Bild från rösträkning i Purmo församling i förra valet år 2010.
Bild frÄn röstrÀkning i Purmo församling i förra valet Är 2010.

HÀr Àr höstens alla kandidater

val2014. Kyrkpressen publicerar namnet på alla kandidater i alla församlingar. Namnen uppdateras så fort församlingarna skickar in informationen. 17.9.2014 kl. 11:28

Bergö - sämjoval

Församlingsrådet: Söderholm Lars-Erik, West Ellen Linnéa, Söderholm Monica Britt-Mari, Gästgivar Barbro Ulrika, Söderholm Erik Valentin, West Rolf Erik, Backholm Annika Siri Maria, Nyman May-Viol. Suppleanter: West Runa Ulla-Britt, Högback Eva Marianne, West Laila Teresia Marianne

Gemensamma kyrkofullmäktige ordinarie: West Rolf Erik, Österberg-Englund Lotta Marie, Söderholm Lars- Erik. Suppleanter: Söderholm Erik, Gästgivar Barbro Ulrika

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Församlingsrådet: Ahlnäs Benita, Aminoff Carl-Gustaf, Björkbacka Marit, Blomqvist Ove, Bäcklund Stig, Bärlund Börje, Ekstam Kaj, Forsblom Annette, Henning-Lindblom Anna, Henricson Marcus, Hiltunen Mikael, Karlsson Hanna, Karlsson Kajsa, Kastrén Martina, Kuklová Ninna, Lindén Ingolf, Lähde Stina, Metso Kim, Rajakaltio Timo, Rosqvist Rabbem, Sandberg Johan, von Schoultz Martin, Sjöström Denice, Sola Ida-Maria, Steffansson Annika, Uddström Marina, Vikström Stefan, Virtanen Anita

Gemensamma kyrkofullmäktige: Ahlnäs Benita, Aminoff Carl-Gustaf, Andersson Jan, Björkbacka Marit, Blomqvist Ove, Bäcklund Stig, Bärlund Börje, Ekstam Kaj, Forsblom Annette, Henricson Marcus, Hiltunen Mikael, Karlsson Hanna, Karlsson Kajsa, Kastrén Martina, Lindén Ingolf, Metso Kim, Rajakaltio Timo, Sandberg Johan, von Schoultz Martin, Sjöström Denice, Sola Ida-Maria, Rolf Steffansson, Särkkä Stina, Uddström Marina, Åberg Christer

Brändö-Kumlinge församling

Eckerö församling - sämjoval

Ekenäsnejdens svenska församling

Församlingsrådet:

SOCIALDEMOKRATERNA I EKENÄS: Torolf Bäckman, Marianne Isaksson-Heimberg, Mikael Metsämäki, Hakon Rönnberg

GEMENSKAP OCH AKTIVITET: Mona Böhme, Christina Hårdh, Lasse Linqvist, Carl-Gustav Måsa, Margareta Puiras, Siv-Britt Sahlberg, Ringa Sandelin, Guy Sundström

VÅR FÖRSAMLING: Lea Adolfsson, Ingmar Asplund,Tanja Eriksson, Ann- Christine Forsell, Camilla Forsström, Torolf Grünn, Gunilla Heinonen, Ole Hindrén, Jan Holmberg, Rabbe Kajander, Henrik Lindholm, Rita Lindholm-Wirtanen, Tua Lindqvist, Bjarne Lindroos, Bengt Lundström, Stig Nyberg, Minna Opara, Camilla Ragnell, Karl von Smitten, Tor-Erik Stolpe, Ilse Sundström, Johanna Wasström, Christel Westerholm

Kyrkofullmäktige:

SOCIALDEMOKRATERNA I EKENÄS: Torolf Bäckman, Torsten Gabrielsson, Marianne Isaksson-Heimberg, Mikael Metsämäki, Hakon Rönnberg

GEMENSKAP OCH AKTIVITET: Mona Böhme, Christina Hårdh, Carl-Gustav Måsa, Margareta Puiras, Sig-Britt Sahlberg, Ringa Sandelin

VÅR FÖRSAMLING: Lea Adolfsson, Ingmar Asplund, Ann- Christine Forsell, Camilla Forsström, Torolf Grünn, Ole Hindrén, Jan Holmberg, Rabbe Kajander, Anders Kurman, Timo Laurila, Henrik Lindholm, Rita Lindholm-Wirtanen, Bjarne Lindroos, Bengt Lundström, Stig Nyberg, Minna Opara, Karl von Smitten, Tor-Erik Stolpe, Johanna Wasström, Christel Westerholm,

Esbo svenska församling

Församlingsrådet:

DEN GYLLENE MEDELVÄGEN: Alameri Cecilia, Holm Tanja, Keinonen Thomas, Lindström Trine, Paul Heidi, Regårdh Sonja, Sandholm Ditte, Schubert Patrick, Sweins Sabina

TRO PÅ DET GODA – FÖR ETT LEVANDE OCH AKTIVT SVENSKT FÖRSAMLINGSLIV: Björkstén Pehr-Johan, Blomberg Anders, Ekholm Stefan, Heiskanen Stefan, Juslin-Sandin Heidi, Karle Nina, Kujala Tiina, Kusénius Thea, Lassus Jannika, Malmström Marina, Nygård Hannele, Olsen Nyberg Annika, Rosenberg-Wikström Solveig, Rönnberg Tarja, Storås Roger, Thilman Ken, Träskbacka Pirkko, Tunzelmann von Adlerflug Veronica, Vuoristo Camilla, Ågren Christina

Gemensamma kyrkofullmäktige: Björkstén Pehr-Johan, Blomberg Anders, Ekholm Stefan, Heiskanen Stefan, Kankkonen Stig, Kujala Tiina, Malmström Marina, Pawli Brita, Rosenberg-Wikström Solveig, Storås Roger, Sundström Henrik, Thilman Ken, Träskbacka Bror

Esse församling

Bäckby-Lappfors-Överesse: Carina Bodbacka, Mona Byskata, Susanne Gunell, Andrey Heikkilä, Birgitta Lind, Folke Nykung, Björn Sundqvist.

