Bjud hem och in i vÀrmen!

07.11.2017
LEDARE.

Förra helgen sökte sig tiotusentals finländare till kyrkogårdarna med gravljus i händerna och tändsticksasken i jackfickan. En kvart, en halvtimme max tog stunden av andakt och stillhet ute i mörkret och duggregnet. Men den var väl inprickad i programmet och bär en betydelse som allt fler värdesätter i ett hektiskt vardags- och helgliv.

Ljuständningen på alla helgons dag är folkets egen. På ett par decennier har finländarna skapat en stark ritual för åminnelse och tacksamhet. De har erövrat den helt utan handbok och liturgi. Även om de tända ljusen på gravarna på inget sätt står i strid med kyrkans förkunnelse, så är den kollektiva strömmen av ljuständare en icke-orkestrerad, ”vild” företeelse. Den är folkets uttryck för sin sorg och saknad, i en folkkyrka.

Ju mer också elementet av fest, glättighet och ljus – i form av ett långsamt inlånat och med vissa skavsår anpassat Halloweenfirande – slår rot, desto mer betydelse och tyngd får helgen när det också börjar handla om ett positivt lyft i höstmörkret: umgänge, glada barn, familjer, vänner. Alla helgons dag håller i själva verket på att segla upp som en av de riktigt stora helgerna. För en sekulariserad befolkning har allhelgona potential att få en större existentiell betydelse och tyngd än både jul och påsk, som bägge bottnar i kyrkans tusenåriga undervisning. Död, sorg och saknad är universella och behöver inte förkunnas eller läras ut för att kännas till.

Därför är det anmärkningsvärt att den lutherska kyrkan inte har tagit fasta mer än så här på den frivilliga, årliga folkvandringen till deras marker. Tvärtom har det tidvis funnits en viss teologisk skepsis till seden, och i vissa kretsar rentav ett förstulet mummel om självsnickrad folktro. En del församlingar håller jour och har öppna rum för kyrkogårdsbesökare, men inte alla.

Däremot har de flesta insett att saknaden behöver en konkret plats och kommit den till mötes på kyrkogårdarna. Det är fint att det finns minnesstenar, dit de som har sina anhöriga begravna på annan ort kan söka sig för att minnas och – det gammaldags ordet – hedra någon de mist.

Men det kunde vara mer. Öppna huset! Bjud in minnesvandrarna. Låt dem få komma in till det hus på vars bakgårdar de förrättar sin andakt på egen hand. Alla kyrkogårdar har inte en kyrka intill, men de flesta har något slag av utrymme.

Friheten i det hela är viktig. Det ska gå attkomma och gå som man vill. Det ska vara kort. Men det kan väl hända att den ensamma kvarten i kyrkogårdsmörkret gärna kompletteras med en kvart i kyrkan. Också den lutherska kyrkan har tagit i bruk de symboliska och ordlösa uttrycken: bönevandringar, ljuständningar, stationer, musikmeditationer. Använd dem! Behovet finns ju redan där. Varför inte låta strömmen av människor dra igenom det hem de tillhör?

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00