Många vägar in till kyrkan

23.01.2018
LEDARE. Sträckan till till det bibliska Palestina blir allt längre att vandra tillbaka till. Den är en utmaning för varje predikant, för varje bibelläsare som tvingas gräva igenom lager efter lager av tid och förståelse av omvärlden.

Och samtidigt som kyrkan håller fast vid synen att gudstjänsten är församlingens hjärta blir gudstjänsten också, fastän viktig, allt svårare att ta till sig. Balansen mellan att rucka på gudstjänstens former och utmaningen att förklara den utan att därmed kväva själva livet i den är oerhört svår. Medlemmarna behöver också andra möjligheter att ta sig in i gemenskapen.

Kyrka måste nämligen levas. Det är en av grundförutsättningarna för att man i något skede ska upptäcka att det förhållande man har till den kanske kunde kallas kärlek. Kärlek utan vardag är verklighetsfrämmande fantasier. Och därför är vardagsingångarna, köksvägarna om man så vill, så oerhört viktiga för kyrkan. Utan dem förblir kyrkdörren ofta stängd för alldeles för många medlemmar.

En av dessa slussar fyller femtio i dagarna. Kp har lyft fram Ungdomens Kyrkodagar många gånger, och gör det med särskild glädje också nu när stiftets egen ungdomsriksdag jubilerar. Gammal har den inte blivit. Tack och lov har UK vänligt men bryskt ”puttat ut” gammelfolket till andra arenor när de uppnått mogen ålder. Det systemet har verkat positivt på två sätt.

Dels har beslutsfattarna slagit vakt om arenan, så att de som diskuterar är de unga – just då –utan förlamande dethärharviredanvaritmedom-generationer. Dels har de mognande ungdomarna fått den välbehövliga pushen ut i andra vatten, som ansvarstagare i kyrkan.

Femtioårshistoriken över UK är ett tydligt vittnesbörd om vilken betydelse den årliga samlingen har och har haft för stiftet. De röster som hörts i sammanhangen har många gånger ekat vidare i predikstolar, vid mötesbord och i olika medier. Som fostrare saknar Ungdomens kyrkodagar motstycke inte bara i stiftet, utan i hela rikskyrkan.

Fostran gäller inte bara det rent kyrkliga. Stefan Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkans central för den svenska verksamheten, lyfter fram den viktiga aspekten som gäller mötet med det ovana, okända och rentav otänkbara. I fem decennier har unga från olika håll och sammanhang fått en glimt av hur ”de andra” har det och tänker. Förmågan att hantera våra olikheter är en överlevnadsfärdighet för kyrkan i dag. Den är för viktig för att lämnas enbart till biskopar, präster och kyrkopolitiker.

Tack UK, för att du håller vår själ ung. Vi behöver dig!

May Wikström
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00