Blyg, ärrad och full med berättelser

23.11.2017
KOLUMN.

Häromdagen pratade jag med en bekant som i högstadiet gjorde ett kort vikariat som modersmålslärare i min klass. Hon berättade att hon av sin föregångare uppmuntrats att göra ett lästest med mig, eftersom jag var så tyst i klassen.

Ett lästest! sa jag, utom mig av förvåning. Jag som läst flytande sedan jag var sex kunde inte i mina vildaste fantasier föreställa mig att min ungdoms paralyserande blyghet också påverkade lärarnas uppfattning om min läsförmåga.

Ändå vet jag att jag levt med de där bilderna i mitt eget huvud. Att blyg betyder trög, försiktig, tråkig, saknar humor. Blyg är lika med ointressant.

Jag började på allvar kämpa med min blyghet under mitt tidiga yrkesliv. Jag skaffade mig en journalistidentitet, och då vågade jag nästan vad som helst. Småningom förändrades mitt privatjag. Jag krossade ett skal och blev som jag alltid varit inuti, men sällan vågat vara utanpå: spontan, glad och öppen.

Fortfarande kommer bakslag. Känner jag mig hotad och osäker retirerar jag in i min gamla roll och blir tyst och tillbakadragen. Den som inte pratar drar inte blickarna till sig. Den som är tyst kan inte säga något fel.

Men jag är också glad över min blyghet. Den har lärt mig att observera. Jag är de stela leendenas och de bortvända blickarnas uttydare. Jag dras till dem som sträcker fram sina såriga hjärtan. Jag känner mig bekvämast när vi sitter på rad och jämför skador och ärr.

Ärren är våra liv. Visar jag mitt så visar du ditt. Okej?

Sofia Torvalds
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00