Strax före millennieskiftet utlystes en tävling i ett radioprogram. Tävlingsfrågan var: Vilket ord beskriver vår tid bäst? Ordet ”fortare” blev det vinnande ordet. Jag tror att detta lilla ord i hög grad passar även i dag, arton år senare. Mycket går fort. Vi förväntar oss ofta snabba svar och snabba lösningar på saker som dyker upp.

När jag för många år sedan började studera vid universitetet läste jag en intervju i utbildningskatalogen. En fascinerad forskare berättade att man numera kunde skicka ett så kallat mail till en kollega i USA och få svar, kanske redan samma dag! Det nya sättet att kommunicera öppnade upp nya fantastiska möjligheter. Men det är inte alltid som problem och utmaningar blir lösta genom snabba svar eller quick fix-lösningar. En del saker behöver och måste få ta tid. Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro.

Det höga tempot leder ofta vår uppmärksamhet bort från nuet och lockar i stället fram morgondagens bekymmer. Vi kan då få vägledning i Bergspredikan där Jesus säger: ”Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” (Matt 6:25–27). Vad händer när vi försöker praktisera dessa ord om bekymmerslöshet? Som kontrast mot samtidsbruset, distraktionerna och den ständiga jakten på snabba lösningar, kan orden inspirera oss att värna om de sammanhang där vår tro fördjupas och där vi mognar som människor. Sammanhang där vi får vara, vila och växa i gemenskap med Gud.

Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

I dag tänker han på styrkan i svagheten och behovet av tillit i vår värld.

Hans tips: Var där du är när du är där!

Hans kalenderglimt är höstens diskussionskvällar med angelägna ämnen i S:t Jakobs kyrka. Start 27.9 kl 18.30.

Jonas Gehlin

kyrkoherdetjänst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjänst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58
Slutet nått

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00