LĂ„t barn vara barn

16.11.2017
INKAST.

Jag framhåller ofta att barn ska fritt få prata högt och leka under gudstjänster. Om vi vill att barn ska delta i gudstjänsten tror jag nämligen att vi inte kan kräva att de ska bete sig som vuxna. Barnen bör istället tillåtas vara barn, och jag tror att de unika bidrag som de kan ge till gudstjänsten då framträder. Jag har åtskilliga exempel, men jag vill nämna ett bidrag som min dotter Lea kom med när hon var två.

Lea var van att röra sig fritt i kyrkorummet. Inte sällan brukade hon gå eller springa omkring när det var gudstjänst och ofta kunde församlingen plötsligt höra henne skratta till. Trots att församlingen välkomnade Leas (och andra barns) uppsåt, tyckte jag att hon en söndag var onödigt stökig när de avlidna räknades upp. Eftersom jag ville att hon skulle ge de anhöriga ro, tog jag henne åt sidan och bad henne vara tyst en stund.

Jag såg att Lea blev olycklig för att hon inte fick springa omkring som vanligt. Därför förklarade jag för henne: ”Just nu finns det många i kyrkan som är ledsna eftersom de som de älskar har dött. De är nu i himlen med Jesus.”

Lea tittade förvånat på mig. Hon hade förstått att Jesus är så att säga ”osynlig”, men det här var första gången hon förstod att man kunde vara hos Jesus. Hon frågade ”Är de hos Jesus?”, och jag svarade: ”Ja, jag tror det. Och de har det säkert bra”. Sedan tillade jag: ”Men fastän de har det bra så saknar många dem. De är här i kyrkan med oss och är ledsna just nu. Därför är vi nu ledsna med dem. Men om en liten stund är det viktigt att du fortsätter att skratta och springa omkring här i kyrkan, så att de som är ledsna kan bli glada igen. Det är din uppgift här i kyrkan.”

Lea tog då en paus i leken och satt istället alldeles stilla och tyst tillsammans med mig, lyssnande på namnen som lästes upp.

Så fort jag sa att hon fick springa omkring igen, så sprudlade glädjen ur henne. Hon gick då ut i kyrksalen och skrattade och dansade så att alla i församlingen kunde se henne. Jag tror hon aldrig dansat så vackert och jag kunde se att församlingen uppskattade hennes glädje.

Jag vet inte vad de anhöriga till de avlidna tänkte när de såg Lea. Men jag vågar hoppas att hennes dans kunde hjälpa dem att föreställa sig glädje bortom graven. Jag vågar till och med hoppas att de kunde föreställa sig att deras anhöriga dansade bredvid Lea med samma iver som hon hade. Jag vågar hoppas att hon med sin glädje kunde skänka dem tröst.

En hoppfull och tröstande glädje är bara ett av de bidrag som barnen kan förmedla i gudstjänsten. Att tvinga barnen att sitta stilla i kyrkbänken skulle därför vara att missunna församlingen den lärdom som de kan skänka oss.

Fredrik Portin

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02

dop. En frikyrka i Uleåborg, Oulun Lähetysseurakunta, har under de senaste åren ibland döpt församlingsmedlemmar under ordinarie öppettider i den kommunala simhallen i Raksila. 10.1.2018 kl. 09:09