– Bland oss ungdomsledare välkomnas barnkonsekvensanalysen, säger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.
– Bland oss ungdomsledare vĂ€lkomnas barnkonsekvensanalysen, sĂ€ger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.

Bollen hos församlingarna - nu ska barn- och ungdomsombuden utses

barnkonsekvensanalys. – Nu börjar arbetet med att utse ombuden, säger Stefan Myrskog som är ledande sakkunnig för enheten för kyrkans verksamhet vid KCSA. 21.1.2015 kl. 10:14

Från och med årsskiftet måste barn och unga hållas i åtanke i varje beslut som fattas i kyrkliga organ.

Barnkonsekvensanalysen initierades redan 2009 och godkändes av kyrkomötet i maj förra året. De invalda som nu inleder sin period i ett förtroendeorgan i församlingen ska analysera varje beslut utgående från vilka konsekvenser det kan ha för barn och unga.

Att tillsätta ett eller två barn- och ungdomsombud som för fram de ungas åsikter i församlingarna är att systematisera analysen. 2013 fanns det fyra barnombud i Borgå stift, 2014 hade antalet stigit till cirka 15.

Konsekvensanalysens svaga punkt är att det inte leder till några sanktioner att förbise barnen i analysen.

Finns det en risk för att barnkonsekvensanalysen inte kommer att ha någon verklig betydelse?

– Det finns det naturligtvis, men vi tänker ändå att det är ett viktigt steg framåt. Finns det inte pengar att driva en lägergård så finns det inte. Men nu tvingas man åtminstone att hålla barnen i åtanke. Beslut som drabbar barn och unga ska inte fattas lättvindigt, säger Myrskog.

Mariehamn

Gunilla Nilsson har varit ungdomsarbetsledare sedan slutet av 80-talet, nu i Mariehamns församling på Åland. Hon tycker att barnkonsekvensanalysen är viktig.

– Men jag tror inte att vi kommer att utnämna några ombud i vår församling. Vi har en barn- och en ungdomsdirektion och i princip är det de som kommer att få ha den uppgift som motsvarar ombudens.

Hon tycker att konsekvensanalysen är ett steg i rätt riktning för de unga i kyrkan. Det gäng ungdomsledare hon jobbar med är alla positivt inställda till konsekvensanalysen. Ett aktuellt fall i hennes församling är att en försäljning av en av de två kyrkorna i staden planeras.

– Katolska kyrkan är intresserad av att köpa den lokal där vår församlings dagis verkar. Vad kommer det att ha för konsekvenser för de barn som går i dagis där?

UK hänger på

Konsekvensanalysen får nu ytterligare skjuts av Ungdomens Kyrkodagar som under veckoslutet enhälligt beslöt att uppmana församlingarna i Borgå stift att tillsätta barn- och ungdomsombud.

Christa Mickelsson
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Slutet nÄtt

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10