Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.
Raharinki erbjuder gratis rÄdgivning till församlingsdiakonins klienter.

NÀr du inte vÄgar öppna rÀkningarna

penningbekymmer. I Borgå erbjuder diakonin en träff med frivilliga rådgivare som kan hjälpa klienterna att få sin ekonomi på fötter. 30.8.2018 kl. 16:10

”Raharinki” kallas den, ekonomisk rådgivning för personer med ekonomiska svårigheter. Den som har ekonomiska problem träffar först församlingens diakoniarbetare, som sedan tar kontakt med frivilliga lekmän. Lekmännen jobbar i par och tanken är att redan ett entimmesbesök ska räcka långt.
– Det är inte meningen att vi ska vara experter, vi är snarare människor som bidrar med en ny synvinkel och sunt förnuft. Vi som är frivilliga har många olika yrken och kanske viss kunskap om sociala förmåner, säger Pia Fagerholm-Mård som är svenskspråkig frivillig inom Raharinki i Borgå sedan drygt ett och ett halvt år.

Meningen är alltså att försöka få klientens ekonomi i balans.
– Det handlar om problem av varierande slag. Det är lätt att få konsumtionslån, man kan hamna in i en skuldspiral, och det känner man sedan skuld för och tvekar därför att söka hjälp. Efter ett tag vågar kanske klienten inte ens öppna sin post. Den samlas på hög, sedan kommer klienten till oss med sin plastpåse full med kuvert.
– De ekonomiska problemen förvärras av missbruk, och sådana fall är besvärligare. Då måste klienten först göra upp med sitt beroende.

Många människor i dag har svårt att få sin ekonomi att gå ihop.
– Ekonomin kan kullkastas helt på grund av en sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller någon annan livshändelse, säger Fagerholm-Mård.
Det är inte meningen att Raharinki-rådgivarna ska lösa några problem – dem måste klienterna lösa själva.
– Men tillsammans med klienten försöker vi hitta olika lösningsalternativ. Klienten fattar besluten, men vi kan till exempel föreslå att det kan löna sig att sälja bilen eller bostaden.
– Vi ger råd och klienten ska själv agera. För att det ska bli resultat krävs motivation.

Eftersom klientbesöken är välförberedda tycker Pia Fagerholm-Mård att hon kunnat göra en ordentlig insats även om hon bara träffar en person i en timme.
– Vi strävar efter att göra upp en realistisk månadsbudget. Många vill först betala sina skulder och sedan köpa mat. Vi tycker att man först ska prioritera boende och mat och sedan se vad man klarar av att betala i skulder. Om skuldbördan är stor måste man fundera på alternativ: skuldrådgivning eller skuldsanering, eller ett skuldsaneringslån från Garantistiftelsen.

Pia Fagerholm-Mård är jurist, och hon är glad över att hon som lekman kunnat bidra med det hon kan. Träffarna har inte känts betungande.
– Det här känns som en uppgift för mig. Jag får själv mycket ut av uppdraget och jag tycker om utmaningarna.

Vid diakonidagarna, som ordnas på Lärkkulla den 12–14 oktober, berättar Pia Fagerholm-Mård om Raharinki-verksamheten inom diakonin i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Andra talare vid diakonidagarna är den svenska prästen och författaren Olle Carlsson, biskop Björn Vikström och diakoner från Borgs stift i Norge.

Kyrkpressen har tidigare skrivit om den ekonomiska rådgivning som också ges av församlingarna i Helsingfors. Den artikeln kan du läsa här.

Sofia Torvalds

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Slutet nÄtt

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00