Kriser tar inte semester

kyrkans samtalstjänst.

När den hektiska vardagen tystnar kan ensamhet och ångest komma upp till ytan. Då behöver det finnas hjälp att få, säger krisarbetare.

8.7.2016 kl. 10:44

Sommaren ser alla fram emot – eller det skulle man åtminstone kunna tro. Faktum är ändå att den inte alls är årets höjdpunkt för alla ungdomar. Uppehållet från skolvardagen och fritidssysselsättningar, och därmed också från många viktiga nätverk, skapar för många ett socialt tomrum.

När vardagen tystnar och kalendern blir tom tar ångesten, ensamheten och de dystra tankarna lätt över. De kanske har bubblat under ytan redan länge men dämpats av den hektiska vardagen, menar Titi Gävert, sakkunnig inom Kyrkans samtalstjänst.

– Kriser kan uppstå när som helst, och därför är det viktigt att det alltid finns hjälp att få, säger Gävert.

I juli får samtalstjänsten allra flest samtal. Problemen som människor vill prata om rör allt mellan ångest, ensamhet och relationer – ibland handlar det också om allvarligare saker såsom familjevåld, känslor av självhat eller meningslöshet. Den jourhavande krisarbetaren finns till för att lyssna, stöda och vid behov ge tips och råd för framtiden, till exempel i form av användbara nätsidor eller en konkret adress som man kan söka sig till för vård.

Anonymitet sänker tröskeln

Även organisationen HelsingforsMission har en krisjour för unga, som också är gratis och öppen på sommaren. Robert Nilsson, krisarbetare och teamledare vid Krisjouren, anser att man fortfarande inte talar tillräckligt öppet om ungdomarnas psykiska ohälsa.

– Det är någonting vi definitivt behöver jobba på – både i skolorna och nationellt, säger Nilsson.

Både Krisjouren och Kyrkans samtalstjänst jobbar på att hålla tröskeln för att ta kontakt med dem så låg som möjligt. Någonting som redan sänker tröskeln rejält är möjligheten att vara anonym, menar Gävert.

Hjälp genom olika kanaler

Både Krisjouren och Kyrkans samtalstjänst går att nå via en telefontjänst med utsatta öppettider. Dessutom har Kyrkans samtalstjänst en nätjour, där man anonymt kan skicka meddelanden till krisarbetarna som svarar inom sju dagar. Till Krisjouren kan man skicka e-post.

Krisjouren jobbar aktivt med att sprida information om sin verksamhet och om psykisk ohälsa, både genom att besöka skolor och evenemang och genom sociala medier. De finns redan på Facebook och Instagram, och planen är att öppna ett Snapchat-konto och en YouTube-kanal i framtiden. Kyrkans samtalshjälp har å sin sida valt att satsa på ett Ask.fm-konto och en SMS-tjänst. Informationen om deras verksamhet sprids huvudsakligen via församlingarnas ungdomsarbete.

Här finns länkar till Kyrkans samtalstjänst och Krisjouren för unga.

När borde jag ringa?

Både Nilsson och Gävert poängterar att det aldrig är för tidigt eller för sent att söka hjälp.

– Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Redan det att du tänker tanken, “borde jag prata med någon om det här?” visar att du borde göra det, menar Nilsson.

Sarah Lönnqvist
Emelie Melin

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27
Slutet nÄtt

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00