Tro, lögner och politik

18.07.2017
LEDARE. Det kom ett intressant samhällspolitiskt inlägg under den laestadianska väckelsen Rauhan Sanas sommarmöte i Karleby i helgen.

Det kom ett intressant samhällspolitiskt inlägg under den laestadianska väckelsen Rauhan Sanas sommarmöte i Karleby i helgen. Statsminister Juha Sipilä, själv medlem i rörelsen, uttalade sig – i likhet med Jutta Urpilainen och Peter Östman – om sin tro och betydelsen av den i det politiska arbete de utför. Som signal är det värdefullt att de som förebilder visar att det samhälleliga fältet också behöver dem som har en kristen övertygelse. Vad man än anser om bänkgrannens tro, politiska åsikter och övertygelse i övrigt, är bredden i representationen viktig – såväl i riksdag som i kyrkan. Därför är kyrkans tydliga engagemang på Finlandsarenan likaså en viktig signal. Också den är med och en del av det som är Finland.

Sedan är det en annan femma att budskap som är formulerade och riktade ”till de egna”är en utmaning – både att ta till sig bland de som är utanför kretsen, men också att formulera för talarna själva. De öppnar sig ju för en grupp som står dem nära – och behöver och vill knyta an till den, med ett personligt budskap. Distans i det här fallet skadar deras kredibilitet hos de närmaste. Samtidigt finns det inte längre några slutna rum,vilket Päivi Räsänen fick erfara när hon som minister uttalade sig på en motsvarande samling för något år sedan. Allt som sägs kablas också ut till den stora, nyfikna skaran utanför. Det enda receptet är: ärlighet.

När Jutta Urpilainen lyfter fram hur hon i början fick misstänksamma blickar av kolleger på grund av korset hon bar, eller när statsministern tackar för all förbön som burit honom levererar de vittnesbörd som stiger ur den enskilda människans erfarenhet. Bara den mycket cyniska lyssnaren viftar bort dem som strategisk retorik. Vi har inte råd att bli så hårda utan att förlora något som är grunden för mänsklig samexistens.

Lite knepigare blir det ändå när Juha Sipilä enligt Yle också hänvisar till det åttonde budet som bekymmersamt. En kristen borde enligt honom bryta den onda spiralen av missförstånd och medvetna missuppfattningar ”som särskilt riksdagen drabbas av”. Att med flit missförstå en kollega är att ljuga, för att använda vardagsspråk, tycker statsministern.”Jag får själv brottas ganska ofta med det här efter riksdagens frågetimme och skulle gärna rekommendera riksdagskollegerna att göra detsamma”.

Ärligt men besvärligt, Sipilä. För, var går gränsen mellan ”att medvetet missförstå” och helt enkelt ”vara av annan åsikt”? Juha Sipilä ter sig utåt som en man som har mycket svårt att förstå att någon driver en åsikt som avviker från hans planer, det har han visat i handling och ord. Irritationen över tuvor framför hans lass har flera gånger varit tydlig. Mot bakgrund av det skorrar vittnesbördet om vittnesbördet illa, och skapar en onödig polarisering mellan rättfärdiga och illvilliga spelare. Inte heller det är juste spel eller konstruktivt för uppdraget att bygga en demokrati.

May Wikström
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjĂ€nst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

Ă€rkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

Ă€rkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

Ă€rkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkĂ€t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47

jĂ€mlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15