Ytteresse: Anders Ahlvik, Mika Eklund, Petter Eriksson, David Forsblom, Anders Södö, Matti Vähäkangas, Anders Värnström

Kandidatlista till gemensamma kyrkofullmäktige: Jonas Ahlvik, Anders Asplund, Görel Borgmästars, Erik Johansson, Fredrik Lassfolk, Ann-Marie Lillmåns-Backlund, Alf Snellman.

Finström-Geta församling

Grankulla svenska församling

Församlingsrådet

DE AKTIVA: Uusimäki Erkki, Ohls Susanna, Hedlund Turid, Collander Ruth, Kreander Regina (ny), Bäck Ulla, Sandström Tom, Nykvist Solveig, Ehrström-Tegengren Mona, Ojaluoma Ingrid.

NYA TAG: Karlemo Tom, Herold Jeannette.

FRAMTIDSTRO: Louhija Oscar, Nyberg Elisabeth, Nyberg Kjell, Nyberg Theodora, Pitkänen Rebecca (ny).

Kyrkofullmäktige

DE AKTIVA: Uusimäki Erkki, Hedlund Turid, Ohls Susanna, Bäck Ulla, Sandström Tom, Nykvist Solveig, Ehrström-Tegengren Mona, Ojaluoma Ingrid

UNG KRAFT: Louhija Oscar, Nyberg Elisabeth, Nyberg Kjell, Nyberg Theodora

Hammarlands församling

Hangö svenska församling

Församlingsrådet:

GEMENSAMT ANSVAR: Augustsson-Sula Gun, Buch Tuula, Nylund Kirsi, Wennerqvist Ros-Marie

EN FÖRSAMLING FÖR ALLA: Ekebom Lars, Eriksson Michaela, Forsman Benita, Hansen Klaus, Helander Gunnel, Holmberg Birgitta, Idman Britta, Ingberg-Wiberg Karin, Lesch-Saarinen Helena, Lundqvist Kerstin, Sjödahl Eva-Stina, Sundström Charlotta, Sundström Åsa, Tojander Carola, Tuominen Laila, Wahlsberg Marita, Wikberg Barbro

Gemensamma kyrkofullmäktige:

GEMENSAMT ANSVAR: Augustsson-Sula Gun, Buch Tuula, Nylund Kirsi, Wennerqvist Ros-Marie

EN FÖRSAMLING FÖR ALLA: Ekebom Lars, Friman Viking, Hansen Klaus, Helander Gunnel, Holmberg Birgitta, Idman Britta, Lesch-Saarinen Helena, Lundqvist Kerstin, Sjödahl Eva-Stina, Sundström Charlotta, Tojander Carola, Tuominen Laila, Wahlsberg Marita, Wikberg Barbro

Ingå församling

Kyrkofullmäktige:

GEMENSAM KANDIDATLISTA FÖR FÖRSAMLINGSARBETET I INGÅ: Lotta Ahlfors, Peter Arnkil, Roger Biström, Ethel Björklöf, Margita Björklöf, Soile Gustafsson, Agneta Karlsson, Jonna Karlsson-Bergman, Nils Kevin, Leena Kotilainen-Ritala, Ragni Lehtinen, Lars Lindholm, Tuire Nyberg, Katarina Nyholm, Ulla Päivärinta, Silja Rantanen-Niiranen, Birgitta Schulman, Mikael Schönberg, Hans-Anders Unnérus, Krister Wasström, Barbro Viljanen, Eilif Åberg, Outi Örn, Eivor Österholm, Karin Österman

Jakobstads svenska församling

Församlingsrådet:

ATT LEVA SIN TRO: Kaj Ahlsved, Mia Anderssén-Löf, Greta Granbacka, Birgitta Irjala, Tomas Karf, Markus Karlsson, Rainer Karvonen, Margareta Liljestrand, Beatrice Nilsson, Gunilla Nybäck, Monika Nyman, Jakob Sandberg, Niklas Storbacka, Harald Wester, Katarina Vestersund, Märta-Lisa Westman, Cecilia Åminne.

JAKOBSTADS FRIDSFÖRENING: Markus Gädda, Marika Lassfolk, Daniel Åkerlund.

EN KYRKA FÖR ALLA: Simon Holmstedt, Marina Johansson-Sundqvist, Bjarne Kull, Bror-Arne Nygård, Maire Paavola.

Gemensamma fullmäktige:

ATT LEVA SIN TRO: Mia Anderssén-Löf, Greta Granbacka, Birgitta Irjala, Tommy Joensuu, Markus Karlsson, Rainer Karvonen, Beatrice Nilsson, Gunilla Nybäck, Monika Nyman, Tom Smeds, Katarina Vestersund, Märta-Lisa Westman, Cecilia Åminne.

JAKOBSTADS FRIDSFÖRENING: Carin Hagman, Kim Mäenpää, Sven Nevanperä, Inga Snellman, Leo Snellman.

EN KYRKA FÖR ALLA: Simon Holmstedt, Marina Johansson-Sundqvist, Bjarne Kull, Bror-Arne Nygård, Maire Paavola.

