Dopet ger oss hemort i kyrkan

06.02.2018
LEDARE. Pojkbabyn, vars föräldrar råkar heta Sauli Niinistö och Jenni Haukio, sover än så länge spädbarnssömn tryggt omedveten om det enorma intresse han väcker.

Utsvultna på egna kungligheter och glansbildsfamiljer är finländarna ivriga att omfamna sin egen presidentprins. Det är bara att önska hans föräldrar stor vishet och benhård integritet i uppgiften att tala om för oss att det finns en stor skillnad mellan att vara en ofrivilligt offentlig eller en officiell person som hans far. Killen är först och främst ett barn, som har rätt att växa upp i fred – och folk behöver tygla sin nyfikenhet som ansvarstagande vuxna människor bör, också inför ett presidentbarn.

Bland dem som gratulerade de nyblivna föräldrarna fanns också kyrkan, med en psaltarvers om vilket underverk varje människa är. Mot bakgrund av presidentparets positiva hållning till kyrkan hittills kan man kanske räkna med att deras baby också döps så småningom. Något televiserat dopkalas för hela nationen blir det förhoppningsvis inte – med hänvisning till resonemanget ovan. Däremot är det helt klart en stark signal till folket om republikens president ser det som naturligt att låta döpa sitt barn – och en ännu starkare om paret låter bli att bära honom till dopet.

Det är inte längre någon självklarhet att barn döps. Dopet är ju inte en namngivningsceremoni, utan ett oförklarligt sakrament och ett varmt välkomnande in i kyrkans gemenskap. Eftersom namngivning och fest lätt kan fixas utan kyrka, känns dopet lätt främmande för dem som inte kan ta till sig det senare.

Dopfrekvensen i den lutherska kyrkan sjunker stadigt, på vissa orter mer än andra. I takt med det sjunker också medlemskapet. I Helsingfors finns det redan nu områden där färre än hälften av invånarna tillhör folkkyrkan. Det här har fått huvudstadsförsamlingarna att satsa aktivt på att synliggöra dopet bland medlemmarna, bland annat genom att lyfta fram faddrarnas roll.

Tro förmedlas i familjen, heliga vanor ärvs inte utan lärs in i tidig ålder. Ofta är modern den som bär vidare aftonbönen och barnpsalmerna till nästa generation. Det här glömmer kanske de ivrigaste förespråkarna för en ”rensad” folkkyrka. De förbiser att trons frö ofta kan vara ett anspråkslöst Gud som haver. Om länken brister redan i början blir vägen till ett naturligt hemvist i kyrkan oändligt mycket längre.

Att hålla fram dopet i vår tid är också en av utmaningarna för den nya ärkebiskop, som eventuellt blir vald redan i den första omgången i dag. Det är möjligt, och efterlängtat, att han eller hon får en viss draghjälp just i den utmaningen av en familj som råkar heta Niinistö-Haukio.

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00