Ett minnesår som förpliktar

09.01.2018
LEDARE. Vi visste ju att det låg bakom kröken, året när det var dags att lämna festen och jublet och se tillbaka på det dystra kapitel i Finlands historia som handlar om strider, våld, splittring och hämnd.

Ändå är det onekligen en kalldusch att fördjupa sig i händelserna 1918 och det som numera anses neutralt att kalla det finska inbördeskriget. För så var det. Trots att det fanns inblandning i striderna både från ryskt och tyskt håll, så handlade det om att finländare vände vapen mot varandra. Alla de grymma ingredienserna fanns med, allt det sämsta människan kan prestera: Upplopp och lynchning. Mord på civila. Fångar som frigavs bara för att bli skjutna i ryggen när de flydde. Domstolar som inte var värda sitt namn, eftersom de saknade offentlig insyn och opartisk behandling av de offer de dömde – ofta till en snabb död, som kallades avrättning men som i själva verket var mord.

Ibland gick skiljelinjen mellan släkter och familjer. Totalt krävde kriget cirka 35 000 liv, i röd terror, i regelrätta strider, i vit hämnd.

Vår historia är inte bättre än de kollapsade demokratier vi nu förfasar oss över i Mellanöstern eller andra delar i världen. Ändå – och i själva verket just därför – är 1918 ett viktigt år att minnas hundra år senare. Märkesåret kommer med en implicit uppmaning att aldrig låta det ske igen.

Också kyrkan har orsak att minnas, för inte heller den gick fri från att ha misslyckats med att hela och försona i stället för att splittra och fjärma. Församlingarna har uppmanats att uppmärksamma inbördeskriget genom att ordna minnesgudstjänster söndagen den 11 mars. Ärkebiskop Kari Mäkinen inleder minnesåret för den evangelisk-lutherska kyrkans del om en dryg vecka vid en samling i Berghälls kyrka. Samlingen är ett led i en process som bär namnet Sovinto-Försoning. Just vid den här tiden, i januari 1918, bröt kriget ut, med en blodig vår som följd.

Kyrkan har valt att använda sig av termen ”inbördeskriget”. Intentionen är att inte enbart förstå det som hände, utan också att aktivt bygga vägar för framtiden – vägar som gemensam hågkomst också ska kunna leda bort från polarisering.

I bakhuvudet ringer frågan: Kunde det hända igen? Har vi det inte bättre nu? Vet vi inte bättre? Är vi inte bättre?

Tiden i den nyutropade republiken Finland präglades av ekonomiska problem. Många gick hungriga samtidigt som andra hade det väl ställt. Det rådde en samhällelig maktobalans, där missnöjet och en allmän oro fångades upp i en ohelig allians av militära och politiska ambitioner.

Samhällsklyftor. Oro. Missnöjespolitik. Visst finns alla dessa kvar som utmaningar också i dag. Därför är det skäl att minnas.

May Wikström
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

ärkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

ärkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

ärkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkät. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47

jämlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15