Nåd i två olika dimensioner

21.05.2017
När Finlands president och Helsingfors emeritusbiskop möts går världarna nästan ihop – men ändå inte helt.

Passar det att vi sätter igång? undrar emeritusbiskopen Eero Huovinen medan han lojt tar av sig kavajen och bligar mot president Niinistö i fåtöljen mitt emot. ”Jag får svettigt”. ”Aj, jaha!” replikerar motparten. ”Det verkar som om du tänkt få mig att svettas också”. Tonen är familjär, de bägge duar varandra. Samtalet som följer är till synes ostrukturerat, skenbart oskyldigt – men helt klart på väg mot brännpunkter som visar hur tunn skorpan är mellan det himmelska och det jordiska. Vid de bägges fötter sitter en tusenhövdad publik och följer spänt med det hela.


Scenintervjun på de finska kyrkodagarna mellan den pensionerade och något buttra Helsingforsbiskopen och en president som i sin strama självkontroll sällan viker ut sig själv var en miniföreställning om den komplicerade men ändå så nära relationen mellan kyrka och stat, andligt och världsligt. Detta är det postreformatoriska, postsekulära Finland år 2017. Samtidigt som parterna bevisade varandra den respekt de känner, både personligen och som representanter för sina respektive världar, finns det också punkter där världarna inte korrelerar, och där de glider allt längre ifrån varandra.

En av dem handlade om rättvisekänslan, ett av de två teman som Sauli Niinistö betonat sedan tillträdet år 2012 – vid sidan av att framhålla nationens enhet. Att internalisera rättvisa går utöver den formella rättvisan, det kräver också känsla för vad som är rätt och fel, menade presidenten. Emeritusbiskopen dansade varsamt mot det senaste samtalsämnet i relationen kyrka-stat: Så hur mycket kan en domare åsidosätta lagen, speglat mot rättvisekänslan? Svaret, repliksnabbt: Att åsidosätta lagen är tjänstebrott. Lagstiftning kan ändras, men bara på parlamentarisk väg och i den tidtabell det kräver.

Även om president Niinistö visade förståelse för att människor i väntan på beslut om huruvida de får stanna i Finland kunde och borde få tillfälliga arbetstillstånd, vidhöll han att myndigheterna måste hålla fast vid EU:s gemensamma strävanden att stoppa en okontrollerad ström av asylsökande och i stället höja kvoterna överlag. Att kyrkan i det här fallet har handlat utifrån andra premisser sade han sig förstå – men betonade att det statliga maskineriet måste se till helheten.
I det här avseendet möttes inte kyrka och stat.

Som slutvinjett kommenterade presidenten med katekesen i hand både budord och trosbekännelse. Hans analys är att den himmelska lagstiftningens krav är betydligt strängare än de jordiska, där saken är ur världen när straffet är avtjänat. Presidenten stod kvar med den fråga som i sin mest avskalade form gäller för många finländare: Räcker vi till när det är dags för domen? Något garanterat ”ja” kan kyrkan inte utlova. Men att frågetecknen hänger kvar också på högsta nivå visar att den lutherska förkunnelsen om nåden inte är helt färdigtuggad ännu.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00