Kyrkoherdar vädjar till statsministern om stöd för asylsökande

asylpolitik. De sex kyrkoherdarna i Esbo uttrycker i ett öppet brev till statsministern sin oro över hur bemötandet av asylsökande förverkligats i Finland. 22.9.2016 kl. 15:00

Så här lyder det öppna brevet i sin helhet:

Ärade statsminister Juha Sipilä!

Ärkebiskop Kari Mäkinen framförde vid Kyrkans EU-förhandlingsdelegations möte 19.9 sin djupa oro över hur ett människovärdigt bemötande av asylsökande har förverkligats samt över staten Finland och övriga aktörers gemensamma ansvar för mottagandet av asylsökande. Vi instämmer i detta uttalande.

På samma sätt som ärkebiskopen uttrycker vi vår oro över att Finland som stat håller på att glömma sin etiska åskådning, som grundar sig på kristen tradition. Den hårda flyktingpolitik som ännu för ett år sedan var ett undantag har nu blivit en del av vardagen i Finland och Europa. Vi frågar oss också om vi har gjort tillräckligt som kyrka. Har vi kunnat stöda myndigheterna som utreder asylbehovet? Har vi varit med och hjälpt flyktingarna att bli hemmastadda? Har vi lyssnat tillräckligt på de finländare som uttryckt rädsla och oro? Har vi kunnat stöda dem som har förlorat sitt hopp? Ni, ärade statsminister, var ännu för ett år sedan med och visade ett föredömligt exempel då ni var villig att överlåta er egen bostad åt asylsökande, vilket då var ett utmärkt budskap om hur vi borde behandla dem som söker asyl.

I anslutning till ärkebiskopens framställning vädjar vi till er:

a) Att ta i bruk ett humanitärt visum kunde göra det möjligt att röra sig utan att tvingas förlita sig på människosmugglare. Vad förhindrar detta? Kunde ett humanitärt visum också användas vid familjeåterförening?
b) Att underlätta familjeåterföreningar vore synnerligen viktigt, både av humanitära skäl och för att förhindra radikalisering. Här borde vi våga gå vidare på ett annat sätt än hittills.
c) En höjning av flyktingkvoten vore ett tecken på att vi i den här situationen vill bära ansvaret för dem som har det allra svårast.

Det är sist och slutligen inte bara fråga om asylsökande och flyktingar. Det är fråga om oss.
Jesus säger: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40).

Med önskan om välsignelse i ert arbete och i ert liv

Antti Kujanpää, domprost, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Roger Rönnberg, kyrkoherde, Esbo svenska församling

Kalervo Salo, kyrkoherde, Leppävaaran seurakunta
Salla-Maria Viitapohja, kyrkoherde, Olarin seurakunta

Päivi Linnoinen, kyrkoherde, Tapiolan seurakunta
Jouni Turtiainen, kyrkoherde, Espoonlahden seurakunta

Christa Mickelsson
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Slutet nått

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10