Högre krav på toppen hör till

17.01.2018
LEDARE. Kritiken mot Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos företagsverksamhet och kreditkortsanvändning innan han blev biskop djupnar.

Stiftsfullmäktiges ordförande Johanna Korhonens lista på frågor kring ekonomiska oklarheter har fått både ärkebiskop Kari Mäkinen och Helsingfors samfällighet att reagera med tydliga signaler om att det här måste redas ut. Ledningsgruppen för samfälligheten beslöt i slutet av förra veckan att anlita hjälp för att se över sin ekonomiövervakning – framför allt för att följa med hur kreditkorten används. I den stora samfälligheten finns det flera hundra kreditkort i bruk, och det är helt klart att den interna övervakningen av varje kvitto och transaktion kan brista. Det är bra att systemen ses över.

Den svårare frågan handlar om ett allmänt förtroende som fått sig en rejäl törn. Ingen ska dömas i förtid och Teemu Laajasalo har som individ rätt att både förklara och ställa till rätta. Juridiskt sett är en del på listan inte heller straffbart. Problemet är den moraliska trovärdigheten, och ett etiskt ansvarstagande som inte rimmar med positionen och uppgiften. Också upprepat och oavsiktligt slarv som inte ses över motsvarar den bibliska bilden av den dåliga förvaltaren. Det handlar inte bara om fiffel. Det krävs mer av den som är i toppen, framför allt i ett ämbete som handlar om att tala om livets rätt och fel.

Tyvärr gick det alltså snett. Det finns inget annat sätt att säga det – och det har kyrkan gjort. Hur personen Teemu Laajasalo tacklar det återstår att se.

Finland bröstar sig över en låg korruption. Men klyftan mellan juridiskt och etiskt handlande verkar ha djupnat också hos oss. En riksåklagare som döms för jäv återinträder i sin post ”för att hans insatser behövs så väl”. En full riksdagsman gör fysiska övergrepp i korridoren medan alkoholdebatten pågår i plenisalen. Allt kan inte dömas och bestraffas. Men varför töjs gränserna bara för att det präntade ”nej:et” saknas?

Korruptionens väsen handlar inte om de särskilt onda och dåliga människorna, fastän det är lätt att tänka så. Korruption handlar om att något förändrats i den gemensamma uppsättningen normer för hur det är tillåtet att handla mot andra eller för att uppnå vissa mål eller fördelar.

När osunda beteenden ”bara händer”, utan att någon ingriper genast och nämner saker vid dess rätta namn, stärks en tystnadskultur som undergräver något så gammalmodigt men ändå välbehövligt som ”den allmänna moralen”. Många har protesten i ryggmärgen – men rädslan för att trampa in på den heliga individualismen gör ibland att försiktigheten slår till också när en befogad indignation vore helt på sin plats.

Därför är det viktigt att Laajasalos kvitton och fakturor reds ut ordentligt. Det drar en gräns och är enda sättet för kyrkan att hålla rent i systemen. Det är också enda sättet för Laajasalo själv att gå vidare.

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00