Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.
Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

Vilket ord beskriver vår tid bäst?

Tempo. "Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro", skriver Jonas Gehlin i veckans Sökruta. 13.9.2018 kl. 13:42

Strax före millennieskiftet utlystes en tävling i ett radioprogram. Tävlingsfrågan var: Vilket ord beskriver vår tid bäst? Ordet ”fortare” blev det vinnande ordet. Jag tror att detta lilla ord i hög grad passar även i dag, arton år senare. Mycket går fort. Vi förväntar oss ofta snabba svar och snabba lösningar på saker som dyker upp.

När jag för många år sedan började studera vid universitetet läste jag en intervju i utbildningskatalogen. En fascinerad forskare berättade att man numera kunde skicka ett så kallat mail till en kollega i USA och få svar, kanske redan samma dag! Det nya sättet att kommunicera öppnade upp nya fantastiska möjligheter. Men det är inte alltid som problem och utmaningar blir lösta genom snabba svar eller quick fix-lösningar. En del saker behöver och måste få ta tid. Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro.

Det höga tempot leder ofta vår uppmärksamhet bort från nuet och lockar i stället fram morgondagens bekymmer. Vi kan då få vägledning i Bergspredikan där Jesus säger: ”Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” (Matt 6:25–27). Vad händer när vi försöker praktisera dessa ord om bekymmerslöshet? Som kontrast mot samtidsbruset, distraktionerna och den ständiga jakten på snabba lösningar, kan orden inspirera oss att värna om de sammanhang där vår tro fördjupas och där vi mognar som människor. Sammanhang där vi får vara, vila och växa i gemenskap med Gud.

Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

I dag tänker han på styrkan i svagheten och behovet av tillit i vår värld.

Hans tips: Var där du är när du är där!

Hans kalenderglimt är höstens diskussionskvällar med angelägna ämnen i S:t Jakobs kyrka. Start 27.9 kl 18.30.

Jonas Gehlin
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

World Watch List. Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan. 16.1.2019 kl. 16:18
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Carla Ihatsu jobbar som vaktmästare i Finlands antagligen mest fotograferade byggnad, Helsingfors domkyrka. På domkyrkotorget breder den glittrande julmarknaden ut sig.

Stämning. Tidigt på julaftons morgon står hon i en tyst domkyrka och stryker altardukar. ”Det är bästa stunden på dagen”, säger vaktmästare Carla Ihatsu. 21.12.2018 kl. 11:32

kaplansval. Med en rösts marginal valdes Ann-Mari Audas-Willman till ny kaplan i Närpes församling. Kyrkofullmäktige förrättade valet. 20.12.2018 kl. 23:09
Janette Lagerroos firar julafton i Hitis.

skärgård. När juldagsmorgon glimmar är åtminstone prästen vaken – också i skärgården. 20.12.2018 kl. 14:06
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00