Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.
Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.

När du inte vågar öppna räkningarna

penningbekymmer. I Borgå erbjuder diakonin en träff med frivilliga rådgivare som kan hjälpa klienterna att få sin ekonomi på fötter. 30.8.2018 kl. 16:10

”Raharinki” kallas den, ekonomisk rådgivning för personer med ekonomiska svårigheter. Den som har ekonomiska problem träffar först församlingens diakoniarbetare, som sedan tar kontakt med frivilliga lekmän. Lekmännen jobbar i par och tanken är att redan ett entimmesbesök ska räcka långt.
– Det är inte meningen att vi ska vara experter, vi är snarare människor som bidrar med en ny synvinkel och sunt förnuft. Vi som är frivilliga har många olika yrken och kanske viss kunskap om sociala förmåner, säger Pia Fagerholm-Mård som är svenskspråkig frivillig inom Raharinki i Borgå sedan drygt ett och ett halvt år.

Meningen är alltså att försöka få klientens ekonomi i balans.
– Det handlar om problem av varierande slag. Det är lätt att få konsumtionslån, man kan hamna in i en skuldspiral, och det känner man sedan skuld för och tvekar därför att söka hjälp. Efter ett tag vågar kanske klienten inte ens öppna sin post. Den samlas på hög, sedan kommer klienten till oss med sin plastpåse full med kuvert.
– De ekonomiska problemen förvärras av missbruk, och sådana fall är besvärligare. Då måste klienten först göra upp med sitt beroende.

Många människor i dag har svårt att få sin ekonomi att gå ihop.
– Ekonomin kan kullkastas helt på grund av en sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller någon annan livshändelse, säger Fagerholm-Mård.
Det är inte meningen att Raharinki-rådgivarna ska lösa några problem – dem måste klienterna lösa själva.
– Men tillsammans med klienten försöker vi hitta olika lösningsalternativ. Klienten fattar besluten, men vi kan till exempel föreslå att det kan löna sig att sälja bilen eller bostaden.
– Vi ger råd och klienten ska själv agera. För att det ska bli resultat krävs motivation.

Eftersom klientbesöken är välförberedda tycker Pia Fagerholm-Mård att hon kunnat göra en ordentlig insats även om hon bara träffar en person i en timme.
– Vi strävar efter att göra upp en realistisk månadsbudget. Många vill först betala sina skulder och sedan köpa mat. Vi tycker att man först ska prioritera boende och mat och sedan se vad man klarar av att betala i skulder. Om skuldbördan är stor måste man fundera på alternativ: skuldrådgivning eller skuldsanering, eller ett skuldsaneringslån från Garantistiftelsen.

Pia Fagerholm-Mård är jurist, och hon är glad över att hon som lekman kunnat bidra med det hon kan. Träffarna har inte känts betungande.
– Det här känns som en uppgift för mig. Jag får själv mycket ut av uppdraget och jag tycker om utmaningarna.

Vid diakonidagarna, som ordnas på Lärkkulla den 12–14 oktober, berättar Pia Fagerholm-Mård om Raharinki-verksamheten inom diakonin i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Andra talare vid diakonidagarna är den svenska prästen och författaren Olle Carlsson, biskop Björn Vikström och diakoner från Borgs stift i Norge.

Kyrkpressen har tidigare skrivit om den ekonomiska rådgivning som också ges av församlingarna i Helsingfors. Den artikeln kan du läsa här.

Sofia Torvalds
Gud är inte småsint, säger Tuija Tiihonen. Man får komma till honom och gnälla även om man inte höll tät kontakt när allt gick bra.

sjukdom. För knappt två år sedan fick Tuija Tiihonen veta att hon lider av obotlig cancer. Sedan dess har hon börjat måla, blogga och be. Gud har inte gjort henne frisk, men Han har gjort henne hel. 18.4.2019 kl. 14:05

Påsktraditioner. Vilka traditioner hör påsken till? Hur kan påskfirande se ut i Esbo, Karleby och Senegal? Vi diskuterade med tre personer. 17.4.2019 kl. 14:20
Att fira påsk tillsammans med familjen känns viktigt för Merete Mazzarella.

Minnen. Påsken är Merete Mazzarellas favorithögtid. Den är både mörker och ljus. Hon minns allt från hemlagad memma till en ensam påsk som tolvåring. Och hon brukade älska påskalamm, men det fick ett abrupt slut. 17.4.2019 kl. 00:00

pressmeddelande. Styrelsen för Fontana Media meddelar idag att May Wikström avgår som företagets vd och chefredaktör för Kyrkpressen. 15.4.2019 kl. 12:19

sammanslagning. Domkapitlet föreslår nu att de tre församlingarna i Pedersöre ska bli en medan Jakobstads svenska församling fortsätter självständigt som tidigare. 11.4.2019 kl. 16:05
Bo-Göran Åstrand är ny Biskop i Borgå stift.

biskopsval . Det blev Bo-Göran Åstrand som segrade i biskopsvalets andra omgång. Han fick 309 röster och motkandidaten Sixten Ekstrand fick 265 röster. 10.4.2019 kl. 14:09
Glada miner inför biskopsvalets andra omgång.

biskopsval. Snart klarnar det om det är Bo-Göran Åstrand eller Sixten Ekstrand som blir nästa biskop i Borgå stift. 10.4.2019 kl. 12:58
Dagens styrkeövning är knäböj. Ralf Bergholm har lastat vikter på skivstången.

reportage. Kan det vara diakoni att svettas och lyfta vikter? Ja, tycker Heidi Salminen i Vanda svenska församling. Församlingen ser till människan som en helhet och kompletterar mathjälp och själavård med knäböj och axelpressar. 10.4.2019 kl. 09:00
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

kyrkoherde. Mia Bäck är kyrkoherde och gift med Anna. Ibland måste hon gå in i sammanhang där hon vet att det finns människor som tycker att hennes familj – det finaste Gud gett henne – är ”avskyvärd”. 4.4.2019 kl. 13:36
Ulla-Maj Wideroos

förtroendevald. När Ulla-Maj Wideroos inte ställde upp i riksdagsvalet för fyra år sedan ville hon i stället engagera sig i lokalsamhället i Närpes. Men att det engagemanget skulle vara i församlingen hade hon inte tänkt. 3.4.2019 kl. 07:00
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00