Johannes församling

Gemensamma Kyrkofullmäktige:

FOLKKYRKANS VÄNNER I JOHANNES: Bärlund Johan, Johansson Mikael, Keskinen Lotta, Lundsten Lars, Långbacka Hedvig, Lönnqvist Carre, Sällström Karl, Träskman Anhild

Församlingsrådet:

FOLKKYRKANS VÄNNER I JOHANNES: Anner Rea, Björnberg-Enckell Maria, Blauberg Rolf, Bärlund Johan, Elving-Andersén Christina, Gran Nina, Johansson Mikael, Keskinen Lotta, Klemetz Maria, Lagergren Henry, Långbacka Hedvig, Lönnqvist Carre, Mäntylä Lena, Stenbäck Henrik, Storgårds Karl Gustav, Sällström Karl, Särs Annette, Träskman Anhild, Öhman Pia

Jomala församling

JOMALA GEMENSAMMA LISTA: Balthasar Marie-Louise, Ekström Eva-Mari, Hedberg Rose-Marie, Häggblom Kenth, Häggblom Sune, Högman Gyrid, Jansson Harry, Johansson Tor-Erik, Karlsson Birgit, Karlsson Bo-Yngve, Karlström Tore, Koskinen Anne-Marie, Lillie Johan, Lindblom Svante, Metsola Markus, Nyman Stig.Göran, Schåman Guy, Kalmarnäs, Sjöbacka-Bäck Christina, Westerlund Ingeborg, Vickström Gun, Åkerberg Iris, Öhberg Anders

Karis-Pojo svenska församling

Församlingsrådet:

KARIS-POJO SOCIALDEMOKRATER: Allenius Siv Maria, Björklund Lars Erik, Flythström Frida Katarina Elisabet, Granroth Maj Kerstin Johanna, Lindström Lisbeth Sylvia Kristina, Wickström, Holger Gunnar

VÅR FÖRSAMLING: Enberg Inger Margareta, Englund Greger Johan, Grönholm Susanne, Holmberg Bo Hilding, Hinds Gudrun Lena Christina, Holopainen Maria Kristina Elisabet, Ilander Kerstin Alina, Isaksson Ritva Christina Elise, Laxell Gustav Ruben, Lindholm Frank Henrik Bjarne, Nordström Diana Louise Margareta, Roterman Catharina Amber, Salo Laila Synnöve, Storsjö Ann Jeannette, Svahnström Karin Elisabeth, Uusimäki Kari Juhani, Westerlund Lotta Sofia Alina, Wernér Tor Olof, Wikström Monika, Wikström Ulrika Linnéa, Öhman Patrik Henry, Österberg Göte Helge, Österberg, Siv Anna Marita

Gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborg:

KARIS-POJO SOCIALDEMOKRATER: Björklund Lars Erik, Granroth Maj Kerstin Johanna, Lindström Lisbeth Sylvia Kristina, Wickström Holger Gunnar

VÅR FÖRSAMLING: Enberg Inger Margareta, Englund Greger Johan, Glader Martin Karl Hugo, Hinds Gudrun Lena Christina, Holopainen Maria Kristina Elisabet, Ilander Kerstin Alina, Isaksson Ritva Christina Elise, Laxell Gustav Ruben, Lindholm Frank Henrik Bjarne, Lindgren Ann-Britt Margareta, Nordström Diana Louise Margareta, Roterman Catharina Amber, Salo Laila Synnöve, Skogberg Tauno Pellervo, Starck Gunilla Maria Christina, Storsjö Ann Jeannette, Svahnström Karin Elisabeth, Uusimäki Kari Juhani, Wernér Tor Olof, Wikström Ulrika Linnéa, Öhman Patrik Henry, Österberg Göte Helge, Österberg Siv Anna Marita

Karleby svenska församling

Församlingsrådet:

ALLA GEMENSAMT: Hillevi Bystedt, Benita Haals, Majvor Harald (ny), Håkan Hedström, Lars-Johan Häggblom, Rolf-Erik Mäkelä, Carina Nilsson, Anders Nyberg, Nils-Erik Stenman, Maria Wiik-Kortell.

KRISTUS I CENTRUM: Lars Ahola (ny), Sture Borg, Johan Candelin, Tomas Enlund (ny), Kurt Hjulfors (ny), Hanna Häggblom (ny), Anders Kankkonen, Johan Kortell, Emma Kurtén (ny), Krister Lillas (ny), Elisabet Lindén, Sonja Lindgren (ny), Göran Löfqvist (ny), Tom Nygård, Torbjörn Sandell, Bodil Sjöberg (ny), Björn Svenfelt (ny), Yvonne Åkerlund (ny), Lazarus Noon (ny).

SAMLINGSPARTIET I KARLEBY: Max Björkskog (ny).

Gemensamma kyrkofullmäktige:

ALLA GEMENSAMT: Håkan Bystedt, Benita Haals, Håkan Hedström, Kristina Holmqvist, Gustav Kortell (ny), Rolf-Erik Mäkelä, Carina Nilsson, Anders Nyberg, Nils-Erik Stenman, Jesper Sundström (ny).

KRISTUS I CENTRUM: Kaj Björndahl, Stig-Gustav Kvikant, Mikael Lindqvist, Kurt Nyman, Torbjörn Sandell, Hans Snellman, Kim Ventin (ny).

SAMLINGSPARTIET I KARLEBY: Max Björkskog (ny).

