Esse kyrka
Esse kyrka

Esse visar beredskap till församlingssammanslagning

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02

Det inser församlingsrådet i Esse som nu gläntar på möjligheten till en sammanslagning med grannförsamlingarna.

Men vilka församlingar man vill involvera i sammanslagningen är ännu öppet. Trots mångåriga diskussioner med Jakobstads svenska, Pedersöre och Purmo församlingar vill Esse ännu diskutera enbart med Pedersöre och Purmo. Den diskussionen äger rum den 8 maj.

– Vi vill diskutera med dem hur en sådan församling kunde se ut rent konkret. Hittills har vi inte diskuterat med Pedersöre och Purmo utan Jakobstad, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Enligt Granlund vill Esse inte diskutera enbart för diskuterandets skull.

– Vi går in i det här seriöst.

Parallellt finns en beredskap också att diskutera med Jakobstad. Ett förslag i rådet var att inleda samtal med Jakobstads svenska i avsikt att bilda en församling. Det förslaget röstades ner med siffrorna 6 mot 3. En röst var nedlagd.

– Frågan är om en församling för Pedersöre, Esse och Purmo endast cementerar nuläget eller om Jakobstad bör vara med för att förändringarna ska bli tillräckligt stora.

Församlingsrådet i Esse tror att en större församling skulle underlätta rekryteringen av personal.

– Små församlingar har svårare att rekrytera präster, ungdomsarbetsledare och i viss mån diakoner än stora församlingar. I större arbetslag finns större utrymme för specialisering, säger Granlund.

Esses utlåtande är ett svar på det upprop som församlingsrådet i Jakobstads svenska församling riktat till grannförsamlingarna att gemensamt förändra församlingsstrukturerna. Församlingsrådet i Pedersöre har tidigare konstaterat att det inte är ändamålsenligt för Pedersöre att i nuläget slå ihop de församlingarna.

Johan Sandberg
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Slutet nÄtt

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10