Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

Nytt hus ger Efo tro pÄ framtiden

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27
Evangeliskt center och EC står det på fasaden över den nya huvudingången på Korsholmsesplanaden. Man kommer rakt in i hjärtat av huset med festsalen rakt fram och matsalen intill till vänster.
I centret möts nu Efo, Evangeliska folkhögskolans Vasacampus, Svenska Lutherska Evangeliföreningen (Slef) och dess lokalavdelning i Vasa.
Den gamla skyddade skolbyggnaden har nu byggts ihop med internatet. Den nya skolbygganden från 1963 har rivits och på den tomten håller man nu på att bygga ett bostadhus.
Investeringen i centret går lös på cirka fyra miljoner euro. Den har gjorts med tanke på framtiden.
– Nu har vi ändamålsenliga utrymmen de kommande trettio åren, säger Efos rektor Kristian Sjöbacka.
Investeringen blev cirka 800 000 euro dyrare än planerat då man i ett sent skede beslöt förnya ventilationen i internatet. Dessutom fick man lägga nytt tak på den gamla skolbygganden.
– Ju längre det framskred märkte vi att ventilationen måste förnyas i internatet nu eller så blir det aldrig gjort. Det är något som borde ha gjorts redan från början, säger Sjöbacka.
Både Sjöbacka och musiklärare Niklas Lindvik ser det som inspirerande med nya utrymmen.
– Nu återstår bara att se hur vardagen i byggnaden kommer att vara. Vi har en tydlig plan och vision om hur vi ska göra, säger Lindvik.
Senaste vecka inleddes läsåret med 55 elever på språklinjen. Men de allmänna linjerna, den kreativa linjen och bibellinjen, fick så pass få sökande att man inte startade upp dem.
– Ur skolans perspektiv är det jättesynd, tycker Lindvik. Men nu får vi tid att ordna upp verksamheten.
Vad beror det på?
– Det kan hända att vi är mitt i skede där folk inte är medvetna om hur bra bygget blev och hur framtiden kommer att se ut. Men alla utrymmen finns kvar utom slöjdsalen, säger Sjöbacka.
Det innebär att man nu är mitt inne i en omstrukturering av tjänsterna. Sjöbacka blir tjänstledig för att återvända till missionsfältet i Kenya i höst. Rektorsuppgifterna omfördelas mellan Jan Åbacka och Lindvik.
Under vecksolutet ska det evangeliska centret invigas. På lördag eftermiddag och kväll är det öppet hus med pizzabuffé och livemusik. På söndag öppet hus och högtidlig fest med Björn Wallén som festtalare. Söndagen avslutas med en Gloria Dei-mässa.
Johan Sandberg

kyrkoherdetjĂ€nst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjĂ€nst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58
Slutet nÄtt

helsingfors bokmĂ€ssa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00