De kommer hem igen till jul

13.12.2017
LEDARE.

Utlandsfinländarna är en grupp som är spridd över hela världen. Siffran varierar beroende på hur man vill räkna dem. Etniska finländare, från första till fjärde generationen, uppgår till 1,6 miljoner. Av dem är nästan lika många som finlandssvenskarna finländska medborgare. Årligen flyttar 10 000 nya finländare utomlands. Den evangelisk-lutherska kyrkan har i dag arbete bland utlandsfinländarna i 37 länder. Församlingarna och grupperna ser väldigt olika ut, både i åldersstruktur och storlek. I vissa av de gamla emigrantländerna, som till exempel Australien, är Finlandskopplingen en rest av sextiotalets stora arbetsemigration. I andra länder ser man en ny generation utlandsfinländare. Det handlar om unga, välutbildade, språkkunniga finska medborgare som flyttar antingen ensamma eller med sina familjer för att jobba som experter inom olika branscher. Det här syns till exempel i Kalifornien, där dataföretagen suger till sig arbetskraft. Allt fler unga studerar också numera utomlands, och många av dem åker inte hem igen när de fått sin examen.

Så varför kyrkan? I en värld där resande och internationell rörlighet är allt mer naturlig, behövs den? Folk är språkkunniga och en mångfald av medier, inte minst de sociala, gör att skotten mellan olika kulturer inte längre är så täta som förr. Det borde vara lätt att smälta in i en lokal församling.

Så är det också. Kyrkans utlandsarbete bland finländare räknar i dag även med det här. I arbetet lyfts det också fram hur en uppgift är att visa på hur kyrkan i världen erbjuder hem också i de nya länderna. Ändå är det betydelsefullt att den evangeliska-kyrkan i Finland håller kvar kontakten med dem som har flyttat ut. En stor del av folket i folkkyrkan finns faktiskt utomlands. De möter upp just den här tiden, till julsångsträffar och julkyrka i en miljö långt hemifrån. Många ”kommer hem till jul” på det här sättet. Och många av dem värderar, kanske mer än någonsin, till exempel den kristna fostran som kyrkan kan hjälpa dem att ge vidare till sina barn. Rörligheten gäller åt alla håll. Finländarna i världen är en resurs som kan bidra med något i sin kyrka, inte minst när och om de vänder hem igen. Där kan de, tillsammans med nyinflyttade finländare, luckra upp en tillsvidare rätt heterogen bild av kyrkan. Tyvärr har den resursen inte tagits till vara så som den kunde, och det här är också en av utlandsarbetets nya perspektiv.

Returen är nämligen inte lätt. Det vittnar många återvändare om. Bland kallduscharna både barn och vuxna möter efter några år utomlands finns allt ifrån misstro, avundsjuka till totalt ointresse. Barn som själva bott i de länder klassen läser om i geografi eller historia låter bli att korrigera ens rena felaktigheter för att inte skilja ur.

I själva verket är ointresset kanske det värsta. Det signalerar att erfarenheter man har inte har någon betydelse. Särskilt kyrkan har inte råd att signalera till någon att det kvittade att man kom hem igen.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17