Nåd i två olika dimensioner

21.05.2017
När Finlands president och Helsingfors emeritusbiskop möts går världarna nästan ihop – men ändå inte helt.

Passar det att vi sätter igång? undrar emeritusbiskopen Eero Huovinen medan han lojt tar av sig kavajen och bligar mot president Niinistö i fåtöljen mitt emot. ”Jag får svettigt”. ”Aj, jaha!” replikerar motparten. ”Det verkar som om du tänkt få mig att svettas också”. Tonen är familjär, de bägge duar varandra. Samtalet som följer är till synes ostrukturerat, skenbart oskyldigt – men helt klart på väg mot brännpunkter som visar hur tunn skorpan är mellan det himmelska och det jordiska. Vid de bägges fötter sitter en tusenhövdad publik och följer spänt med det hela.


Scenintervjun på de finska kyrkodagarna mellan den pensionerade och något buttra Helsingforsbiskopen och en president som i sin strama självkontroll sällan viker ut sig själv var en miniföreställning om den komplicerade men ändå så nära relationen mellan kyrka och stat, andligt och världsligt. Detta är det postreformatoriska, postsekulära Finland år 2017. Samtidigt som parterna bevisade varandra den respekt de känner, både personligen och som representanter för sina respektive världar, finns det också punkter där världarna inte korrelerar, och där de glider allt längre ifrån varandra.

En av dem handlade om rättvisekänslan, ett av de två teman som Sauli Niinistö betonat sedan tillträdet år 2012 – vid sidan av att framhålla nationens enhet. Att internalisera rättvisa går utöver den formella rättvisan, det kräver också känsla för vad som är rätt och fel, menade presidenten. Emeritusbiskopen dansade varsamt mot det senaste samtalsämnet i relationen kyrka-stat: Så hur mycket kan en domare åsidosätta lagen, speglat mot rättvisekänslan? Svaret, repliksnabbt: Att åsidosätta lagen är tjänstebrott. Lagstiftning kan ändras, men bara på parlamentarisk väg och i den tidtabell det kräver.

Även om president Niinistö visade förståelse för att människor i väntan på beslut om huruvida de får stanna i Finland kunde och borde få tillfälliga arbetstillstånd, vidhöll han att myndigheterna måste hålla fast vid EU:s gemensamma strävanden att stoppa en okontrollerad ström av asylsökande och i stället höja kvoterna överlag. Att kyrkan i det här fallet har handlat utifrån andra premisser sade han sig förstå – men betonade att det statliga maskineriet måste se till helheten.
I det här avseendet möttes inte kyrka och stat.

Som slutvinjett kommenterade presidenten med katekesen i hand både budord och trosbekännelse. Hans analys är att den himmelska lagstiftningens krav är betydligt strängare än de jordiska, där saken är ur världen när straffet är avtjänat. Presidenten stod kvar med den fråga som i sin mest avskalade form gäller för många finländare: Räcker vi till när det är dags för domen? Något garanterat ”ja” kan kyrkan inte utlova. Men att frågetecknen hänger kvar också på högsta nivå visar att den lutherska förkunnelsen om nåden inte är helt färdigtuggad ännu.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

May Wikström
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Valpanelerna har varit för snälla, säger Kari Latvus och hoppas på vassare frågor inför andra omgången.

Analys. Kari Latvus tror att ärkebiskopsvalets andra valomgång blir mycket jämn, men att biskop Tapio Luoma har ett litet försprång. Han hoppas på vassare frågor inför andra omgången. 8.2.2018 kl. 17:34
Det ser ut att bli en spännande andra omgång i ärkebiskopsvalet. Vem ärver Heli Inkinens, Ville Auvinens och Ilkka Kantolas röster?

ärkebiskopsval. Borgå stifts biskop Björn Vikström och Esbo stifts biskop Tapio Luoma har gått vidare till ärkebiskopsvalets andra omgång. – Nu gäller det att kavla upp ärmarna, säger biskop Björn Vikström. 8.2.2018 kl. 15:05
Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han har också skrivit thrillers.

psykopater. Beteendevetaren Thomas Erikson menar att vi träffar så många personer med psykopatiska drag att vi måste klara av att känna igen dem. 2.2.2018 kl. 09:20
Ilkka Kantolas kandidatur i ärkebiskopsvalet väckte förvåning i vissa kretsar. "Kyrkan är mitt hem" säger han själv.

ärkebiskopsval 2018. Ilkka Kantola är redo att förena sina riksdagserfarenheter och sin kärlek till kyrkan i en comeback i kyrkans lila. 30.1.2018 kl. 15:17
UK:s presidium, från vänster Ossian Beukelman, Kajsa Lassila, Fredrik Kass (KCSA) och Måns Vikström.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomsarbete och fred är i fokus när UK jubilerar. Ordförandeklubban svingas av Kajsa Lassila. 26.1.2018 kl. 11:29
Ville Auvinen talar flytande svenska tack vare studierna vid Åbo Akademi.

ärkebiskopsval 2018. Ville Auvinen har klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte 
definieras av det han motsätter sig, utan av det han tror att vi behöver. 26.1.2018 kl. 09:08
Anton Lundholm är född och uppvuxen i Småland, men bor idag i Stockholm.

Bok. När Anton Lundholm växte upp i det svenska bibelbältet var homosexualitet en icke-fråga. När han själv, efter många års kamp, kom ut ur skåpet raserades hans Gudbild. 26.1.2018 kl. 08:44
Hans Boije är diplomingenjör och teologis magister.

kyrkoherde. Hans Boije, direktor för Johannelunds teologiska högskola i Uppsala, har sökt kyrkoherdetjänsten i Vörå församling. 23.1.2018 kl. 15:37

kyrkoherdeinstallation. Vasa svenska församlings nya kyrkoherde Mikael Forslund installerades på söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn Vikström. 24.1.2018 kl. 09:56

Inbördeskrig. Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnade minnesåret för inbördeskriget i Berghälls kyrka på söndagen. I år har det gått 100 år sedan inbördeskriget. 24.1.2018 kl. 09:46

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00