Esse kyrka
Esse kyrka

Esse visar beredskap till församlingssammanslagning

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02

Det inser församlingsrådet i Esse som nu gläntar på möjligheten till en sammanslagning med grannförsamlingarna.

Men vilka församlingar man vill involvera i sammanslagningen är ännu öppet. Trots mångåriga diskussioner med Jakobstads svenska, Pedersöre och Purmo församlingar vill Esse ännu diskutera enbart med Pedersöre och Purmo. Den diskussionen äger rum den 8 maj.

– Vi vill diskutera med dem hur en sådan församling kunde se ut rent konkret. Hittills har vi inte diskuterat med Pedersöre och Purmo utan Jakobstad, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Enligt Granlund vill Esse inte diskutera enbart för diskuterandets skull.

– Vi går in i det här seriöst.

Parallellt finns en beredskap också att diskutera med Jakobstad. Ett förslag i rådet var att inleda samtal med Jakobstads svenska i avsikt att bilda en församling. Det förslaget röstades ner med siffrorna 6 mot 3. En röst var nedlagd.

– Frågan är om en församling för Pedersöre, Esse och Purmo endast cementerar nuläget eller om Jakobstad bör vara med för att förändringarna ska bli tillräckligt stora.

Församlingsrådet i Esse tror att en större församling skulle underlätta rekryteringen av personal.

– Små församlingar har svårare att rekrytera präster, ungdomsarbetsledare och i viss mån diakoner än stora församlingar. I större arbetslag finns större utrymme för specialisering, säger Granlund.

Esses utlåtande är ett svar på det upprop som församlingsrådet i Jakobstads svenska församling riktat till grannförsamlingarna att gemensamt förändra församlingsstrukturerna. Församlingsrådet i Pedersöre har tidigare konstaterat att det inte är ändamålsenligt för Pedersöre att i nuläget slå ihop de församlingarna.

Johan Sandberg

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00