Tro, lögner och politik

18.07.2017
LEDARE. Det kom ett intressant samhällspolitiskt inlägg under den laestadianska väckelsen Rauhan Sanas sommarmöte i Karleby i helgen.

Det kom ett intressant samhällspolitiskt inlägg under den laestadianska väckelsen Rauhan Sanas sommarmöte i Karleby i helgen. Statsminister Juha Sipilä, själv medlem i rörelsen, uttalade sig – i likhet med Jutta Urpilainen och Peter Östman – om sin tro och betydelsen av den i det politiska arbete de utför. Som signal är det värdefullt att de som förebilder visar att det samhälleliga fältet också behöver dem som har en kristen övertygelse. Vad man än anser om bänkgrannens tro, politiska åsikter och övertygelse i övrigt, är bredden i representationen viktig – såväl i riksdag som i kyrkan. Därför är kyrkans tydliga engagemang på Finlandsarenan likaså en viktig signal. Också den är med och en del av det som är Finland.

Sedan är det en annan femma att budskap som är formulerade och riktade ”till de egna”är en utmaning – både att ta till sig bland de som är utanför kretsen, men också att formulera för talarna själva. De öppnar sig ju för en grupp som står dem nära – och behöver och vill knyta an till den, med ett personligt budskap. Distans i det här fallet skadar deras kredibilitet hos de närmaste. Samtidigt finns det inte längre några slutna rum,vilket Päivi Räsänen fick erfara när hon som minister uttalade sig på en motsvarande samling för något år sedan. Allt som sägs kablas också ut till den stora, nyfikna skaran utanför. Det enda receptet är: ärlighet.

När Jutta Urpilainen lyfter fram hur hon i början fick misstänksamma blickar av kolleger på grund av korset hon bar, eller när statsministern tackar för all förbön som burit honom levererar de vittnesbörd som stiger ur den enskilda människans erfarenhet. Bara den mycket cyniska lyssnaren viftar bort dem som strategisk retorik. Vi har inte råd att bli så hårda utan att förlora något som är grunden för mänsklig samexistens.

Lite knepigare blir det ändå när Juha Sipilä enligt Yle också hänvisar till det åttonde budet som bekymmersamt. En kristen borde enligt honom bryta den onda spiralen av missförstånd och medvetna missuppfattningar ”som särskilt riksdagen drabbas av”. Att med flit missförstå en kollega är att ljuga, för att använda vardagsspråk, tycker statsministern.”Jag får själv brottas ganska ofta med det här efter riksdagens frågetimme och skulle gärna rekommendera riksdagskollegerna att göra detsamma”.

Ärligt men besvärligt, Sipilä. För, var går gränsen mellan ”att medvetet missförstå” och helt enkelt ”vara av annan åsikt”? Juha Sipilä ter sig utåt som en man som har mycket svårt att förstå att någon driver en åsikt som avviker från hans planer, det har han visat i handling och ord. Irritationen över tuvor framför hans lass har flera gånger varit tydlig. Mot bakgrund av det skorrar vittnesbördet om vittnesbördet illa, och skapar en onödig polarisering mellan rättfärdiga och illvilliga spelare. Inte heller det är juste spel eller konstruktivt för uppdraget att bygga en demokrati.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17