Många vill hjälpa till när församlingarna nödinkvarterar pappers- och hemlösa

nödlogi. Ett kvällsmål, en natt på en madrass, morgonmål när du vaknar. I Petrus församling förbereder sig anställda och frivilliga för det tillfälliga härbärge som är öppet den 5–12 december. 22.11.2016 kl. 10:29

Församlingar i Helsingfors turas om att inkvartera hem- och papperslösa under fyra veckors tid, fram till julen.

– Vi kommer att sköta det på ett ganska enkelt sätt, det handlar ju om nödlogi, säger diakonissan i Petrus församling Bodil Sandell.

De olika församlingar som deltar kommer att ställa de utrymmen de har till förfogande. För Petrus församlings del handlar det om salen på Haga prästgårdsväg 2, där församlingen för tillfället är utlokaliserad.

– Samfälligheten skaffar madrasser som körs runt till de olika församlingarna vecka för vecka. Vi är tredje församlingen som ställer upp. Vi kommer inte att ha täcken och dynor, av hygienskäl.

Nattgästerna kommer att bjudas på kvällsmål och morgonmål. En korg med yllesockor och vantar står framme.

– Vi tar gärna emot donationer för det ändamålet, hälsar Bodil Sandell.

Härbärget kommer att vara öppet ungefär från klockan nio på kvällen till sju på morgonen.

– Men jag kan tänka mig att det finns olika modeller i olika församlingar. En del församlingar behöver ju utrymmena för sin övriga verksamhet genast på morgonen.

Många ställer upp

Ett upprop till frivilliga gick ut redan i mitten av november.

– Det här har engagerat väldigt många människor, och vi är mycket glada och tacksamma för det. Meddelandet har gått ut till församlingens olika verksamhetsgrupper. Den moderna tekniken har också gjort att upprop av det har slaget sprider sig snabbt.

Fyra frivilliga i taget behöver finnas vid härbärget, fyra på morgonskiftet och fyra på kvällsskiftet.

– De som är på plats ska dels vara närvarande, finnas till för att prata med människor, men också ordna med det praktiska, både i köket och med städning.

Frivilliga finns också under nattens timmar.

– För natten kan det också hända att vi får utomstående hjälp.

Verksamheten koordineras av församlingens sekreterare Sofia Lindholm, som församlingsmedlemmar och övriga också kan kontakta om de vill hjälpa till.

Människor är trötta

Bodil Sandell berättar att Hermannin diakoniatalo, med erfarenhet av att ordna natthärbärge, har goda erfarenheter.

– Människor som kommer är väldigt trötta och går i regel och lägger sig med det samma.

Hon befarar att behovet av natthärbärgen kommer att öka.

– Det säger jag med tanke på att många flyktingar nu får negativa besked på sina asylansökningar.

Olika församlingar i Helsingfors erbjuder natthärbärge fram till julen. Bland de församlingar som deltar finns Lauttasaaren seurakunta, Vartiokylän seurakunta, Kallion seurakunta och Malmin seurakunta. Svenskspråkiga Matteus församling kommer också att ordna härbärge.Christa Mickelsson

kyrkoherdetjänst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjänst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58
Slutet nått

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00