En sorg som drabbade alla

31.10.2017
Olyckan i Raseborg kastar en lång skugga av sorg över hela Svenskfinland.

Förra torsdagen var de förtvivlade frågornas dag. Vår son? Min storasyster? Mina vänner? Min grupp? Hade de suttit i det olycksdrabbade Masi-fordonet? Var fanns de nu? Levde de?

Timmarna innan beskeden kom att han, hon, de var okej var oändligt långa. För alltför många kom aldrig det lättade beskedet – i stället åtföljdes väntan av en sorg, som nu måste bearbetas länge. Den är personlig, för de familjer, vänner och släktingar som mist en ung människa. Vi sörjer med er. Vidden av er förlust kan vi aldrig känna, bara djupt beklaga. Sorgen är er, bara er och saknaden efter den människa ni har förlorat kan vi inte känna i våra tankar och kroppar.

Samtidigt drabbades hela Svenskfinland med en förödande kraft av kollisionen. Dragsvik brukar beskrivas som den finlandssvenska smältdegeln och i chockvågorna som gick längs med kusterna syntes det. Så många har varit där, så många har någon som är där, så många har nyss kommit därifrån eller är på väg dit – eller känner någon som är det.
I det läget var det bara riktigt att kyrkorna på de berörda orterna öppnade sina portar för sorgen, en efter en. Här hörde den hemma, här togs den emot. Det är en av församlingens uppgifter, och den saken noterades tacksamt av medlemmarna.

Det militära är strikt inrutat men också där ställs människan i centrum. Militärt är inte motsatsen till humant. Det hördes i de krackelerande rösterna bland förmännen på presskonferensen på torsdagsförmiddagen. När olyckan hade hänt avbröts övningarna, allt arbete koncentrerades på krisarbete och stöd. I ett sammanhang där närmare 1500 beväringar varje år frotteras mot varandra löper sorgebudet snabbt. Det var ingen hemlighet vilket fordon som inte återvände, eller vilken stuga vars bäddar blev tomma. De första på olycksplatsen fick ta hand om svårt sårade jämnåriga. Andra känner just nu medskuld, för att de själva inte satt i bilen. Händelsen var tung att bära också för dem i ansvarspositioner: stammisar, gruppchefer, undersergeanter. Nu om någonsin är det viktigt att Dragsvik har en militärpräst. Ett känt ansikte, en person som gått i samma skor att vända sig till i förtroende, någon som med trons språk kan tala öppet om de svåra saker i livet vi inte kan förutse och aldrig helt förbereda oss för. Militärpastor Markus Weckströms uppdrag har aldrig varit så tydligt som den här torsdagen.

För en månad sedan talade den nya brigadkommendören för Dragsvik, Arvi Tavaila, inför stiftets kyrkoherdar. Hans replik från den samlingen känns smärtsamt aktuell:”Det vi förbereder oss för vill vi inte att ska hända. Men beredskapen behöver finnas. Där ser vi kyrkan och kyrkans stöd som väldigt viktigt. I situationer där någon mist livet är militärprästernas arbete viktigt, i krig och i fred. Själv vill jag ha med kyrkans representant om jag måste gå till ett hem med ett sådant besked.”
Den dagen kom tyvärr i torsdags.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17