Vi måste våga prata om sexuella övergrepp mot barn

30.03.2017
INKAST. 20 procent av världens barn har blivit sexuellt utnyttjade.

20 procent av världens barn har blivit sexuellt utnyttjade.

Den siffran är fruktansvärd, men kanske även trolig. Det kan till exempel upplevas mer än sannolikt att man påträffar ett högt antal utnyttjade i fattiga och krigshärjade områden i världen. Så trots att jag vill gråta när jag hör den siffran, så kom den inte som någon chock för mig. Chocken kom däremot när jag fick veta att 20 procent även är siffran för Sverige.

När jag hörde det var min första tanke att det inte kan stämma. Jag bor för tillfället i Göteborg, och om siffran var korrekt skulle vart femte barn i min dotters dagisgrupp ha blivit sexuellt utnyttjad. Eller var det kanske så att statistiken hade lite luft i sig? Räknas också sådana fall när någon äcklig gubbe på staden gjort olämpliga kommentarer till ett barn som ett sexuellt utnyttjande?

Siffran kunde inte bortförklaras. I undersökningen som statistiken byggde på svarade 20 procent av de intervjuade att de som barn ”övertalats, pressats eller tvingats till att onanera åt någon, ha sex med någon, att någon försökt klä av dem eller tagit på deras könsdelar fast de inte ville”. 20 procent av barnen i det land som jag bor i har faktiskt blivit sexuellt utnyttjade!

Jag tittade då på statistiken för Finland. Den var svårare att hitta. (Pratar man eventuellt mindre om denna fråga i Finland?). Det jag hittade var en undersökning som hävdade att 6,8–12,3 procent av finländska barn har blivit sexuellt utnyttjade. Även den siffran är chockerande. I en normalstor skolklass i Finland finns det lite över 20 barn. Två av dem skulle i så fall enligt denna statistik ha blivit sexuellt utnyttjade. Trots att siffran var mindre borde även den radikalt tvinga oss att omvärdera vår grundläggande bild av samhället.

Varför pratar vi inte mera om detta fruktansvärda problem? En förklaring är naturligtvis att pedofili är kopplat till ett stort socialt stigma och att man därför är ovillig att anklaga någon i onödan. Men varför ska vi vara mer villiga att sätta en vuxens heder framom ett barns säkerhet och trygghet? Är inte vårt första ansvar som vuxna att försvara barnen?

Om vi som vuxna inte pratar om att övergrepp mot barn är vanliga, riskerar vi att skapa en verklighet där vi lever i en trygg okunskap. Men det är en verklighet som är långt från den som otaliga barn tvingas genomleva. Just nu finns det i vår närhet barn som gråter av rädsla för att en vuxen åter ska tvinga sig på hen, och det barnet kommer att förbli gråtande så länge som vi vuxna kan leva i en annan verklighet.

(Om du vill veta mer, googla ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn”).

Fredrik Portin

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00