Vad får en präst egentligen säga?

25.04.2017
LEDARE.

Det började med en väl bevakad deportering av en grupp afghaner och den stöddemonstration som ordnades spontant, och där en hel rad präster och pastorer syntes i ämbetsdräkt.

Synligast och ljudligast av alla var prästen Marjaana Toiviainen, som personligen fungerade som ombud för en berörd familj. I offentligheten fick hon –tog hon – rollen som civil motståndspräst. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Både de blint hatiska trollen och de mer moderata skeptikerna vaknade. Var aktionen rätt av henne som präst, av alla andra som präster?

Än en gång drogs likhetstecknen mellan präst och kyrka, och en sannfinländsk riksdagsman dundrade ilsket ut ur densamma för att han ”fått nog av den finländska kyrkans anarki”. Synligt, ljudligt. Toiviainen svarade häromveckan med att avisera på sin privata Facebookprofil att hon fått nog av Finland och lämnar landet. Med tusentals vänner var det privata inlägget snabbt en offentlighet också det.

Mycket handlar om dessa symboliska handlingar, frukten av en övertygelse och åsikt. Men vilka har rätt att uttrycka dem? Också prästen? Också i det fall åsikten går stick i stäv med det egna kollektivets offentliga, myndigheternas linje, eller rentav lagens?

Den frågan ställs i helgens Helsingin Sanomat.

Forskaren Leena Sorsa vid Kyrkans Forskningscentral välkomnar asyldiskussionen som en kritisk sådan som behövs i vårt samhälle. Även om kyrkan rätt sällan gått emot statens linjedragningar så har det hänt tidigare, till exempel när biskoparna i 1990-talets ekonomiska depression tog ställning för välfärdssamhället, mot en hårdnande marknadsekonomi. Hon slår också fast att kyrkans medarbetare i dag har en större yttrandefrihet än någonsin. Det är positivt.

Intressant nog väljer HS att pejla även ex-minister Päivi Räsänens åsikter. Hon fick ordentligt stryk för sina stick-i-stäv-övertygelser i abortfrågor, när hon valde att luta sig mot Bibeln mer än mot lagen för att ge läkarna samvetsfrihet. I det fallet möttes hon av tystnad från kyrkans sida, påpekar hon. Hennes fall kompliceras av att hon samtidigt var minister, men visst är man tvungen att ge henne rätt i sak. I vilka frågor är det rätt att ha en egen moralisk diskurs?

Förtvivlan över en situation när den moraliska kompassen inte stämmer med kartan är en genuin kraft, sprungen ur det genuint mänskliga. Orkar man lägga polariseringen och enögdheten – och den egna sårade stoltheten – åt sidan är civilt motstånd under fredliga former ett immunförsvar som skyddar den gemensamma kroppen, inte skadar den. Indignation kan få till stånd nödvändig förändring. I den processen är det naturligt att kyrkan, och kyrkorna, finns med i form av medlemmar som lever och bidrar till det samhälle de är en del av. Med prästkragar eller utan.

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02