Vem köper en klockstapel?

14.11.2017
LEDARE.

Ett ombudsinitiativ som förföll i kyrkomötet är sitt snopna öde till trots ändå värt att stanna vid. Kanske mest av allt för att det ger uttryck för den långsamma och smärtsamma process inom den evangelisk-lutherska kyrkan som det är svårt att skapa rubriker kring i samma utsträckning som den känsloengagerande vigseldebatten.

Initiativet kom från ombudet Matti Perälä, som närmast uttryckte sin förtvivlan över att en fjärdedel av församlingsmedlemmarnas kyrkoskatt går till att upprätthålla väggar. Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan har uppskattningsvis 6 000 byggnader att sköta om. Samfälligheterna upprätthåller tillsammans 5 000 av dem. I buketten ingår cirka 800 kyrkor, 250 kapell, 325 klockstaplar och 125 begravningskapell. Samtidigt som det nu är ett måste att göra sig av med fastigheter saknar församlingarna sakkunskap. Peräläs initiativ speglar den uppgivenhet och villrådighet som finns i många församlingsekonomier just nu. Hur gör man för att avyttra? För vem köper väl en klockstapel? Eller säljer?

Tills nu, ungefär, har systemet fungerat. Församlingarna har burit både det gemensamma, Kyrkans centralfond, och det egna. Men nu räcker det här inte längre till. Behovet av samordning på lokalplanet är skriande. Och blickarna vänds också mot den överbyggnad kyrkan har skapat.

Men det är inte så lätt att hitta rätt plattform för att ta itu med de ekonomiska utmaningarna, särskilt inte när en handfull församlingar ska sätta sig ner och fundera över hur kyrkan på deras ort ska se ut i framtiden. För även om de enskilda församlingarna, vilket inte alltid är så lätt, hittar ett samförstånd och vill rationalisera – ja, så sitter de ändå där med sina kyrkor och klockstaplar.

Hur svårt det än är så måste det ändå bli en förändring, för så här kan det inte fortsätta.

Vid sidan av vigseldiskussionen löpte det därför ett allvarsamt stråk om en ny ekonomisk ordning i höstens kyrkomöte. Den tog sig uttryck inte minst i det överraskande betänkandet från ekonomiutskottet, som föreslog att avgiften till Kyrkans centralfond sänks med en procentenhet redan år 2018. För enskilda församlingar och samfälligheter är det en betydande slant över i budgeten.

Ännu mer handlar det om en markering: Alla nivåer måste tänka om, tänka nytt. I samma utlåtande fanns också ett eko av ombudet Peräläs hjärtefråga. Utskottet efterlyser ett projekt med stöd och rådgivning till dem som sitter på ekonomiska poster och ofta ensamma ska utvärdera församlingens livskraft och framtidsutsikter.

Det ekonomiska ekosystemet i kyrkan håller inte längre. Det sker en förändring, där allt inte behöver vara av ondo. I den här processen behöver de som sitter i nyckelpositionerna allt stöd och råd de kan få.

May Wikström

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkĂ€t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Valpanelerna har varit för snälla, säger Kari Latvus och hoppas på vassare frågor inför andra omgången.

Analys. Kari Latvus tror att ärkebiskopsvalets andra valomgång blir mycket jämn, men att biskop Tapio Luoma har ett litet försprång. Han hoppas på vassare frågor inför andra omgången. 8.2.2018 kl. 17:34
Det ser ut att bli en spännande andra omgång i ärkebiskopsvalet. Vem ärver Heli Inkinens, Ville Auvinens och Ilkka Kantolas röster?

Ă€rkebiskopsval. Borgå stifts biskop Björn Vikström och Esbo stifts biskop Tapio Luoma har gått vidare till ärkebiskopsvalets andra omgång. – Nu gäller det att kavla upp ärmarna, säger biskop Björn Vikström. 8.2.2018 kl. 15:05
Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han har också skrivit thrillers.

psykopater. Beteendevetaren Thomas Erikson menar att vi träffar så många personer med psykopatiska drag att vi måste klara av att känna igen dem. 2.2.2018 kl. 09:20
Ilkka Kantolas kandidatur i ärkebiskopsvalet väckte förvåning i vissa kretsar. "Kyrkan är mitt hem" säger han själv.

Ă€rkebiskopsval 2018. Ilkka Kantola är redo att förena sina riksdagserfarenheter och sin kärlek till kyrkan i en comeback i kyrkans lila. 30.1.2018 kl. 15:17
UK:s presidium, från vänster Ossian Beukelman, Kajsa Lassila, Fredrik Kass (KCSA) och Måns Vikström.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomsarbete och fred är i fokus när UK jubilerar. Ordförandeklubban svingas av Kajsa Lassila. 26.1.2018 kl. 11:29
Ville Auvinen talar flytande svenska tack vare studierna vid Åbo Akademi.

Ă€rkebiskopsval 2018. Ville Auvinen har klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte ‹definieras av det han motsätter sig, utan av det han tror att vi behöver. 26.1.2018 kl. 09:08

stĂ€llningstagande. Det kokar i stiftsfullmäktige i Helsingfors. Det här på grund av att stiftsfullmäktigeordförande Johanna Korhonen gått ut i offentligheten med sina frågor kring Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos kreditkortsanvändning. 21.2.2018 kl. 09:06

samarbetsförhandlingar. Nykarleby församling avslutade sina samarbetsförhandlingar. 21.2.2018 kl. 08:56

kyrkoherdeinstallation. Vasa svenska församlings nya kyrkoherde Mikael Forslund installerades på söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn Vikström. 24.1.2018 kl. 09:56