Kimitoöns församling

EN FÖRSAMLING FÖR ALLA – SEURAKUNTA KAIKILLE: Bergström-Ekholm Tuna, Björkdahl Anne , Ekholm Mayvor, Forsén Kaj-Olav, Heiskanen Mervi, Johansson Mari-Sofi, Lindgren Leif, Lindström-Joki Jenni, Nordgren Kaj, Röblom Tryggve, Seppälä Juha-Pekka, Sjöblom Erik, Walk Marit, Viljanen Kim, Österberg Stig, Enestam Henrika, Fihlman Per-Erik, Gustafsson Tina

LÄHELLÄ IHMISTÄ – NÄRA MÄNNISKAN: Penna Jorma, Kaita Janina, Eriksson Monica, Sarvanto Pekka, Penna Jyrki, Penna Mirja, Kiviranta Raili, Kolhi Kirsti

III - EN LEVANDE FÖRSAMLING – ELÄVÄ SEURAKUNTA: Antskog Carola, Ekman David, Guseff Benita, Hoikkala Mikko, Johansson Ben, Jägerskiöld Sonja, Karlson Eeva , Lücke Veijo, Sjöberg Rabb, Torkkeli-Pitkäranta Tiina, Vähätalo Pentti
Wretdal-Lindström Cathina, Åberg-Mattsson Anette, Donner Richard, Sund-Grönholm Minna, Söderholm Birgitta, Wallenius Heidi

Korsholms svenska församling

Församlingsrådet:

AKTIV FÖRSAMLING, BYALISTAN: Ekblad Kristina, Jakobsson-Pada Linda, Lahti Jussi, Lithén Per-Henrik, Lång Hans, Lång Kerstin, Sand Kristina, Sandvik Ann-Helén, Skoglund Gun-Viol, Smeds Jonathan, Ulves Kasten, Wollstén-Håkans Anette

FÖRDJUPAD FÖRSAMLINGSGEMENSKAP: Antus Margareta, Björkstrand Rune, Boije Hans, Boström Tarja, Lindgrén Annika, Lygdbäck Vivan, Pursiainen Ossi, Skjäl Christine, Ventin Mikael, Westerlund Isak

Kyrkofullmäktige:

AKTIV FÖRSAMLING, BYALISTAN: Ekblad Kristina, Jakobsson-Pada Linda, Lahti Jussi, Lithén Per-Henrik, Lång Hans, Sandvik Ann-Helén, Skoglund Gun-Viol, Wikström Jonas

FÖRDJUPAD FÖRSAMLINGSGEMENSKAP: Boije Hans, Boström Tarja, Lindgrén Henrik, Lygdbäck Vivan, Pursiainen Ossi, Skjäl Christine

Korsnäs församling

Kyrkofullmäktige:

MOLPE: Måns Holming, Karl-Gustav Häggdahl, Marie Prost, Jimmy Sahlberg och Johanna Svedström-Söderman.

TAKLAX: Anna Granås, Stefan Vestén och Maj-Britt Vilén.

KORSNÄS-KORSBÄCK: Benita Bernas, Helena Kulp, Carina Lagerström, Roger Lindholm, Susan Mannfolk, Åke-Sören Nylund och Sture Södergran.

HARRSTRÖM: Doris Stenholm, Mikael Södersund och Caroline Åbacka.

Kristinestads svenska församling

Församlingsrådet

SÖDRA KRISTINESTAD: Eva-Stina Berg, Kerstin Margareta Leppänen, Margie Ann-Sofi Kärr

EN KYRKA FÖR ALLA: Bo-Göran Mikael Ingves

FÖRSAMLINGENS LISTA 14: Hans Börje Ingvesgård, Kenneth Alf Bergqvist, Britt-Marie Elise Teir, Juhani Erkki Metsäranta, Anders Carl Åke Österback, Kia Maria Lisbeth Wikstedt, Johanna Gunilla Helena Teir, Tom-Peter Olof Lövdahl, Carina Jansson, Ghita Maria Theresia Rönnqvist, Britt-Inger Marianne Hanses, Stig Erik Kronlöf, David Raimond Sandbacka, Margareta Maria Rissanen, Lena Elisabet Höglund, Tor-Erik Mikael Berglund, Rita Christina Backman, Gunilla Elisabet Sjöblom, Denise Isabella Högnäs, Eva Elisabeth Mattila

Kyrkofullmäktige

SÖDRA KRISTINESTAD: Eva-Stina Berg, Kerstin Margareta Leppänen, Margie Ann-Sofi Kärr

EN KYRKA FÖR ALLA: Bo-Göran Mikael Ingves, Sonja Ingegerd Viola Grönholm

FÖRSAMLINGENS LISTA 14: Hans Börje Ingvesgård, Kenneth Alf Bergqvist, Britt-Marie Elise Teir, Juhani Erkki Metsäranta, Anders Carl Åke Österback, Johanna Gunilla Helena Teir, Britt-Inger Marianne Hanses, Stig Erik Kronlöf, David Raimond Sandbacka, Rita Christina Backman, Tony Kurt Raymond Westerlund, Margareta Maria Rissanen, Tor-Erik Mikael Berglund, Lena Elisabet Höglund, Eva Elisabeth Mattila, Ghita Maria Theresia Rönnqvist, Jens Christian Tåg

Kronoby församling

Församlingsrådet: Andtbacka Anna-Lena, Berglund Barbro, Bjong Solveig, Björklund Håkan, Brunell Marit, Bäck Harriet, Drycksbäck Rolf, Finnila-Lindvall Veronica, Granvik Sixten, Herranen Päivikki, Häggblom Mona, Kangas Eivor, Kronqvist Majvor, Snåre Ulrika, Storbacka Viola, Storbjörk Malin.

Kyrkofullmäktige: Berglund Barbro, Björklund Tom, Enfors Vidar, Finnila-Lindvall Veronica, Forsblom Göran, Gripenberg Björn, Herranen Teuvo, Kouri Ann-Sofi, Krokfors Sune, Lövsund Gabriella, Strandvall Dag, Öst Harry.

