Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.
Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.

När du inte vågar öppna räkningarna

penningbekymmer. I Borgå erbjuder diakonin en träff med frivilliga rådgivare som kan hjälpa klienterna att få sin ekonomi på fötter. 30.8.2018 kl. 16:10

”Raharinki” kallas den, ekonomisk rådgivning för personer med ekonomiska svårigheter. Den som har ekonomiska problem träffar först församlingens diakoniarbetare, som sedan tar kontakt med frivilliga lekmän. Lekmännen jobbar i par och tanken är att redan ett entimmesbesök ska räcka långt.
– Det är inte meningen att vi ska vara experter, vi är snarare människor som bidrar med en ny synvinkel och sunt förnuft. Vi som är frivilliga har många olika yrken och kanske viss kunskap om sociala förmåner, säger Pia Fagerholm-Mård som är svenskspråkig frivillig inom Raharinki i Borgå sedan drygt ett och ett halvt år.

Meningen är alltså att försöka få klientens ekonomi i balans.
– Det handlar om problem av varierande slag. Det är lätt att få konsumtionslån, man kan hamna in i en skuldspiral, och det känner man sedan skuld för och tvekar därför att söka hjälp. Efter ett tag vågar kanske klienten inte ens öppna sin post. Den samlas på hög, sedan kommer klienten till oss med sin plastpåse full med kuvert.
– De ekonomiska problemen förvärras av missbruk, och sådana fall är besvärligare. Då måste klienten först göra upp med sitt beroende.

Många människor i dag har svårt att få sin ekonomi att gå ihop.
– Ekonomin kan kullkastas helt på grund av en sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller någon annan livshändelse, säger Fagerholm-Mård.
Det är inte meningen att Raharinki-rådgivarna ska lösa några problem – dem måste klienterna lösa själva.
– Men tillsammans med klienten försöker vi hitta olika lösningsalternativ. Klienten fattar besluten, men vi kan till exempel föreslå att det kan löna sig att sälja bilen eller bostaden.
– Vi ger råd och klienten ska själv agera. För att det ska bli resultat krävs motivation.

Eftersom klientbesöken är välförberedda tycker Pia Fagerholm-Mård att hon kunnat göra en ordentlig insats även om hon bara träffar en person i en timme.
– Vi strävar efter att göra upp en realistisk månadsbudget. Många vill först betala sina skulder och sedan köpa mat. Vi tycker att man först ska prioritera boende och mat och sedan se vad man klarar av att betala i skulder. Om skuldbördan är stor måste man fundera på alternativ: skuldrådgivning eller skuldsanering, eller ett skuldsaneringslån från Garantistiftelsen.

Pia Fagerholm-Mård är jurist, och hon är glad över att hon som lekman kunnat bidra med det hon kan. Träffarna har inte känts betungande.
– Det här känns som en uppgift för mig. Jag får själv mycket ut av uppdraget och jag tycker om utmaningarna.

Vid diakonidagarna, som ordnas på Lärkkulla den 12–14 oktober, berättar Pia Fagerholm-Mård om Raharinki-verksamheten inom diakonin i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Andra talare vid diakonidagarna är den svenska prästen och författaren Olle Carlsson, biskop Björn Vikström och diakoner från Borgs stift i Norge.

Kyrkpressen har tidigare skrivit om den ekonomiska rådgivning som också ges av församlingarna i Helsingfors. Den artikeln kan du läsa här.

Sofia Torvalds
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

World Watch List. Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan. 16.1.2019 kl. 16:18
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Carla Ihatsu jobbar som vaktmästare i Finlands antagligen mest fotograferade byggnad, Helsingfors domkyrka. På domkyrkotorget breder den glittrande julmarknaden ut sig.

Stämning. Tidigt på julaftons morgon står hon i en tyst domkyrka och stryker altardukar. ”Det är bästa stunden på dagen”, säger vaktmästare Carla Ihatsu. 21.12.2018 kl. 11:32

kaplansval. Med en rösts marginal valdes Ann-Mari Audas-Willman till ny kaplan i Närpes församling. Kyrkofullmäktige förrättade valet. 20.12.2018 kl. 23:09
Janette Lagerroos firar julafton i Hitis.

skärgård. När juldagsmorgon glimmar är åtminstone prästen vaken – också i skärgården. 20.12.2018 kl. 14:06
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00