Att se med kärlekens ögon

09.11.2017
INKAST.

Kapsyler, fotbollskort, pokemons, frimärken eller autografer – barn kan samla på allt möjligt. Själv var jag måhända ett underligt barn – jag samlade på ögonmänniskor. Det fanns en lista på sådana längst bak i min första dagbok. Jag kunde inte då med ord formulera definitionen på en ögonmänniska, men jag visste utan tvekan när jag hittat en. Det var människor som såg, som hade en bekräftande blick. Listan var inte lång, och några av personerna hade jag aldrig ens pratat med, det behövdes inte.

Vi vet idag att den bekräftande blicken är helt avgörande för att barn skall utvecklas till sunda och stabila människor. Ett litet barn söker förälderns blick många gånger per minut. Jag sörjer och oroas över de barn som gång på gång söker, men inte hittar den bekräftande blicken eftersom föräldern har ögonen fästa på sin mobiltelefon eller barnvagnen är vänd mot färdriktningen istället för mot den som skjuter vagnen.

Att se någon i ögonen är djupt intimt, förälskelser kan uppstå så, vid första ögonkastet. Men det finns andra sorters blickar, hotfulla och krävande. Det är stor skillnad på att spänna ögonen i någon eller modigt och öppet möta någons blick. Många djur och människor uppfattar det som hotfullt med direkt ögonkontakt. Det handlar om att mäta sina krafter. Ett mentalt chicken race där den som är fegast kapitulerar genom att vika undan med blicken.

Men så finns den andra sortens seende. Den mötande blicken som bekräftar utan att döma eller kräva. Människor vars liv präglas av bön och tystnad är ofta ögonmänniskor. Kanske det handlar om närvaro om gudstillvändhet. Att få möta en sådan blick ger både vila och kraft. Att vara sedd i kärlek gör att man med kärlekens ögon kan se.

Sofia Torvalds skriver i sin senaste bok ”Två kors och en fisk” att hon enklast förklarar hur det är att leva som kristen med att det är som att någon varje dag ser på en med en vänlig blick. Jag citerar fritt ur minnet.

Det seende ögat i en triangel är en vanlig symbol i våra kyrkor. Det behöver inte vara en skrämmande symbol, utan en av de vackraste, en påminnelse om att var och en av oss är sedd och bekräftad. En påminnelse att också vi kan ladda våra ögon med kärlek i mötet med våra medmänniskor. En blick kan säga mer än tusen ord. Ibland är det inget mer som behövs.

Katarina Gäddnäs
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37