Kvevlax församling

Församlingsrådet

ANSVAR I FÖRSAMLINGEN: Asplund Gunilla, Backman Maj-Lis, Burman Alf, Burman Lars, Fors Kennet, Forsén Elisabeth, Grop Eva, Mitts Viola, Möuts Fjalar, Rönn Bengt-Eric, Sandberg Olav, Småros Lars, Åkerholm Lars-Erik, Östman Yngve

Gemensamma kyrkofullmäktige

KVEVLAXBOR I GEMENSAMMA FULLMÄKTIGE: Bergfors Gun Louise, Burman Alf, Fors Kennet, Melin Bjarne , Möuts Fjalar, Småros Lars, Åkerholm Lars-Erik

Kyrkslätts svenska församling

Församlingsrådet: Björkqvist Eja, Bonney Annika, Granholm Carina, Gustafsson Siv, Hellström Gunnel, Hermansson Jonas, Hieta Gunnel, Jakobsson Sune, Kajanti Carl-Johan, Kalmari Bodil, Kullberg Inger, Lahti Viveca, Leidenius Raili, Lindholm Bengt, Lundberg Per-Olof, Lönnberg Ann, Malmsten Edvin, Silfverberg Johan, Sjölund Thorolf, Taubert Josefin, Taubert Åsa, Vasenius Thomas, Wentzel Harald, Wikström Leif

Fullmäktige: Back Kerstin, Björkqvist Eja, Bäck Carl-Gustaf, Ehrnsten Viveka, Hedberg Christer, Hellström Gunnel, Kajanti Carl-Johan, Kalmari Bodil, Karlsson Robert, Lahti Viveca, Leidenius Raili, Lindholm Bengt, Nurmi Gitty, Silfverberg Johan, Sjölund Thorolf, Taubert Håkan, Valtonen Martin, Vasenius Thomas, Wentzel Harald, Wikström Ingegerd, Wikström Leif

Lappträsks svenska församling

Larsmo församling

ALLMÄNNA LISTAN: Ahlö Heidi, Björk Sven-Olof, Ekstrand Ann-Mari, Finholm Kurt, Holgers Ulf, Larsson Gurli, Löf Carola, Söderlund Gerd, Tyni Heidi.

BOSUNDLISTAN: Ahlskog Patrik, Asplund Kenneth, Björkskog Krister, Brännbacka Kent, Snellman Åsa, Svenfelt Mikael, Svenlin Eva-Maria, Svenlin Markus, Töyrä Lennart.

NÄS-VÄSTERBY: Fagerholm Thomas, Grankulla Terese, Sandström Anette, Snellman Magnus, Thylin Peter.
Risöhäll bönehusförening r.f: Enkvist Stig-Erik, Granholm Tony, Grankulla Pia, Snellman Anders.

Lemland-Lumparlands församling

Liljendals församling - sämjoval

Lovisa svenska församling

Församlingsrådet: KRISTEN I LOVISA: Boije af Gennäs Malm Maria, 
Bäcklund-Kuikka Marina, 
Dromberg Britta, Hollmén Annina, 
Lindström Kim, 
Meriheinä Thérèse, 
Nilsson-Pesonen Nina, Nyman Tuulija, Stenvall Miriam, 
Söderström Nils-Olof, 
Tammela Raimo, 
Vaenerberg Anni, 
Vaenerberg Thord

Gemensamma kyrkofullmäktige: Boije af Gennäs Malm Maria, 
Bäcklund-Kuikka Marina, 
Hollmén Annina, Lindström Kim, Meriheinä Thérèse, 
Rosenberg Thomas, 
Stenvall Miriam, 
Tammela Raimo, Vaenerberg Anni, 
Vaenerberg Thord

Malax församling - sämjoval

Församlingsrådet
FÖR FÖRSAMLINGEN: Ahlholm Annette, Eklund Karin, Flygar Teija fysioterapeut
Granholm-Mäkinen Nina, Hemming Helena, Hyöty Marina, Häggblom Anna-Lena, Kortelahti Lasse, Ljungkvist Ros-Marie, Lundegård Lars, Lundfors Anu, Melin Sabina, Niemi Gun-Lis, Nylund Jonas, Piispanen Jessica, Råholm Majvor, Styris Mikael, Sundbäck Sven-Erik, Udd Rita

Gemensamma kyrkofullmäktige

SAMFÄLLIGHETENS BÄSTA (sämjoval): Berg Gunda, Björkstrand Daniel, Flygar Teija, Lundegård Lars, Melin Sabina, Nisula Anna-Maja, Rajala Pentti, Sydholm Mikael. Suppleanter: Svenns Margareta, Finne Barbro

Mariehamns församling

Kyrkofullmäktige: Andersson Ulla, Beijar Christian, Söderström Linda, Wirta Inga-Britt, Sundblom Titti, Lindfors Nina, Isaksson Donny, Myllykoski Bror, Sjölund Leena, Öfverström Clas, Miiros Ester, Sjöström Erica, Grönlund Sandra, Gustafsson Lisa, Gammals Bror, Eriksson Crister, Forsbom Siv, Donning Stig, Eriksson Karl-Göran, Ahlström Peter, Sundman Elisabet, Fagerholm Inga-Britt, Liewendahl Robert, Andersson Ove, Österman Margareta, Husell-Karlström Anita, Birney Julia, Flink Margareta, Raitanen Leena, Törnroos Eva, Landström Rolf, Nilsson Martin, Eriksson Hans Erik, Aaltonen Pia, Manselin Kjell, Gustavsson Ulf

Matteus församling

Församlingsrådet

MATTEUS UNGDOM: Andersson Andreas, Lindroos Stefanie, Lönnqvist Sarah, Lindeman Tonje, Bergman Jenny-Maria

VÅRT MATTEUS: Ahola Kai, Bruun Eva, Erikson-Blomfelt Gun, Gädda Matias, Lampenius Markus, Långström Christina, Nordström Siv, Salenius Jan-Anders, Salenius Maria, Salokivi Jouni, Stenfors-Merikallio Denice, Stenman Hedvig, Strandberg Karin, Svanfeldt-Winter Torsten, Söderström Annica, Vikström Ulf, Wikström Anders

Till kyrkofullmäktige

VÅRT MATTEUS: Ahola Kai, Andersson Andreas, Tollander Ingmar

Nedervetils församling - sämjoval

Församlingsrådet: Saarukka Karin, Pulkkinen Mika, Ståhl Annette, Holmström Malin, Holmström Inga-Britt, Sundman Johan, Ekfors Cecilia, Lidsle Sven.

