Blyg, ärrad och full med berättelser

23.11.2017
KOLUMN.

Häromdagen pratade jag med en bekant som i högstadiet gjorde ett kort vikariat som modersmålslärare i min klass. Hon berättade att hon av sin föregångare uppmuntrats att göra ett lästest med mig, eftersom jag var så tyst i klassen.

Ett lästest! sa jag, utom mig av förvåning. Jag som läst flytande sedan jag var sex kunde inte i mina vildaste fantasier föreställa mig att min ungdoms paralyserande blyghet också påverkade lärarnas uppfattning om min läsförmåga.

Ändå vet jag att jag levt med de där bilderna i mitt eget huvud. Att blyg betyder trög, försiktig, tråkig, saknar humor. Blyg är lika med ointressant.

Jag började på allvar kämpa med min blyghet under mitt tidiga yrkesliv. Jag skaffade mig en journalistidentitet, och då vågade jag nästan vad som helst. Småningom förändrades mitt privatjag. Jag krossade ett skal och blev som jag alltid varit inuti, men sällan vågat vara utanpå: spontan, glad och öppen.

Fortfarande kommer bakslag. Känner jag mig hotad och osäker retirerar jag in i min gamla roll och blir tyst och tillbakadragen. Den som inte pratar drar inte blickarna till sig. Den som är tyst kan inte säga något fel.

Men jag är också glad över min blyghet. Den har lärt mig att observera. Jag är de stela leendenas och de bortvända blickarnas uttydare. Jag dras till dem som sträcker fram sina såriga hjärtan. Jag känner mig bekvämast när vi sitter på rad och jämför skador och ärr.

Ärren är våra liv. Visar jag mitt så visar du ditt. Okej?

Sofia Torvalds
På webbsidan totuusvapauttaa.fi kan man ta del av berättelser om övergrepp i kyrkliga miljöer.

upprop. #sanningenbefriar heter kampanjen som samlar in berättelser om övergrepp och trakasserier i församlingar och kyrkliga sammanhang. 12.12.2017 kl. 09:00
Det var festdag när barnhemmet Dikoni återinvigdes efter renoveringen.

viborg. Skyddshemmet Dikoni i Viborg invigdes för några veckor sedan och glädjen var total. Kyrkpressen var med. 6.12.2017 kl. 12:48
Tapio Luoma, Björn Vikström, Heli Inkinen, Ville Auvinen eller Ilkka Kantola är vår nya ärkebiskop.

ärkebiskopsval. Det kommer antagligen att behövas en andra omgång i ärkebiskopsvalet. Det är också sannolikt att Esbobiskopen Tapio Luoma är av de två som går till andra omgången. Åtminstone om man får tro på stödet just nu. 5.12.2017 kl. 14:38

Dammenbrister. 29.11.2017 kl. 11:23
#dammenbrister avslöjar också trakasserier i kyrkliga sammanhang.

Trakasserier. Också i kyrkan och i kyrkliga sammanhang sker sexuella övergrepp och trakasserier. 29.11.2017 kl. 11:03

Trakasserier. Skammen ska placeras där den hör hemma. Inte hos den som fick sina gränser överträdda, utan hos den som överträdde gränserna. 29.11.2017 kl. 09:55
Tro är mer än försanthållande, säger Bibeln. Men myndigheterna väljer ändå att mäta kunskap.

asylpolitik. Asylsökande som blivit kristna måste utvärderas, men hur kan man mäta tro? Hundratals asylsökande i Finland har döpts och på Migrationsverkets och rättsväsendets lott faller att utvärdera äktheten i deras omvändelse. 24.11.2017 kl. 09:48

äktenskapsfrågan. I en insändare riktad till svenskspråkiga dagstidningar i Finland meddelar 45 präster i Borgå stift att de vill stå för det som varit kyrkans traditionella äktenskapslära. Prästerna säger i insändaren att de inte i något skede kan börja viga eller välsigna samkönade par oberoende av vilka beslut kyrkan kommer att fatta. 25.11.2017 kl. 10:59
Mari Turunen har intervjuat 31 invandrare som konverterat från islam till kristen tro. Intervjuerna har hon sammanställt i boken Kääntyneet.

flyktingar. I sexton år har Nordkorea toppat listan över länder där kristna har svårast att leva. Men nu riskerar Afghanistan att gå förbi. Det beror inte på att förhållandena i Nordkorea förbättrats. 24.11.2017 kl. 09:48

flyktingar. Utvisningshotet mot den kristna afghanska konvertiten som suttit i polisförvar i Krämertskog i Helsingfors är avvärjt, åtminstone tillfälligt. 22.11.2017 kl. 11:26

Lappo. En konflikt om varifrån Lappo stifts domkapitel ska sköta sitt arbete har pågått i åratal. 7.12.2017 kl. 14:41

Reformationen. Vatikanen har reformationsåret till ära gett ut ett frimärke som föreställer reformatorerna Martin Luther och Philipp Melanchton knäböjande vid Jesus kors. 5.12.2017 kl. 14:56

Rädsla. Över hälften av finländarna är rädda för att tvingas tillbringa sin ålderdom ensamma. 30.11.2017 kl. 15:06