Vem köper en klockstapel?

14.11.2017
LEDARE.

Ett ombudsinitiativ som förföll i kyrkomötet är sitt snopna öde till trots ändå värt att stanna vid. Kanske mest av allt för att det ger uttryck för den långsamma och smärtsamma process inom den evangelisk-lutherska kyrkan som det är svårt att skapa rubriker kring i samma utsträckning som den känsloengagerande vigseldebatten.

Initiativet kom från ombudet Matti Perälä, som närmast uttryckte sin förtvivlan över att en fjärdedel av församlingsmedlemmarnas kyrkoskatt går till att upprätthålla väggar. Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan har uppskattningsvis 6 000 byggnader att sköta om. Samfälligheterna upprätthåller tillsammans 5 000 av dem. I buketten ingår cirka 800 kyrkor, 250 kapell, 325 klockstaplar och 125 begravningskapell. Samtidigt som det nu är ett måste att göra sig av med fastigheter saknar församlingarna sakkunskap. Peräläs initiativ speglar den uppgivenhet och villrådighet som finns i många församlingsekonomier just nu. Hur gör man för att avyttra? För vem köper väl en klockstapel? Eller säljer?

Tills nu, ungefär, har systemet fungerat. Församlingarna har burit både det gemensamma, Kyrkans centralfond, och det egna. Men nu räcker det här inte längre till. Behovet av samordning på lokalplanet är skriande. Och blickarna vänds också mot den överbyggnad kyrkan har skapat.

Men det är inte så lätt att hitta rätt plattform för att ta itu med de ekonomiska utmaningarna, särskilt inte när en handfull församlingar ska sätta sig ner och fundera över hur kyrkan på deras ort ska se ut i framtiden. För även om de enskilda församlingarna, vilket inte alltid är så lätt, hittar ett samförstånd och vill rationalisera – ja, så sitter de ändå där med sina kyrkor och klockstaplar.

Hur svårt det än är så måste det ändå bli en förändring, för så här kan det inte fortsätta.

Vid sidan av vigseldiskussionen löpte det därför ett allvarsamt stråk om en ny ekonomisk ordning i höstens kyrkomöte. Den tog sig uttryck inte minst i det överraskande betänkandet från ekonomiutskottet, som föreslog att avgiften till Kyrkans centralfond sänks med en procentenhet redan år 2018. För enskilda församlingar och samfälligheter är det en betydande slant över i budgeten.

Ännu mer handlar det om en markering: Alla nivåer måste tänka om, tänka nytt. I samma utlåtande fanns också ett eko av ombudet Peräläs hjärtefråga. Utskottet efterlyser ett projekt med stöd och rådgivning till dem som sitter på ekonomiska poster och ofta ensamma ska utvärdera församlingens livskraft och framtidsutsikter.

Det ekonomiska ekosystemet i kyrkan håller inte längre. Det sker en förändring, där allt inte behöver vara av ondo. I den här processen behöver de som sitter i nyckelpositionerna allt stöd och råd de kan få.

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00