Gemensamma kyrkofullmäktige: Pulkkinen Mika, Laakso Kaj, Sjölund Mirja, Kainberg Ann-Mari, Holmström Bengt, Saarukka Siv. Suppleanter: Finell Margareta, Sandbacka Malin.


Nykarleby församling

JEPPO KAPELL: Fors Christer, Anders Alfred, Grahn, Stefan Anders, Nybyggar, Gunnel Eivor Viola, Sandvik, Bernt Erik Andreas, Wistbacka, Jan-Ola Mattias.

MUNSALA KAPELLFÖRSAMLING: Eriksson, Lars Jan-Olof, Holmlund Ann-Britt Marita, Karlström Lisen Kerstin Benita, Lindgren Iris Catarina, Nilsström Karin Linda Sofia, Solvin, Lars Axel Johannes Wiklund, Sara Kristina Johanna, Åhman, Glenn Henrik Runar.

S:TA BIRGITTA: Ahlnäs Håkan Erik Gustaf, Blomqvist Anders Jan Gunnar, Emet Alfhild Yvonne, Forsbacka Tony Michael, Hellman Kaj Olav, Holmgård Maria Sofia, Häggblom Sol-Britt Lillemor, Häger Carita Marianne, Koski Anne-Marie Agneta, Krokvik Tommy Johan, Markkula Eva Susanna Elisabet, Nylund Gun-May Helena, Portin Peter Brorsson, Rudnäs Britta Anne-Marie, Rudnäs Sigurd Kjell Anders, Siekkinen Veli-Pekka, Sjöblom Göran Alf Martin, Wikström Siv Ulla-Brita.

Närpes församling

Kyrkofullmäktige:

NÄRPES MODERFÖRSAMLING: Niemelä Riitta, Skogman Bo, Snickars Bernt, Holmberg Staffan, Lawast Gustav, Nixholm Edvin, Dahlbo Ingmar, Pått Johan, Sjöström Emma, Yljens Boris, Holmberg Ulla, Lillbåsk Kerstin, Söderman Inga-Britt, Antfolk Carola, Widjeskog Jan-Erik, Göthelid Per, Engelqvist Bengt, Björklund Mikaela, Wikström Martin

ÖVERMARK:
Sjöbacka Kristian, Björkbacka Mona-Lisa, Åbacka Susanna, Ek Ralf, Storgård Jeanette, Robinson Nina, Björklund Boris, Norrgård Heddy, Eklund Birgitta

PÖRTOM: Asp Jan-Erik, Backlund Sven, Berg John, Kosonen Birgit, Nordlund Susanna, Åkerman Lisen

Pedersöre församling - sämjoval

Församlingsrådet: Axell Ulf, Björk Victoria, Björklund Gerd, Björklund Mats, Björkskog Nils-Erik, Ekman Stephan, Hjulfors Johanna, Knuts Britt-Mari, Mård Krister, Södergård Sofie, Österbacka Jimmy.

Gemensamma kyrkofullmäktige: Eriksson Roger, Kass Lars, Kass-Anttila Pia, Lassfolk Mika, Snellman Josefine, Östman Charles, Östman Magnus.

Pernå församling

Petalax församling

Församlingsrådet: Berglund Per-Ove, Bäck-Sjökvist Iris Helena Cecilia, Åbonde Vivi Marianne, Storsved Marita Monika, Storsjö Gertrud Sofia, Snickars Stig Börje, Ribacka Susie Vivi-Ann, Nygren Camilla Maria, Lundmark Börje, Lolax Paul, Hofman Lena-Karin, Granqvist Stefan, Forsman Liselott Sofia, Dahlström Ruby Susanna

Kyrkofullmäktige: Storsjö Gertrud Sofia, Lundmark Börje, Lolax Paul, Hofman Lena-Karin, Granqvist Stefan, Dahlström Ruby Susanna, Bäck-Sjökvist Iris Helena Cecilia, Broo Bengt Erik

Petrus församling

Församlingsrådet:

PETRUS FÖR ALLA: Jona Granlund, Maria Sten, Caroline Sandström

FÖR PETRUS FRAMTID: Amanda Audas-Kass, Peter Didrichsen, Kristina Fernström, Britta Lassus, Juliana Mikkonen, Tommy Mikkonen, Ellen Norkko, Christoffer Perret, Susanna Pimenoff, Ingrid Riska, Matias Snickars

KANDIDATLISTAN SOCIALDEMOKRATERNA: Olof Cantell

TRO OCH GEMENSKAP: Tuomas Anttila, Linda Hannus, Jan Järveläinen, Göran Lindén, Annika Nyström, Mikael Nyström, Heidi Perret, Johannes Perret, Annica Granvik

Gemensamma kyrkofullmäktige:

KANDIDATLISTAN SOCIALDEMOKRATERNA: Olof Cantell

HELA PETRUS: Tuomas Anttila, Tom Sundius, Stig-Olof Fernström, Christoffer Perret, Caroline Sandström

Purmo församling

Församlingsrådet:
ÖVERPURMO: Johan Eklöv, Gun-Mari Backlund, Eivor Häggman, Mikael Lasen, Carola Åman.
NEDERPURMO: Karola Bodbacka, Fredrik Djupsjöbacka, Mathias Forsblom, Therese Granvik, Monica Lund, Gerd Långnabba, Jonas Löv, Håkan Mattjus, Jan-Erik Sandström, Hanna Östman.

