Stöder andligt välmående

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Nu har man startat det treåriga riksomfattande projektet Taakasta voimavaraksi (Från börda till tillgång). Projektkoordinator Peik Ingman berättar att föreningen vill påverka hur religiösa rörelser tar hänsyn till sina regnbågsmedlemmar och skapa vetskap inom regnbågsorganisationerna om vilka behov religiösa människor kan ha.

Projektet är konfessionslöst, vilket Ingman ser som en möjlighet.

– Jag tror det är ganska unikt att ha ett projekt som är så positivt till religion utan att ha en egen religiös agenda.

Bland planerna finns till exempel att kunna erbjuda medling till grupper eller församlingar där någon medlem upplever sig inte bli hörd, samt en utbildning som riktar sig till ungdomsarbetare i församlingar. När en ledare fått baskunskaper i regnbågsfrågor och förbundit sig till projektets grundläggande principer ska de kunna skaffa en diskret pins som tecken på det.

– Det blir en signal till unga att det här är en trygg människa att prata med, utan att man behöver vara uppe på barrikaderna.

Därtill lanserar projektet en enkät om erfarenheter av så kallad reparativ terapi mot homosexualitet i Finland. Ingman berättar att den som i dag söker på ämnet på nätet har svårt att hitta något vetenskapligt, det finns några enskilda berättelser och en massa åsikter. Med enkäten vill de skapa sig en bild av hur utbrett fenomenet är.

– Vi vill skapa en diskussion som är mer nyanserad än att man är för eller emot det.

Webred
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50
Slutet nått