En molande oro i systemet

24.10.2017
LEDARE.

Församlingsreportaget i veckans tidning är ett besök i marginalen. Det är ett faktum att notera, av två skäl.

Dels är What You See inte What You Get, för att travestera den gamla IT-termen. Den församlingsgemenskap som presenteras med kyrkkaffe, nattvardsbord, präst med skrud och allt – är inte vad en högst vanlig, lagom oinsatt luthersk folkkyrkomedlem skulle kalla en ”vanlig” församling. En del går så långt att de inte ens kallar den en ”riktig” sådan. Halvar Sandells församling ställer absoluta krav på sina medlemmar i vissa tros- och åsiktsfrågor. Hur medlemmarna ställer sig till dem har konkreta följder för hur de tas emot i gruppen, till exempel vid nattvardsbordet. Hårt? Ja. Kärlekslöst? Stor risk. Konsekvent? Definitivt.

För det andra är det en marginaliserad grupp. Det här tycker den etablerade kyrkan varken om att höra eller erkänna. Men det är rejält att tala rentut. De här människorna ryms inte längre in i den stora och tillåtande gemenskapen. Det är ett resultat av deras obekväma åsikter och trosövertygelser, och eftersom detta är en självvald hållning så gör marginaliseringen dem inte till martyrer (vilket många i kyrketablissemanget är rädda för). Men devisen ”kom som du är” gäller likväl inte dem, åtminstone inte i folkkyrkan. De fasas ut. Inte bara med sitt bagage av otidsenlig kvinnosyn och sträng pietism – utan också med sin hängivenhet till kyrkan, sitt omsorgstagande och brinnande engagemang – ofta förvaltat i generationer. Borde inte det bekymra det sammanhang de lämnar mer än så här? Den vanliga kommentaren från de konservativa är att de inte blir hörda.

Nu vållar oliktänkarna snarast en oro i systemen och ett hotfullt bakgrundsmuller av medlemstapp, som gör att avhopp åtföljs av tigande tystnad.

Folkkyrkorna i Norden har brottats med sin trosopposition länge. Den är brokig, också hos oss. Det finns olika sätt att inte passa in i den breda mittenfåran. Lokalt kan det snabbt skära sig med församlingen om en grupp börjar prioritera karismatisk tro. Läromässigt skär det sig när vissa typer av högkyrklig ämbetssyn krockar med en kyrka som öppnar ämbetet för både män och kvinnor. Sinsemellan skär det sig också mellan de olika fraktionerna – så det är inte givet att en utbrytare finner en annan. På senaste tid har finländska grupperingar sakta hittat varandra. Det sker till exempel inom ramen för Finlands teologiska institut, där också de svenska laestadianerna gick med som nya medlemmar i våras. För folkkyrkan är det illa.

Utåt sett är allt bara tragiskt. En församlingsmedlem kan med fog känna sig både förvirrad och lurad. Sandell har själv verkat som präst i fyra decennier i en kyrka vars lära han ifrågasätter. Det är renhårigt att han erkänner att jobbade för lönen. Men hur håller då folkkyrkokritikernas angrepp på en kyrka som sägs göra detsamma för att behålla skattebetalare?

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17