Det är smärtsamt att ge bort den kontroll man haft

17.08.2017
INKAST. Att släppa tygeln och ta upp tilliten, en av de svåraste formerna av andlig träning för överbeskyddande föräldrar.

”Gummibandet” är en bild som beskriver hur ett tryggt barn sakta upptäcker världen, meter för meter. Föräldern sitter kanske på en parkbänk och barnet leker i en sandlåda i närheten. Mellan dem går ett osynligt gummiband som med jämna mellanrum drar barnet tillbaka till föräldern på bänken. Där sitter barnet kanske en stund i famnen och tankar trygghet och nytt mod hos den trygga vuxna. Sedan vågar barnet ge sig av igen och upptäcka klätterställningen som kanske ligger lite längre bort från bänken och tryggheten än sandlådan. Gummibandet tänjer lite längre än senaste gång. Om bandet inte fungerar vet barnet inte var hen kan få trygghet och måste ty sig till sig själv och egna metoder för att lugna sig.

Hos ett adoptivbarn, som vi har i vår familj, börjar man bygga ett helt nytt gummiband när barnet kommer till familjen. Det betyder att bandet sannolikt alltid kommer att vara lite kortare än andra jämnårigas gummiband till föräldrarna. Reviret är lite mindre, bandet kanske inte är lika starkt och stretchtåligt som kompisarnas. Det märks särskilt i nya situationer där barnet förväntas klara sig själv så som skolstarten – en mycket efterlängtad men också utmanande händelse i vår familj.

Visst har dagis och förskola också varit stora steg i självständighet men skolan känns som en helt ny nivå för vårt familjegummiband. Istället för att ”ge över” tryggheten till dagis- eller förskolepersonalen får vi nöja oss med att vinka hejdå på gården. Sedan är det upp till barnet och klassläraren att hitta en kontakt som håller också för otrygga situationer under dagen.

Det handlar förstås också om mitt kontrollbehov som förälder. Det är smärtsamt att ge bort kontroll som man haft, att acceptera att man varken kan eller får veta allt längre. Att släppa tygeln och ta upp tilliten, en av de svåraste formerna av andlig träning för överbeskyddande föräldrar som jag. Tacksamt tar jag emot den hjälp som finns att få, för här känns det som att kyrkan har hörsammat mig och alla andra neurotiska mammor och pappor.

Jag tänker på skolvälsignelserna, en relativt ny ceremoni för barnfamiljer där barnet helt enkelt välsignas inför skolstarten. Och visst känns det fint för barnen att bli uppmärksammande och välsignade i och med det nya livsskedet, men minst lika viktig är välsignelsen för mig som förälder.

Jag blir påmind om den trygghet som jag en gång hittat i kyrkan, i församlingen och i tron. Jag får lämna mitt barn i Guds famn och lita på att han finns med hela skoldagen. Både jag och mitt barn får vara trygga i Guds famn, han lär inte ska behöva några gummiband för att finnas nära.

Nina Österholm
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37