Gemensamma Kyrkofullmäktige:
ÖVERPURMO: Rejd Nylund, Mats Källman.
NEDERPURMO: Fredrik Djupsjöbacka, Svante Käcko.

Replots församling

Församlingsrådet

BJÖRKÖ: Kristina Elisabeth Backman, Karita Maj-Helen Nyback, Marianne Alice Saarela

REPLOT, NORRA- OCH SÖDRA VALLGRUND, BRÄNDÖVIK OCH SÖDERUDDEN: Lars-Johan Andersson, Charlotte Ulrika Berg, Niklas Emanuel Lindvik, Helge Johan Valdemar Martois, Leif Jörgen Moliis, Anne Inger Maria Ohls, Lise-Lotte Storgård, Lilian Eva Maria Westerlund, Maria Annika Åbacka-Ilola

Gemensamma kyrkofullmäktige:

REPLOT-BJÖRKÖ: Ulla-Stina Marianne Björkqvist, Bertel Emanuel Lindvik, Lena Caroline Nystrand, Per Fredrik Kristian Ohls, Maria Annika Åbacka-Ilola

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen - sämjoval

Saltviks församling - sämjoval

Församlingsrådet:

KANDIDATLISTA A: Mörn Inger, Karlsson Sven-Olof, EkholmHanna, Granlund Johan, Rydström Agneta, Karlsson Runar, Fagerholm-Sjöblom Silvana, Lindén Herbert, Renfors Kerstin, Nyholm Dan, Salmén Anja, Björklund Carl-Ingemar, Hampf Berit, Dahlén Tor-Björn, Lindroos Erica, Vuorio-Carlsson Seija, Sjövik Elisabeth, Jansson Raul


Sibbo svenska församling

Församlingsrådet:

FÖR DET GODA: Anders Backström, Magnus Engblom, Margareta Granberg, Hanna Kivelä, Margareta Lagerqvist, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Barbro Lindqvist, Vidar Lindqvist, Caj-Gustav Lydman, Astrid Packalén, Rune Packalén, Ville Poutanen, Hans Wickholm, Tom Wickholm, Nils Wirtanen, Carola Åström

Gemensamma kyrkofullmäktige:

MED GEMENSAMMA KRAFTER: Anders, Backström, Maria Bergdahl, Magnus Engblom, Margareta Granberg, Hanna Kivelä, Margareta Lagerqvist, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Barbro Lindqvist, Vidar Lindqvist, Caj-Gustav Lydman, Astrid Packalén, Rune Packalén, Hans Wickholm, Tom Wickholm, Nils Wirtanen, Sven Gustav Åström

Sjundeå svenska församling

Solfs församling - sämjoval

Församlingsrådet: Björknäs Ulla
, von Essen Mats, Holm Martin, Luther Karin , Svarvars Lisbeth,
Träskelin Tomas, Weckström Kerstin, Österholm Susanne. Suppleanter: Snickars Isak, Landgärds Gun-Lis, Sjöberg Mats
, Wester Sven
, Snickars Trygve
, von Essen Magdalena

Gemensamma kyrkofullmäktige: Flemming Christina, Holm Martin, 
Holm Stefan, Weckström Kerstin. Suppleanter: Bjon Christer, Asplund Monica

Sund-Vårdö församling - sämjoval

Tammerfors svenska församling - sämjoval

Terjärvs församling

Församlingsrådet: Byskata Carita, Byskata Mårten, Dahlvik Stig, Forsbacka Anita, Furu Hans-Erik, Furu Tuula, Hansson Margareta, Jakobsson Greta, Nygård Torolf, Skytte Yvonne, Storrank Christian, Svartsjö Matilda, Söderbacka Lisen, Vidjeskog Johnny.

Gemensamma kyrkofullmäktige: Ahlsved Marjatta, Dahlvik Stig, Grahn Karl-Gustav, Granvik Nils-Anders, Häggblom Sten, Knutar Nils-Göran, Nilsson Joel, Stenbäck Eva-Maria, Särs Boris, Vistbacka Lars, Vistbacka Stig-Gustav.

Tyska församlingen

Vanda svenska församling

Församlingsrådet:

KYRKAN MITT I BYN: Eklöf Jan-Erik, Falkstedt Marina, Linnamäki Anita, Mannola Maximilian, Sandell Håkan, Sergelius Tom, Träskman Marianne

VI I VANDA: Bergström Marianne, Borgstén Tiina, Glantz-Vilo Helen, Halmén Annika, Halminen Birgit, Karlsson Sara , Lindqvist Jan, Nurmi Alex, Nurmi-Kokko Tiina-Maria, Olenius Christina, Pekanpalo Reijo, Ruusu Inger, Väänänen Marja-Leena, Wikman Håkan

Kyrkofullmäktige:

KYRKAN MITT I BYN: Eklöf Jan-Erik, Mannola Maximilian, Sergelius Tom, Träskman Marianne

