Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.
Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.

När du inte vågar öppna räkningarna

penningbekymmer. I Borgå erbjuder diakonin en träff med frivilliga rådgivare som kan hjälpa klienterna att få sin ekonomi på fötter. 30.8.2018 kl. 16:10

”Raharinki” kallas den, ekonomisk rådgivning för personer med ekonomiska svårigheter. Den som har ekonomiska problem träffar först församlingens diakoniarbetare, som sedan tar kontakt med frivilliga lekmän. Lekmännen jobbar i par och tanken är att redan ett entimmesbesök ska räcka långt.
– Det är inte meningen att vi ska vara experter, vi är snarare människor som bidrar med en ny synvinkel och sunt förnuft. Vi som är frivilliga har många olika yrken och kanske viss kunskap om sociala förmåner, säger Pia Fagerholm-Mård som är svenskspråkig frivillig inom Raharinki i Borgå sedan drygt ett och ett halvt år.

Meningen är alltså att försöka få klientens ekonomi i balans.
– Det handlar om problem av varierande slag. Det är lätt att få konsumtionslån, man kan hamna in i en skuldspiral, och det känner man sedan skuld för och tvekar därför att söka hjälp. Efter ett tag vågar kanske klienten inte ens öppna sin post. Den samlas på hög, sedan kommer klienten till oss med sin plastpåse full med kuvert.
– De ekonomiska problemen förvärras av missbruk, och sådana fall är besvärligare. Då måste klienten först göra upp med sitt beroende.

Många människor i dag har svårt att få sin ekonomi att gå ihop.
– Ekonomin kan kullkastas helt på grund av en sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller någon annan livshändelse, säger Fagerholm-Mård.
Det är inte meningen att Raharinki-rådgivarna ska lösa några problem – dem måste klienterna lösa själva.
– Men tillsammans med klienten försöker vi hitta olika lösningsalternativ. Klienten fattar besluten, men vi kan till exempel föreslå att det kan löna sig att sälja bilen eller bostaden.
– Vi ger råd och klienten ska själv agera. För att det ska bli resultat krävs motivation.

Eftersom klientbesöken är välförberedda tycker Pia Fagerholm-Mård att hon kunnat göra en ordentlig insats även om hon bara träffar en person i en timme.
– Vi strävar efter att göra upp en realistisk månadsbudget. Många vill först betala sina skulder och sedan köpa mat. Vi tycker att man först ska prioritera boende och mat och sedan se vad man klarar av att betala i skulder. Om skuldbördan är stor måste man fundera på alternativ: skuldrådgivning eller skuldsanering, eller ett skuldsaneringslån från Garantistiftelsen.

Pia Fagerholm-Mård är jurist, och hon är glad över att hon som lekman kunnat bidra med det hon kan. Träffarna har inte känts betungande.
– Det här känns som en uppgift för mig. Jag får själv mycket ut av uppdraget och jag tycker om utmaningarna.

Vid diakonidagarna, som ordnas på Lärkkulla den 12–14 oktober, berättar Pia Fagerholm-Mård om Raharinki-verksamheten inom diakonin i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Andra talare vid diakonidagarna är den svenska prästen och författaren Olle Carlsson, biskop Björn Vikström och diakoner från Borgs stift i Norge.

Kyrkpressen har tidigare skrivit om den ekonomiska rådgivning som också ges av församlingarna i Helsingfors. Den artikeln kan du läsa här.

Sofia Torvalds

kyrkoherdetjänst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjänst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58
Slutet nått

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00