Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

Nytt hus ger Efo tro pÄ framtiden

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27
Evangeliskt center och EC står det på fasaden över den nya huvudingången på Korsholmsesplanaden. Man kommer rakt in i hjärtat av huset med festsalen rakt fram och matsalen intill till vänster.
I centret möts nu Efo, Evangeliska folkhögskolans Vasacampus, Svenska Lutherska Evangeliföreningen (Slef) och dess lokalavdelning i Vasa.
Den gamla skyddade skolbyggnaden har nu byggts ihop med internatet. Den nya skolbygganden från 1963 har rivits och på den tomten håller man nu på att bygga ett bostadhus.
Investeringen i centret går lös på cirka fyra miljoner euro. Den har gjorts med tanke på framtiden.
– Nu har vi ändamålsenliga utrymmen de kommande trettio åren, säger Efos rektor Kristian Sjöbacka.
Investeringen blev cirka 800 000 euro dyrare än planerat då man i ett sent skede beslöt förnya ventilationen i internatet. Dessutom fick man lägga nytt tak på den gamla skolbygganden.
– Ju längre det framskred märkte vi att ventilationen måste förnyas i internatet nu eller så blir det aldrig gjort. Det är något som borde ha gjorts redan från början, säger Sjöbacka.
Både Sjöbacka och musiklärare Niklas Lindvik ser det som inspirerande med nya utrymmen.
– Nu återstår bara att se hur vardagen i byggnaden kommer att vara. Vi har en tydlig plan och vision om hur vi ska göra, säger Lindvik.
Senaste vecka inleddes läsåret med 55 elever på språklinjen. Men de allmänna linjerna, den kreativa linjen och bibellinjen, fick så pass få sökande att man inte startade upp dem.
– Ur skolans perspektiv är det jättesynd, tycker Lindvik. Men nu får vi tid att ordna upp verksamheten.
Vad beror det på?
– Det kan hända att vi är mitt i skede där folk inte är medvetna om hur bra bygget blev och hur framtiden kommer att se ut. Men alla utrymmen finns kvar utom slöjdsalen, säger Sjöbacka.
Det innebär att man nu är mitt inne i en omstrukturering av tjänsterna. Sjöbacka blir tjänstledig för att återvända till missionsfältet i Kenya i höst. Rektorsuppgifterna omfördelas mellan Jan Åbacka och Lindvik.
Under vecksolutet ska det evangeliska centret invigas. På lördag eftermiddag och kväll är det öppet hus med pizzabuffé och livemusik. På söndag öppet hus och högtidlig fest med Björn Wallén som festtalare. Söndagen avslutas med en Gloria Dei-mässa.
Johan Sandberg
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

World Watch List. Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan. 16.1.2019 kl. 16:18
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Carla Ihatsu jobbar som vaktmästare i Finlands antagligen mest fotograferade byggnad, Helsingfors domkyrka. På domkyrkotorget breder den glittrande julmarknaden ut sig.

StĂ€mning. Tidigt på julaftons morgon står hon i en tyst domkyrka och stryker altardukar. ”Det är bästa stunden på dagen”, säger vaktmästare Carla Ihatsu. 21.12.2018 kl. 11:32

kaplansval. Med en rösts marginal valdes Ann-Mari Audas-Willman till ny kaplan i Närpes församling. Kyrkofullmäktige förrättade valet. 20.12.2018 kl. 23:09
Janette Lagerroos firar julafton i Hitis.

skĂ€rgĂ„rd. När juldagsmorgon glimmar är åtminstone prästen vaken – också i skärgården. 20.12.2018 kl. 14:06
Slutet nÄtt

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00