Vem köper en klockstapel?

14.11.2017
LEDARE.

Ett ombudsinitiativ som förföll i kyrkomötet är sitt snopna öde till trots ändå värt att stanna vid. Kanske mest av allt för att det ger uttryck för den långsamma och smärtsamma process inom den evangelisk-lutherska kyrkan som det är svårt att skapa rubriker kring i samma utsträckning som den känsloengagerande vigseldebatten.

Initiativet kom från ombudet Matti Perälä, som närmast uttryckte sin förtvivlan över att en fjärdedel av församlingsmedlemmarnas kyrkoskatt går till att upprätthålla väggar. Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan har uppskattningsvis 6 000 byggnader att sköta om. Samfälligheterna upprätthåller tillsammans 5 000 av dem. I buketten ingår cirka 800 kyrkor, 250 kapell, 325 klockstaplar och 125 begravningskapell. Samtidigt som det nu är ett måste att göra sig av med fastigheter saknar församlingarna sakkunskap. Peräläs initiativ speglar den uppgivenhet och villrådighet som finns i många församlingsekonomier just nu. Hur gör man för att avyttra? För vem köper väl en klockstapel? Eller säljer?

Tills nu, ungefär, har systemet fungerat. Församlingarna har burit både det gemensamma, Kyrkans centralfond, och det egna. Men nu räcker det här inte längre till. Behovet av samordning på lokalplanet är skriande. Och blickarna vänds också mot den överbyggnad kyrkan har skapat.

Men det är inte så lätt att hitta rätt plattform för att ta itu med de ekonomiska utmaningarna, särskilt inte när en handfull församlingar ska sätta sig ner och fundera över hur kyrkan på deras ort ska se ut i framtiden. För även om de enskilda församlingarna, vilket inte alltid är så lätt, hittar ett samförstånd och vill rationalisera – ja, så sitter de ändå där med sina kyrkor och klockstaplar.

Hur svårt det än är så måste det ändå bli en förändring, för så här kan det inte fortsätta.

Vid sidan av vigseldiskussionen löpte det därför ett allvarsamt stråk om en ny ekonomisk ordning i höstens kyrkomöte. Den tog sig uttryck inte minst i det överraskande betänkandet från ekonomiutskottet, som föreslog att avgiften till Kyrkans centralfond sänks med en procentenhet redan år 2018. För enskilda församlingar och samfälligheter är det en betydande slant över i budgeten.

Ännu mer handlar det om en markering: Alla nivåer måste tänka om, tänka nytt. I samma utlåtande fanns också ett eko av ombudet Peräläs hjärtefråga. Utskottet efterlyser ett projekt med stöd och rådgivning till dem som sitter på ekonomiska poster och ofta ensamma ska utvärdera församlingens livskraft och framtidsutsikter.

Det ekonomiska ekosystemet i kyrkan håller inte längre. Det sker en förändring, där allt inte behöver vara av ondo. I den här processen behöver de som sitter i nyckelpositionerna allt stöd och råd de kan få.

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17