Vem blir kyrkans nya ansikte utÄt?

17.08.2017
LEDARE. Startfältet bland ärkebiskopskandidaterna är ojämnt redan från början, skriver May Wikström.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Ärkebiskopsspekulationerna tog med ens fart på allvar mitt i högsommaren i och med Kari Mäkinens besked om att han önskar gå i pension redan som 63-åring.
Att det skulle bli aktuellt snart är ingen hemlighet. Men med tanke på att många biskopar valt att sitta betydligt längre än så är det säkert lite oväntat för en del. Biskopskollegan Samuel Salmi från Uleåborg fyller till exempel 67 nästa år.

Det finns säkert många orsaker till att Mäkinen har fattat sitt beslut. Men det är helt klart att det offentliga slitaget på ärkebiskopen för Finlands evangelisk-lutherska kyrka numera är mycket stort. Snabbt vänds blickarna åt det hållet när det gäller att tycka till om existentiella eller moraliska frågor. Ibland rent av onödigt snabbt. Andra gånger – som till exempel i den fortgående flyktingdebatten – välkommet som en motvikt till det politiska och ekonomiska etablissemangets priorieringar. Helt klart är ändå att den individ som ska hantera ämbetets krav ställs inför en press, som tidvis måste vara omänsklig.

I kyrkans moderna historia anses emeritus John Vikström ofta som den första mediala ärkebiskopen. Han gjorde sig tillgänglig för medierna, uttalade sig i klarspråk och förstod och respekterade deras sätt att arbeta – vilket i sin tur ledde till en respekt från deras sida. Ställvis var han så pass omtyckt att det ledde till spänningar i biskopskollegiet, eftersom den klassiska synen på ärkebiskopen dittills handlat om att vara primus inter pares: den främste av bröder. Det framhölls att kyrkan inte var ett aktiebolag med ärkebiskopen som vd.
I dag har också biskopskollegiet fått finna sig i att telefonnumret till ärkebiskopen går hett när det gäller. De andra biskoparna tillfrågas oftast på grund av sina personliga mediala talanger eller kända åsiktspositioneringar.

Just det här gör också att startfältet bland ärkebiskopskandidaterna är ojämnt redan från början – för det är bland biskoparna den nya ärkebiskopen i regel väljs. De som synts mer i offentligheten, blivit tillfrågade, är naturligt nog också starka favoriter.
Det är därför den sympatiska Esbobiskopen Tapio Luoma, den energiska Kuopibiskopen Jari Jolkkonen och Borgå stifts ärligt reflekterande Björn Vikström snabbt lyftes fram som möjliga efterträdare i spekulationerna.

Vikström är kanske den som allra mest har omfamnat de sociala mediernas möjligheter att tala direkt till sina lyssnare, och följaktligen har han också i det här fallet valt att öppet meddela via sin Facebookprofil att det inte har ingått i hans planer att ställa upp. Men han stänger inte dörren utan tillfogar att varje biskop nu får rannsaka sig. Det hela handlar också om hur kandidatfältet ser ut. Det är med spänning vi inväntar hur det subtila valracet utvecklar sig under de kommande månaderna.


May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02