LĂ„t barn vara barn

16.11.2017
INKAST.

Jag framhåller ofta att barn ska fritt få prata högt och leka under gudstjänster. Om vi vill att barn ska delta i gudstjänsten tror jag nämligen att vi inte kan kräva att de ska bete sig som vuxna. Barnen bör istället tillåtas vara barn, och jag tror att de unika bidrag som de kan ge till gudstjänsten då framträder. Jag har åtskilliga exempel, men jag vill nämna ett bidrag som min dotter Lea kom med när hon var två.

Lea var van att röra sig fritt i kyrkorummet. Inte sällan brukade hon gå eller springa omkring när det var gudstjänst och ofta kunde församlingen plötsligt höra henne skratta till. Trots att församlingen välkomnade Leas (och andra barns) uppsåt, tyckte jag att hon en söndag var onödigt stökig när de avlidna räknades upp. Eftersom jag ville att hon skulle ge de anhöriga ro, tog jag henne åt sidan och bad henne vara tyst en stund.

Jag såg att Lea blev olycklig för att hon inte fick springa omkring som vanligt. Därför förklarade jag för henne: ”Just nu finns det många i kyrkan som är ledsna eftersom de som de älskar har dött. De är nu i himlen med Jesus.”

Lea tittade förvånat på mig. Hon hade förstått att Jesus är så att säga ”osynlig”, men det här var första gången hon förstod att man kunde vara hos Jesus. Hon frågade ”Är de hos Jesus?”, och jag svarade: ”Ja, jag tror det. Och de har det säkert bra”. Sedan tillade jag: ”Men fastän de har det bra så saknar många dem. De är här i kyrkan med oss och är ledsna just nu. Därför är vi nu ledsna med dem. Men om en liten stund är det viktigt att du fortsätter att skratta och springa omkring här i kyrkan, så att de som är ledsna kan bli glada igen. Det är din uppgift här i kyrkan.”

Lea tog då en paus i leken och satt istället alldeles stilla och tyst tillsammans med mig, lyssnande på namnen som lästes upp.

Så fort jag sa att hon fick springa omkring igen, så sprudlade glädjen ur henne. Hon gick då ut i kyrksalen och skrattade och dansade så att alla i församlingen kunde se henne. Jag tror hon aldrig dansat så vackert och jag kunde se att församlingen uppskattade hennes glädje.

Jag vet inte vad de anhöriga till de avlidna tänkte när de såg Lea. Men jag vågar hoppas att hennes dans kunde hjälpa dem att föreställa sig glädje bortom graven. Jag vågar till och med hoppas att de kunde föreställa sig att deras anhöriga dansade bredvid Lea med samma iver som hon hade. Jag vågar hoppas att hon med sin glädje kunde skänka dem tröst.

En hoppfull och tröstande glädje är bara ett av de bidrag som barnen kan förmedla i gudstjänsten. Att tvinga barnen att sitta stilla i kyrkbänken skulle därför vara att missunna församlingen den lärdom som de kan skänka oss.

Fredrik Portin

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

Ă€rkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prĂ€stvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

UtmĂ€rkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00