Det som inte sÀgs, men finns

17.10.2017
LEDARE.

I all tysthet har en djupt rotad luthersk församlingsmedlem brevväxlat i flera år med den ortodoxa biskopen för Helsinfors. Avsändaren, Maj-Britt Palmgren, har ventilerat sina trosfrågor – och många gånger också sin stora besvikelse över den kyrka hon själv tillhör, sin kluvenhet inför den nyligen firade reformatorn Martin Luther, sin längtan efter det vackra, som inte pratas sönder utan upplevs i liturgi och handling. I dagarna utkom samtalen i en vacker liten bok, Himlafestens tid – brev till fader Ambrosius. Där kan också andra ta del av den inre resa hon gör. Och nej, storyn gick inte som förväntat: Palmgren konverterar inte, trots att hon fördjupar sig i den ortodoxa kyrkans lära med goda handledare som medvandrare. Hon väljer att stanna i den kyrka där hon vuxit upp och själv arbetat många år som sakkunnig på hög nivå.

Varför är det här intressant? Dels är den ”vilda” utgivningen av en privat korrespondens mellan två individer från två olika kyrkor oredigerad och inte ett uns tillrättalagd. Den röjer det som vanligen inte sägs högt, men i och med den privata karaktären är det också uppenbart att det inte handlar om att svartmåla eller föra en offentlig kampanj. En annan sak som tydligt slår emot är den andliga utsvultenhet brevskrivaren känner i sin egen kyrka, den som hon trots allt stannar i. Det finns dimensioner hon saknar.

Att de andliga uttrycken är mycket rikare i dofter, synintryck och färger i den ortodoxa kyrkan har sin historiska förklaring. Femhundra år av reformation och självpåtaget avskalande går inte att backa i en handvändning. Däremot finns det intressanta teman i brevväxlingen där brevskrivarna ocensurerat berättar om andliga uppenbarelser och förgrundsgestalter som i den prydliga lutherska tappningen oftast kategoriseras som udda med snudd på farliga. En sådan är till exempel den självutnämnda grekiska profeten Vassula Rydén, som säger sig få meddelanden från Jesus och gudsmodern Maria. De funderingar brevskrivaren delar med sig om henne är sådant som vanligtvis inte dyker upp i den teologiska allmändiskussionen. Varför? Det färdiga svaret – och i många fall helt befogade och i den kristna traditionen rotade – är att det gäller att vara försiktig med profetior och syner. De ska prövas noga, sägs det i Bibeln. Men försiktigheten kan också göra att många håller tyst om alla andliga funderingar av rädsla för att stämplas som svärmare eller heretiker. Det är lätt hänt att all kristen mystik åker ut i kylan.

Om lutherska församlingsledare vill ha en inblick i vad deras medlemmar också kan fundera på är boken här en hälsosam påminnelse om ett utanförskap som inte bottnar i utskrivningsklassikern ”den betyder ingenting för mig längre”.

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00