Vem blir kyrkans nya ansikte utÄt?

17.08.2017
LEDARE. Startfältet bland ärkebiskopskandidaterna är ojämnt redan från början, skriver May Wikström.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Ärkebiskopsspekulationerna tog med ens fart på allvar mitt i högsommaren i och med Kari Mäkinens besked om att han önskar gå i pension redan som 63-åring.
Att det skulle bli aktuellt snart är ingen hemlighet. Men med tanke på att många biskopar valt att sitta betydligt längre än så är det säkert lite oväntat för en del. Biskopskollegan Samuel Salmi från Uleåborg fyller till exempel 67 nästa år.

Det finns säkert många orsaker till att Mäkinen har fattat sitt beslut. Men det är helt klart att det offentliga slitaget på ärkebiskopen för Finlands evangelisk-lutherska kyrka numera är mycket stort. Snabbt vänds blickarna åt det hållet när det gäller att tycka till om existentiella eller moraliska frågor. Ibland rent av onödigt snabbt. Andra gånger – som till exempel i den fortgående flyktingdebatten – välkommet som en motvikt till det politiska och ekonomiska etablissemangets priorieringar. Helt klart är ändå att den individ som ska hantera ämbetets krav ställs inför en press, som tidvis måste vara omänsklig.

I kyrkans moderna historia anses emeritus John Vikström ofta som den första mediala ärkebiskopen. Han gjorde sig tillgänglig för medierna, uttalade sig i klarspråk och förstod och respekterade deras sätt att arbeta – vilket i sin tur ledde till en respekt från deras sida. Ställvis var han så pass omtyckt att det ledde till spänningar i biskopskollegiet, eftersom den klassiska synen på ärkebiskopen dittills handlat om att vara primus inter pares: den främste av bröder. Det framhölls att kyrkan inte var ett aktiebolag med ärkebiskopen som vd.
I dag har också biskopskollegiet fått finna sig i att telefonnumret till ärkebiskopen går hett när det gäller. De andra biskoparna tillfrågas oftast på grund av sina personliga mediala talanger eller kända åsiktspositioneringar.

Just det här gör också att startfältet bland ärkebiskopskandidaterna är ojämnt redan från början – för det är bland biskoparna den nya ärkebiskopen i regel väljs. De som synts mer i offentligheten, blivit tillfrågade, är naturligt nog också starka favoriter.
Det är därför den sympatiska Esbobiskopen Tapio Luoma, den energiska Kuopibiskopen Jari Jolkkonen och Borgå stifts ärligt reflekterande Björn Vikström snabbt lyftes fram som möjliga efterträdare i spekulationerna.

Vikström är kanske den som allra mest har omfamnat de sociala mediernas möjligheter att tala direkt till sina lyssnare, och följaktligen har han också i det här fallet valt att öppet meddela via sin Facebookprofil att det inte har ingått i hans planer att ställa upp. Men han stänger inte dörren utan tillfogar att varje biskop nu får rannsaka sig. Det hela handlar också om hur kandidatfältet ser ut. Det är med spänning vi inväntar hur det subtila valracet utvecklar sig under de kommande månaderna.


May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17