Esse kyrka
Esse kyrka

Esse visar beredskap till församlingssammanslagning

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02

Det inser församlingsrådet i Esse som nu gläntar på möjligheten till en sammanslagning med grannförsamlingarna.

Men vilka församlingar man vill involvera i sammanslagningen är ännu öppet. Trots mångåriga diskussioner med Jakobstads svenska, Pedersöre och Purmo församlingar vill Esse ännu diskutera enbart med Pedersöre och Purmo. Den diskussionen äger rum den 8 maj.

– Vi vill diskutera med dem hur en sådan församling kunde se ut rent konkret. Hittills har vi inte diskuterat med Pedersöre och Purmo utan Jakobstad, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Enligt Granlund vill Esse inte diskutera enbart för diskuterandets skull.

– Vi går in i det här seriöst.

Parallellt finns en beredskap också att diskutera med Jakobstad. Ett förslag i rådet var att inleda samtal med Jakobstads svenska i avsikt att bilda en församling. Det förslaget röstades ner med siffrorna 6 mot 3. En röst var nedlagd.

– Frågan är om en församling för Pedersöre, Esse och Purmo endast cementerar nuläget eller om Jakobstad bör vara med för att förändringarna ska bli tillräckligt stora.

Församlingsrådet i Esse tror att en större församling skulle underlätta rekryteringen av personal.

– Små församlingar har svårare att rekrytera präster, ungdomsarbetsledare och i viss mån diakoner än stora församlingar. I större arbetslag finns större utrymme för specialisering, säger Granlund.

Esses utlåtande är ett svar på det upprop som församlingsrådet i Jakobstads svenska församling riktat till grannförsamlingarna att gemensamt förändra församlingsstrukturerna. Församlingsrådet i Pedersöre har tidigare konstaterat att det inte är ändamålsenligt för Pedersöre att i nuläget slå ihop de församlingarna.

Johan Sandberg
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50
Slutet nått