Att se med kärlekens ögon

09.11.2017
INKAST.

Kapsyler, fotbollskort, pokemons, frimärken eller autografer – barn kan samla på allt möjligt. Själv var jag måhända ett underligt barn – jag samlade på ögonmänniskor. Det fanns en lista på sådana längst bak i min första dagbok. Jag kunde inte då med ord formulera definitionen på en ögonmänniska, men jag visste utan tvekan när jag hittat en. Det var människor som såg, som hade en bekräftande blick. Listan var inte lång, och några av personerna hade jag aldrig ens pratat med, det behövdes inte.

Vi vet idag att den bekräftande blicken är helt avgörande för att barn skall utvecklas till sunda och stabila människor. Ett litet barn söker förälderns blick många gånger per minut. Jag sörjer och oroas över de barn som gång på gång söker, men inte hittar den bekräftande blicken eftersom föräldern har ögonen fästa på sin mobiltelefon eller barnvagnen är vänd mot färdriktningen istället för mot den som skjuter vagnen.

Att se någon i ögonen är djupt intimt, förälskelser kan uppstå så, vid första ögonkastet. Men det finns andra sorters blickar, hotfulla och krävande. Det är stor skillnad på att spänna ögonen i någon eller modigt och öppet möta någons blick. Många djur och människor uppfattar det som hotfullt med direkt ögonkontakt. Det handlar om att mäta sina krafter. Ett mentalt chicken race där den som är fegast kapitulerar genom att vika undan med blicken.

Men så finns den andra sortens seende. Den mötande blicken som bekräftar utan att döma eller kräva. Människor vars liv präglas av bön och tystnad är ofta ögonmänniskor. Kanske det handlar om närvaro om gudstillvändhet. Att få möta en sådan blick ger både vila och kraft. Att vara sedd i kärlek gör att man med kärlekens ögon kan se.

Sofia Torvalds skriver i sin senaste bok ”Två kors och en fisk” att hon enklast förklarar hur det är att leva som kristen med att det är som att någon varje dag ser på en med en vänlig blick. Jag citerar fritt ur minnet.

Det seende ögat i en triangel är en vanlig symbol i våra kyrkor. Det behöver inte vara en skrämmande symbol, utan en av de vackraste, en påminnelse om att var och en av oss är sedd och bekräftad. En påminnelse att också vi kan ladda våra ögon med kärlek i mötet med våra medmänniskor. En blick kan säga mer än tusen ord. Ibland är det inget mer som behövs.

Katarina Gäddnäs

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02