Det är smärtsamt att ge bort den kontroll man haft

17.08.2017
INKAST. Att släppa tygeln och ta upp tilliten, en av de svåraste formerna av andlig träning för överbeskyddande föräldrar.

”Gummibandet” är en bild som beskriver hur ett tryggt barn sakta upptäcker världen, meter för meter. Föräldern sitter kanske på en parkbänk och barnet leker i en sandlåda i närheten. Mellan dem går ett osynligt gummiband som med jämna mellanrum drar barnet tillbaka till föräldern på bänken. Där sitter barnet kanske en stund i famnen och tankar trygghet och nytt mod hos den trygga vuxna. Sedan vågar barnet ge sig av igen och upptäcka klätterställningen som kanske ligger lite längre bort från bänken och tryggheten än sandlådan. Gummibandet tänjer lite längre än senaste gång. Om bandet inte fungerar vet barnet inte var hen kan få trygghet och måste ty sig till sig själv och egna metoder för att lugna sig.

Hos ett adoptivbarn, som vi har i vår familj, börjar man bygga ett helt nytt gummiband när barnet kommer till familjen. Det betyder att bandet sannolikt alltid kommer att vara lite kortare än andra jämnårigas gummiband till föräldrarna. Reviret är lite mindre, bandet kanske inte är lika starkt och stretchtåligt som kompisarnas. Det märks särskilt i nya situationer där barnet förväntas klara sig själv så som skolstarten – en mycket efterlängtad men också utmanande händelse i vår familj.

Visst har dagis och förskola också varit stora steg i självständighet men skolan känns som en helt ny nivå för vårt familjegummiband. Istället för att ”ge över” tryggheten till dagis- eller förskolepersonalen får vi nöja oss med att vinka hejdå på gården. Sedan är det upp till barnet och klassläraren att hitta en kontakt som håller också för otrygga situationer under dagen.

Det handlar förstås också om mitt kontrollbehov som förälder. Det är smärtsamt att ge bort kontroll som man haft, att acceptera att man varken kan eller får veta allt längre. Att släppa tygeln och ta upp tilliten, en av de svåraste formerna av andlig träning för överbeskyddande föräldrar som jag. Tacksamt tar jag emot den hjälp som finns att få, för här känns det som att kyrkan har hörsammat mig och alla andra neurotiska mammor och pappor.

Jag tänker på skolvälsignelserna, en relativt ny ceremoni för barnfamiljer där barnet helt enkelt välsignas inför skolstarten. Och visst känns det fint för barnen att bli uppmärksammande och välsignade i och med det nya livsskedet, men minst lika viktig är välsignelsen för mig som förälder.

Jag blir påmind om den trygghet som jag en gång hittat i kyrkan, i församlingen och i tron. Jag får lämna mitt barn i Guds famn och lita på att han finns med hela skoldagen. Både jag och mitt barn får vara trygga i Guds famn, han lär inte ska behöva några gummiband för att finnas nära.

Nina Österholm

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02

dop. En frikyrka i Uleåborg, Oulun Lähetysseurakunta, har under de senaste åren ibland döpt församlingsmedlemmar under ordinarie öppettider i den kommunala simhallen i Raksila. 10.1.2018 kl. 09:09