Christian Beijar anser att de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket i kyrkan.
Christian Beijar anser att de ÄlÀndska församlingarna stÄr som en garant för det svenska sprÄket i kyrkan.

"Behörighetskraven mĂ„ste ses över för att mota prĂ€stbristen pĂ„ Åland"

stiftsfullmĂ€ktige. Ålands representant i stiftsfullmäktige vill göra det lättare för präster utbildade i Sverige att jobba i Borgå stift. 29.2.2016 kl. 15:57

Christian Beijar är de åländska församlingarnas nya representant i stiftsfullmäktige. Han anser att kyrkan på Åland mår rätt bra.

– Men det finns förstås en del problem också, det gäller främst ekonomin för de små församlingarna och prästbristen.
Många präster går i pension under de närmaste åren. Bland annat har Mariehamns församling inte fått någon sökande till den nyligen utannonserade kyrkoherdetjänsten.

– Och då måste man beakta att församlingen är välskött, har bra med resurser inom alla verksamheter och en stabil ekonomi.

Beijar anser att Evangelisk-lutherska kyrkan måste se över kompetenskraven för präster i Borgå stift så att präster utbildade i Sverige likställs med sina kolleger utbildade i Finland.

– Annars klarar vi inte av prästbristen.

Egen kyrka?

Under de senaste åren har ett visst missnöje kunnat skönjas när det gäller ålänningarnas möjligheter att verka inom rikskyrkan. Christian Beijar vill aktivt bevaka Ålands intressen i Borgå stift och slå vakt om de svenskspråkigas rättigheter i hela stiftet och vidmakthållandet av det svenska språket i den kyrkliga förvaltningen.

– Men de åländska församlingarna har och ska fortsättningsvis ha en plats i rikskyrkan och tillhöra Borgå stift. Ålands självstyrelse och också de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket och kan därför stöda, påverka och stärka våra svenskspråkiga kolleger i riket och vice versa.

Beijar sitter med i en arbetsgrupp inom stiftet som utarbetat ett förslag till instruktioner för en ny nämnd för åländska frågor.

– Nämnden ska fungera som ett samarbetsorgan och ska dryfta för Åland viktiga ärenden inom stiftet. Förslaget till instruktion har varit ute på remiss under vintern och förväntas fastställas av domkapitlet under våren.

Den låga närvaron på stiftsfullmäktiges möten under den förra perioden tror han beror på att motivationen svikit då många känt att de inte kunnat påverka i tillräcklig utsträckning.

– Min målsättning är att stiftsfullmäktige inte ska vara en gummistämpel.

Christa Mickelsson

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Slutet nÄtt

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10