Han, hon, hen och Gud

30.01.2018
LEDARE. Svenskfinland har fått sin egen släng av den Gud-hen-debatt som rasat i Svenska kyrkan.

Symtomatiskt för den har varit att motiven ibland verkat ha helgat medlen, så att också rena osanningar förts fram i syfte att uppröra massorna. Så var det till exempel när det hette att den nya rikssvenska handboken slopat ”han” för Gud till förmån för ”hen”, vilket inte var sant. Den andra stora debatten kom när en församling i Västerås i sin julannonsering gick in för att inte könsbestämma Jesusbarnet.

I Åbo har kyrkoherden Mia Bäck nyligen fått kritik från en anonym anmälarhop som upprörts av att hon kallat Gud ”hen”. Tillvägagångssättet i anmälan är fegt. Tillspetsat kunde påpekas att den som inte vågar ge sin kritik ansikte, kropp eller identitet överhuvudtaget, hen tige i församlingen.

Biskop Björn Vikström har i ett par intervjuer gått ut och stött Bäck, som alltså inte har ens någon tillfällig avsättning från sin tjänst att vänta.

Gud är större än våra kategorier, och det är bra att försöka hitta positiva associationer. Men för varje gång Gud definieras riskerar vi trampa snett. För en del av kristenheten, till exempel inom den ortodoxa kyrkan, är ödmjukheten inför detta faktum så stor att kyrkan betonar den apofatiska teologin: den som talar om att det är lättare att säga vad Gud inte är.

Samtidigt framhåller Vikström i en intervju för svenska Yle att det är skäl att undvika att göra det till en kamp hur många gånger vi nämner Gud som far eller Gud som mor.

Det finns ett behov av att säga något om Gud trots allt. Där är Bibelns språk det som nötts in i generationer, och det är naturligt att ta till bilderna som erbjuds: Fadern, brudgummen, konungen. Samtidigt är det hälsosamt för alla bibelläsarna att inse att språk alltid handlar om dräkt, en dräkt som ser olika ut för olika folk. Det vi söker ligger bortom orden.

Författaren Olof Lagercrantz skriver om det språk som gick förlorat, Adamspråket, som utmärktes av att varje ord svarade exakt mot sitt innehåll. Det språk vi har kvar är hopplöst oprecist. Det går inte att förneka att de manliga dragen dominerar i Bibeln. Men räcker å andra sidan ett ”hen” till för att bredda synfältet? Ofta framförs finskans könsneutrala ”hän” som den goda och oproblematiska parallellen. Men är den allmänna förståelsen av Jumala och Gud ändå så annorlunda mellan de finsk- och svenskspråkiga i vår tvåspråkiga folkkyrka? Det skulle i så fall betyda att vi har skillnader i gudsuppfattningen mellan språkgrupperna som bottnar i ren lingvistik. Så verkar det inte vara.

Det handlar om mera än ett pronomen. Om hen utses till den stora snubbelstenen blir resan mot Gud bara ett stillastående käbbel i diket. Gud blir inte enbart feminin med hen – men inte heller enbart maskulin utan det. Också nu är Gud hönan som samlar sina kycklingar under vingen, modern som tröstar. Gud är inte människa. Människan är däremot Guds avbild och allt i henne bär ett avtryck av den storhet vi inte kan begripa.

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17