ÅA granskar världsbilder och värdeförändringar

religion. Värderingar och världsbilder kartläggs i ett nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi.
22.8.2012 kl. 10:10
Åbo Akademi har inlett ett nytt forskningsprojekt kring värderingar och världsbilder. Projektledaren, professor Peter Nynäs, berättar att man startat projektet för att det i dagens samhälle sker omfattande förändringar vad gäller människors livsåskådning och religion.

– Mot bakgrunden av å ena sidan ökad mångkulturalitet och å andra sidan olika strävanden att värna om den egna integriteten i form av rötter och traditioner, stiger olika nya grupper, rörelser och intressen fram, säger Nynäs.
Han säger att frågor om ekologi och den egna trons fundament och kärna engagerar, likaså får kampanjer för att helt separera kyrka och stat uppmärksamhet och genomslagskraft.

– Inom vårt forskningsprojekt Perspektiv på världen kommer vi att närmare undersöka vilka värderingar och världsbilder som driver de här förändringarna, berättar Nynäs.

Han konstaterar att värdeförändringar redan har undersökts en längre tid.
– Däremot har sådan forskning inte tidigare kombinerats med en systematisk kartläggning av världsbilder på ett sätt som skulle ge utrymme för individualitet och för ett brett spektrum av världsåskådningar, oavsett om de är traditionellt religiösa, andliga, humanistiska, ateistiska eller någon kombination av dessa.

Nynäs berättar att man i forskningen vänder sig speciellt till personer som i sitt liv betonar den rätta kristna tron och som på ett eller annat sätt är med i eller aktivt sympatiserar med rörelser som bygger på en sådan tro. En annan målgrupp för forskningen är personer som i sitt liv betonar vikten av natur- och miljöskydd och ekologiska principer. Också personer som i sitt liv betonar sekulär humanism, fritänkande eller ateism hör till den grupp som man i forskningen vänder sig till.

 
Kyrklig Tidningstjänst

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27
Slutet nått

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00