Han, hon, hen och Gud

30.01.2018
LEDARE. Svenskfinland har fått sin egen släng av den Gud-hen-debatt som rasat i Svenska kyrkan.

Symtomatiskt för den har varit att motiven ibland verkat ha helgat medlen, så att också rena osanningar förts fram i syfte att uppröra massorna. Så var det till exempel när det hette att den nya rikssvenska handboken slopat ”han” för Gud till förmån för ”hen”, vilket inte var sant. Den andra stora debatten kom när en församling i Västerås i sin julannonsering gick in för att inte könsbestämma Jesusbarnet.

I Åbo har kyrkoherden Mia Bäck nyligen fått kritik från en anonym anmälarhop som upprörts av att hon kallat Gud ”hen”. Tillvägagångssättet i anmälan är fegt. Tillspetsat kunde påpekas att den som inte vågar ge sin kritik ansikte, kropp eller identitet överhuvudtaget, hen tige i församlingen.

Biskop Björn Vikström har i ett par intervjuer gått ut och stött Bäck, som alltså inte har ens någon tillfällig avsättning från sin tjänst att vänta.

Gud är större än våra kategorier, och det är bra att försöka hitta positiva associationer. Men för varje gång Gud definieras riskerar vi trampa snett. För en del av kristenheten, till exempel inom den ortodoxa kyrkan, är ödmjukheten inför detta faktum så stor att kyrkan betonar den apofatiska teologin: den som talar om att det är lättare att säga vad Gud inte är.

Samtidigt framhåller Vikström i en intervju för svenska Yle att det är skäl att undvika att göra det till en kamp hur många gånger vi nämner Gud som far eller Gud som mor.

Det finns ett behov av att säga något om Gud trots allt. Där är Bibelns språk det som nötts in i generationer, och det är naturligt att ta till bilderna som erbjuds: Fadern, brudgummen, konungen. Samtidigt är det hälsosamt för alla bibelläsarna att inse att språk alltid handlar om dräkt, en dräkt som ser olika ut för olika folk. Det vi söker ligger bortom orden.

Författaren Olof Lagercrantz skriver om det språk som gick förlorat, Adamspråket, som utmärktes av att varje ord svarade exakt mot sitt innehåll. Det språk vi har kvar är hopplöst oprecist. Det går inte att förneka att de manliga dragen dominerar i Bibeln. Men räcker å andra sidan ett ”hen” till för att bredda synfältet? Ofta framförs finskans könsneutrala ”hän” som den goda och oproblematiska parallellen. Men är den allmänna förståelsen av Jumala och Gud ändå så annorlunda mellan de finsk- och svenskspråkiga i vår tvåspråkiga folkkyrka? Det skulle i så fall betyda att vi har skillnader i gudsuppfattningen mellan språkgrupperna som bottnar i ren lingvistik. Så verkar det inte vara.

Det handlar om mera än ett pronomen. Om hen utses till den stora snubbelstenen blir resan mot Gud bara ett stillastående käbbel i diket. Gud blir inte enbart feminin med hen – men inte heller enbart maskulin utan det. Också nu är Gud hönan som samlar sina kycklingar under vingen, modern som tröstar. Gud är inte människa. Människan är däremot Guds avbild och allt i henne bär ett avtryck av den storhet vi inte kan begripa.

May Wikström

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkĂ€t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Valpanelerna har varit för snälla, säger Kari Latvus och hoppas på vassare frågor inför andra omgången.

Analys. Kari Latvus tror att ärkebiskopsvalets andra valomgång blir mycket jämn, men att biskop Tapio Luoma har ett litet försprång. Han hoppas på vassare frågor inför andra omgången. 8.2.2018 kl. 17:34
Det ser ut att bli en spännande andra omgång i ärkebiskopsvalet. Vem ärver Heli Inkinens, Ville Auvinens och Ilkka Kantolas röster?

Ă€rkebiskopsval. Borgå stifts biskop Björn Vikström och Esbo stifts biskop Tapio Luoma har gått vidare till ärkebiskopsvalets andra omgång. – Nu gäller det att kavla upp ärmarna, säger biskop Björn Vikström. 8.2.2018 kl. 15:05
Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han har också skrivit thrillers.

psykopater. Beteendevetaren Thomas Erikson menar att vi träffar så många personer med psykopatiska drag att vi måste klara av att känna igen dem. 2.2.2018 kl. 09:20
Ilkka Kantolas kandidatur i ärkebiskopsvalet väckte förvåning i vissa kretsar. "Kyrkan är mitt hem" säger han själv.

Ă€rkebiskopsval 2018. Ilkka Kantola är redo att förena sina riksdagserfarenheter och sin kärlek till kyrkan i en comeback i kyrkans lila. 30.1.2018 kl. 15:17
UK:s presidium, från vänster Ossian Beukelman, Kajsa Lassila, Fredrik Kass (KCSA) och Måns Vikström.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomsarbete och fred är i fokus när UK jubilerar. Ordförandeklubban svingas av Kajsa Lassila. 26.1.2018 kl. 11:29
Ville Auvinen talar flytande svenska tack vare studierna vid Åbo Akademi.

Ă€rkebiskopsval 2018. Ville Auvinen har klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte ‹definieras av det han motsätter sig, utan av det han tror att vi behöver. 26.1.2018 kl. 09:08

stĂ€llningstagande. Det kokar i stiftsfullmäktige i Helsingfors. Det här på grund av att stiftsfullmäktigeordförande Johanna Korhonen gått ut i offentligheten med sina frågor kring Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos kreditkortsanvändning. 21.2.2018 kl. 09:06

samarbetsförhandlingar. Nykarleby församling avslutade sina samarbetsförhandlingar. 21.2.2018 kl. 08:56

kyrkoherdeinstallation. Vasa svenska församlings nya kyrkoherde Mikael Forslund installerades på söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn Vikström. 24.1.2018 kl. 09:56