MÄnga vÀgar in till kyrkan

23.01.2018
LEDARE. Sträckan till till det bibliska Palestina blir allt längre att vandra tillbaka till. Den är en utmaning för varje predikant, för varje bibelläsare som tvingas gräva igenom lager efter lager av tid och förståelse av omvärlden.

Och samtidigt som kyrkan håller fast vid synen att gudstjänsten är församlingens hjärta blir gudstjänsten också, fastän viktig, allt svårare att ta till sig. Balansen mellan att rucka på gudstjänstens former och utmaningen att förklara den utan att därmed kväva själva livet i den är oerhört svår. Medlemmarna behöver också andra möjligheter att ta sig in i gemenskapen.

Kyrka måste nämligen levas. Det är en av grundförutsättningarna för att man i något skede ska upptäcka att det förhållande man har till den kanske kunde kallas kärlek. Kärlek utan vardag är verklighetsfrämmande fantasier. Och därför är vardagsingångarna, köksvägarna om man så vill, så oerhört viktiga för kyrkan. Utan dem förblir kyrkdörren ofta stängd för alldeles för många medlemmar.

En av dessa slussar fyller femtio i dagarna. Kp har lyft fram Ungdomens Kyrkodagar många gånger, och gör det med särskild glädje också nu när stiftets egen ungdomsriksdag jubilerar. Gammal har den inte blivit. Tack och lov har UK vänligt men bryskt ”puttat ut” gammelfolket till andra arenor när de uppnått mogen ålder. Det systemet har verkat positivt på två sätt.

Dels har beslutsfattarna slagit vakt om arenan, så att de som diskuterar är de unga – just då –utan förlamande dethärharviredanvaritmedom-generationer. Dels har de mognande ungdomarna fått den välbehövliga pushen ut i andra vatten, som ansvarstagare i kyrkan.

Femtioårshistoriken över UK är ett tydligt vittnesbörd om vilken betydelse den årliga samlingen har och har haft för stiftet. De röster som hörts i sammanhangen har många gånger ekat vidare i predikstolar, vid mötesbord och i olika medier. Som fostrare saknar Ungdomens kyrkodagar motstycke inte bara i stiftet, utan i hela rikskyrkan.

Fostran gäller inte bara det rent kyrkliga. Stefan Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkans central för den svenska verksamheten, lyfter fram den viktiga aspekten som gäller mötet med det ovana, okända och rentav otänkbara. I fem decennier har unga från olika håll och sammanhang fått en glimt av hur ”de andra” har det och tänker. Förmågan att hantera våra olikheter är en överlevnadsfärdighet för kyrkan i dag. Den är för viktig för att lämnas enbart till biskopar, präster och kyrkopolitiker.

Tack UK, för att du håller vår själ ung. Vi behöver dig!

May Wikström

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkĂ€t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Valpanelerna har varit för snälla, säger Kari Latvus och hoppas på vassare frågor inför andra omgången.

Analys. Kari Latvus tror att ärkebiskopsvalets andra valomgång blir mycket jämn, men att biskop Tapio Luoma har ett litet försprång. Han hoppas på vassare frågor inför andra omgången. 8.2.2018 kl. 17:34
Det ser ut att bli en spännande andra omgång i ärkebiskopsvalet. Vem ärver Heli Inkinens, Ville Auvinens och Ilkka Kantolas röster?

Ă€rkebiskopsval. Borgå stifts biskop Björn Vikström och Esbo stifts biskop Tapio Luoma har gått vidare till ärkebiskopsvalets andra omgång. – Nu gäller det att kavla upp ärmarna, säger biskop Björn Vikström. 8.2.2018 kl. 15:05
Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han har också skrivit thrillers.

psykopater. Beteendevetaren Thomas Erikson menar att vi träffar så många personer med psykopatiska drag att vi måste klara av att känna igen dem. 2.2.2018 kl. 09:20
Ilkka Kantolas kandidatur i ärkebiskopsvalet väckte förvåning i vissa kretsar. "Kyrkan är mitt hem" säger han själv.

Ă€rkebiskopsval 2018. Ilkka Kantola är redo att förena sina riksdagserfarenheter och sin kärlek till kyrkan i en comeback i kyrkans lila. 30.1.2018 kl. 15:17
UK:s presidium, från vänster Ossian Beukelman, Kajsa Lassila, Fredrik Kass (KCSA) och Måns Vikström.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomsarbete och fred är i fokus när UK jubilerar. Ordförandeklubban svingas av Kajsa Lassila. 26.1.2018 kl. 11:29
Ville Auvinen talar flytande svenska tack vare studierna vid Åbo Akademi.

Ă€rkebiskopsval 2018. Ville Auvinen har klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte ‹definieras av det han motsätter sig, utan av det han tror att vi behöver. 26.1.2018 kl. 09:08

stĂ€llningstagande. Det kokar i stiftsfullmäktige i Helsingfors. Det här på grund av att stiftsfullmäktigeordförande Johanna Korhonen gått ut i offentligheten med sina frågor kring Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos kreditkortsanvändning. 21.2.2018 kl. 09:06

samarbetsförhandlingar. Nykarleby församling avslutade sina samarbetsförhandlingar. 21.2.2018 kl. 08:56

kyrkoherdeinstallation. Vasa svenska församlings nya kyrkoherde Mikael Forslund installerades på söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn Vikström. 24.1.2018 kl. 09:56