Vasa svenska församling

Församlingsrådet

FÖRSAMLING FÖR ALLA: Backholm Johan , Björklund Björn, Dahlgren-Sand Rose-Marie, Enges Birger, Granlid Gunnel, Höglund Siv-Britt, Jungerstam Dick, Kronlund Anders, Lindberg Anders, Rådmans-Vesterholm Cecilia, Salmenheimo-West Ulla, Sellberg Margit , Sjöberg Gunborg, Sundback Anna, Särs Lisa, Söderholm Johanna, Wahlbeck Ralf, Wallin Solveig, Victorzon Olle, Åsvik John, Östergårds Monica

Gemensamma kyrkofullmäktige

TILLSAMMANS I VASA KYRKA: Anderssén Maj-Britt , Antila Britha, Backholm Johan , Böckelman Henrik, Enges Birger, Huhta Harri, Jern Olav, Jungerstam Dic, Jungner Folke, Kronlund Anders, Lax Christel, Lindberg Anders, Nylund Roger, Salmenheimo-West Ulla, Sellberg Margit, Stenlund Göran, Sundback Anna, Victorzon Olle, Öhman Thomas, Östergårds Monica

Väståbolands svenska församling

Församlingsråd:

FÖR EN AKTIV FÖRSAMLING: Jessica Engroos, Patrik Hagman, Helena Hartmann, Eric Jansson, Solveig Karlsson, Cecilia Katainen, Johan Kortteinen, Ditte Nordqvist, Ulf Pakalén

FÖR FÖRSAMLINGENS BÄSTA: Ritva-Leena Ehrnström, Eskil Engström, Jan Eriksson, Sofia Fagerholm, Carita Henriksson, Tiina Johansson, Stig Lindell, Tom Lindholm

SVENSKA KANDIDATLISTAN: Monica Aaltonen, Malin Eriksson, Maria Grönholm,, Robert Helin, Rune Johansson, Christer Järnström, Yngve Lindqvist, Kim Lindstedt, Petra Palmroos, Tiina Pöyli, Mikaela Sundman

Gemensamma kyrkofullmäktige:

FÖR EN AKTIV FÖRSAMLING: Jessica Engroos, Patrik Hagman, Helena Hartmann, Eric Jansson, Cecilia Katainen, Johan Kortteinen, Ulf Pakalén

FÖR FÖRSAMLINGENS BÄSTA: Birger Ehrnström, Eskil Engström, Jan Eriksson, Sofia Fagerholm, Carita Henriksson, Tiina Johansson, Stig Lindell, Tom Lindholm

SVENSKA KANDIDATLISTAN: Bodil Blomberg, Gudrun Degerth, Rosita Friman, Jan Gräsbäck, Robert Helin, Åke Johansson, Christer Järnström, Jeanette Laaksonen, Kim Lindstedt, Petra Palmroos, Mikaela Sundman, Rea Åkerfelt, Petra Öhman

NORD
Matti Mäkelä

Vörå församling

MAXMO KANDIDATLISTA: Backlund Johannes, Engström Ann-Louise, Nylund Håkan, Spikbacka-Norrlin Ann-Sofie, Wikman Michaela

ORAVAIS KANDIDATLISTA: Förars Hjördis, Backlund Harry, Ek Bo-Erik, Nybäck Lisen, Heikius Ingmar, Höglund Rainer, Holmlund Jenny, Frände Karin, Andersson Bjarne, Harju Hägglund Sonja, Vesterlund Anette

VÖRÅ KANDIDATLISTA: Backman Eva, Bengts Fredrik, Eriksson Jan Ingmar, Felin Lise, Friman Susann, Johansson Christer, Järn Mats, Krooks Anita, Lillas Tom, Nyqvist Lonny, Rosenberg Seija, Södergård Harald, Pesonen Pentti, Östman Elsa

Åbo svenska församling

Församlingsrådet:

LIV OCH GEMENSKAP I FÖRSAMLINGEN: 
Kristina Airo, 
Sofia Eklund, Måns Enqvist, 
Anders Järvinen, 
Lars-Runar Knuts
, Mats Lillhannus
, Petra Lindblad
, Eivor Nyqvist, 
Sofia Sjö, 
Marina Sjöblom-Kyllönen
, Margó Storm

FÖRSAMLINGEN NÄRA DIG:
 Susanne Björkman,
 Cathrine Sid, 
Magnus Taxell, 
Lillemor Wennerström, 
Anna Edgren, 
Lise Eriksson
, Åsa Gustafsson, 
Benny Hasselblatt
, Gunveig Jörkell, 
Nina Lindholm, 
Lisa Molander, 
Lars Nyberg

Gemensamma kyrkofullmäktige:

LIV OCH GEMENSKAP I FÖRSAMLINGEN: 
Roger Broo
, Magnus Gräsbeck
, Petra Lindblad, 
Håkan Lövdahl, 
Eivor Nyqvist, 
Siv Sandberg
, Marina Sjöblom-Kyllönen, 
Göran Wikstedt

FÖRSAMLINGEN NÄRA DIG
: Åsa Gustafsson, 
Lisa Molander, 
Lars Nyberg, 
Catherine Sid, 
Magnus Taxell, 
Lillemor Wennerstrom
, Susanne Björkman

Ålands södra skärgårdsförsamling

Webred
Foto: Johan Sandbefrg
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27
Raharinki erbjuder gratis rådgivning till församlingsdiakonins klienter.

penningbekymmer. I Borgå erbjuder diakonin en träff med frivilliga rådgivare som kan hjälpa klienterna att få sin ekonomi på fötter. 30.8.2018 kl. 16:10
Emma Villman har försökt låta bli att tro, men konstaterat att det inte går.

profilen. Hon är diakonen som älskar att studera och kriminologen som är ointresserad av deckare. Hon uppskattar kommunitetsliv, lever nyfiket och vill se andra människor. 30.8.2018 kl. 15:45
Slutet nÄtt

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10